Erasmus+ i ostali EU projekti


Erasmus+ KA2 2019./2021. – Future Language in Robotic Coding

Nadležnost: Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU)
Nositelj projekta: Ataturk Mesleki ve Teknik, Anadolu Lisesi, Turska

Više o projektu…

 


Erasmus+ KA2 2019./2021. – Robotika i etika u tehnologiji – novi koncept humanih prava (From robotics to the ethics of technology: the new concept of human rights)

Nadležnost: Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação (PROALV) – za Portugal
Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU) – za Hrvatsku
Nositelj projekta: Real Academia de Portugal, S.A., Lisboa, Portugal

Više o projektu…

 


Erasmus+ KA1 2019./2020.- Europske vještine za europsku izvrsnost (European expertise for European excellence)

Nadležnost: Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU)
Nositelj projekta: Srednja škola Valpovo

Više o projektu…

 


Erasmus+ KA3 2019./2020. – Škola za dijalog

Nadležnost: Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU)
Nositelj projekta: PRONI – Centar za socijalno podučavanje Osijek

Više o projektu…

 


Proactiva

Nadležnost: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Nositelj projekta: Grad Valpovo

Više o projektu…


Erasmus+ KA1 2018./2019. – Europske kompetencije i vještine za budućnost (European competences and skills for the future)

Nadležnost: Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU)
Nositelj projekta: Srednja škola Valpovo

Više o projektu…

 


Erasmus+ KA1 2017./2018. – Novim tehnologijama na tržište rada (New technologies at labor market)

Nadležnost: Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU)
Nositelj projekta: Srednja škola Valpovo

Više o projektu…