RCK Slavonika 5.1


 

Naziv projekta: Regionalni centar kompetentnosti „Slavonika 5.1“

Upravljačko tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.

Naziv programa: Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju

Broj projekta: UP.03.3.1.04.0018

Poveznice na stranice:


Nositelj projekta: Tehnička škola u Slavonskom Brodu, Eugena Kumičića 55, 35 000 Slavonski Brod (OIB: 38494301642)

Ukupan iznos projekta: 48.804.018,11 HRK

EU financiranje: 100%

Opći cilj:
Uspostava regionalnih centara kompetentnosti s ciljem pružanja relevantnih praktičnih vještina učenicima i odraslim polaznicima u strukovnom obrazovanju kako bi se povećale njihove mogućnosti za ulazak na tržište rada.

Specifični cilj:
Uspostava programskih i kadrovskih uvjeta u regionalnim centrima kompetentnosti koji će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja u pod(sektorima) strojarstva, elektrotehnike i računalstva.

Ciljne skupine:

  • odgojno-obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje
  • učenici upisani u ustanove strukovnog obrazovanja
  • odrasli polaznici.

Opis programa:

U Republici Hrvatskoj strukovno obrazovanje provodi se u ustanovama za strukovno obrazovanje, a dijelom i kod poslodavaca. Učenje temeljeno na radu odnosi se na stjecanje znanja i vještina sudjelovanjem u aktivnostima u radnom okruženju, a sastavni je dio strukovnog obrazovanja. Prisutno je u tri oblika u strukovnim programima / kurikulumima: kombinirani programi ili naukovanje; u školi s razdobljima osposobljavanja kod poslodavaca; i integrirano u programu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Na taj način pokušalo se svim učenicima učiniti dostupnijim strukovno obrazovanje koje vodi ka zapošljavanju. Posljednjih nekoliko godina prisutan je trend prelaska većeg broja škola na „klasičan model“ obrazovanja za obrtništvo i industriju, u kojima se veći broj sati praktične nastave i vježbi izvodi u školama.

Imenovanjem regionalnih centara kompetentnosti, odnosno mjesta u kojima će se moći osigurati kvaliteta praktične nastave i vježbi za svaki obrazovni program u prioritetnim (pod)sektorima, pojačat će se suradnja s poslodavcima i visokim učilištima, povećati relevantnost kurikuluma te njihova provedba, a učenicima će se povećati mogućnost pristupa kvalitetnom učenju temeljenom na radu. U sklopu ovoga poziva financirat će se aktivnosti uspostave organizacije rada i razvoja regionalnoga centra kompetentnosti, razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba programa redovitoga strukovnog obrazovanja, programa za obrazovanje odraslih i programa cjeloživotnog učenja u regionalnim centrima kompetentnosti, aktivnosti namijenjene jačanju kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca te promocije strukovnih zanimanja i rada Centra.

Partneri u projektu:


AKTIVNOSTI I DOGAĐANJA:


ODRŽAN 1. KOORDINACIJSKI SASTANAK POVJERENSTVA ZA IZRADU USTROJA REGIONALNOG CENTRA KOMPETENTNOSTI “SLAVONIKA 5.1”

U četvrtak, 3. rujna 2020. godine, u prostorima amfiteatra  Tehničke škole održan je 1. koordinacijski sastanak Povjerenstva za izradu ustroja Regionalnog centra kompetentnosti “Slavonika 5.1” UP.03.3.1.04.0018.

U sklopu sastanka prezentiran je projekt Regionalnog centra kompetentnosti “Slavonika 5.1” koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. u vrijednosti od 48.804.018,11 milijuna kuna.

Ispred Brodsko-posavske županije na sastanku je prisustvovala pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu, gđa. Anica Vukašinović, koja je ujedno i financijski voditelj projekta te  projektni partneri i projektni tim Tehničke škole na čelu s  voditeljicom projekta, gđom. Vikicom Lukić, ravnateljicom Tehničke škole.

Na koordinacijskom sastanku prezentiran je projekt Regionalni centar kompetentnosti „Slavonika 5.1.“  sukladno definiranim projektnim aktivnostima te su pojašnjene uloge, obveze i odgovornosti partnera oko nadolazećih aktivnosti.

Podsjetimo, projektom “Slavonika 5.1” Tehnička škola u suradnji s partnerima, uspostavlja Regionalni centar kompetentnosti u sektoru strojarstva kako bi u regiji od 5 županija stvorili privlačan, inovativan i tehnološki napredan sustav obrazovanja i osposobljavanja spreman za provedbu učenja temeljenog na radu. Uspostavom inovacija u poučavanju, opremanjem i internacionalizacijom osnažit će se kompetencije 12 strukovnih škola u Slavoniji za plasiranje stručnjaka iz sektora strojarstva na tržište rada.

Na 1.koordinacijskom sastanku  sudjelovala je i ravnateljica Srednje škole Valpovo Svjetlana Kalpić, dipl.ing. te nastavnik Miroslav Kupanovac.


SREDNJA ŠKOLA VALPOVO –  PARTNERSTVO U NOVOM PROJEKTU

Dana 3. srpnja 2020. su potpisane Odluke o financiranju projekata Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo, sukladno odredbama Poziva i Smjernica u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Srednja škola Valpovo je potpisala partnerski ugovor sa nositeljem projekta Tehničkom školom iz Slavonskog Broda koja će u narednih dvije godine postati Centar kompetentnosti za područje strojarstva. Odobreni iznos financijskih sredstva za projekt UP.03.3.1.04.0018 pod nazivom Regionalni centar kompetentnosti „Slavonika 5.1“ iznosi 48.804.018,11 HRK uz stopu vlastitog sufinanciranja 0 %.

Osim naše škole, partnerski su odnos potpisale i 7 srednjih strukovnih škola koje obrazuju učenike u strojarskim zanimanjima sa područja svih četiriju slavonskih županija, Fakultet strojarstva iz Slavonskog Broda te nekoliko renomiranih tvrtki i institucija.

Sredstva će biti iskorištena prvenstveno za izgradnju novih prostorija, praktikuma i kabineta, nabavu moderne opreme, modernizaciju i provedbu strukovnih programa prema potrebama tržišta rada, za edukaciju nastavnika, primjenu koncepta učenja temeljenog na radu s ciljem unaprjeđenja strukovnog obrazovanja i poboljšanja uvjeta u strukovnim školama.

Doista se veselimo zajedničkoj suradnji sa svim partnerima, te na kraju prenosim riječi ravnateljice Tehničke škole iz Slavonskog Broda, Vikice Lukić: Izuzetna nam je čast i zadovoljstvo što smo zajedničkim snagama uspjeli prijaviti i biti odobreni za financiranje jedne lijepe slavonske priče. Hvala svima!!!

 

Ravnateljica: Svjetlana Kalpić, dipl.ing.