UPUTE ZA PROVEDBU PRAKTIČNIH VJEŽBI, DOPUNSKE NASTAVE, POPRAVNIH I RAZLIKOVNIH ISPITA U SREDNJIM ŠKOLAMA TE OBRANA ZAVRŠNOG RADA U SREDNJIM STRUKOVNIM ŠKOLAMA SVIBANJ/LIPANJ 2020. – IZMJENE

UPUTE ZA PROVEDBU PRAKTIČNIH VJEŽBI, DOPUNSKE NASTAVE, POPRAVNIH I RAZLIKOVNIH ISPITA U SREDNJIM ŠKOLAMA TE OBRANA ZAVRŠNOG RADA U SREDNJIM STRUKOVNIM ŠKOLAMA SVIBANJ/LIPANJ 2020. – IZMJENE

27. svibnja 2020.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je 26. 5. 2020. Upute za provedbu praktičnih vježbi, dopunske nastave, popravnih i razlikovnih ispita u srednjim školama te obrana završnog rada u srednjim strukovnim školama svibanj/lipanj 2020. – Izmjene.