RCK Slavonika 5.1


 

Naziv projekta: Regionalni centar kompetentnosti „Slavonika 5.1“

Upravljačko tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.

Naziv programa: Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju

Broj projekta: UP.03.3.1.04.0018

Nositelj projekta: Tehnička škola u Slavonskom Brodu, Eugena Kumičića 55, 35 000 Slavonski Brod (OIB: 38494301642)

Ukupan iznos projekta: 48.804.018,11 HRK

EU financiranje: 100%

Poveznice na stranice:

Opći cilj:
Uspostava regionalnih centara kompetentnosti s ciljem pružanja relevantnih praktičnih vještina učenicima i odraslim polaznicima u strukovnom obrazovanju kako bi se povećale njihove mogućnosti za ulazak na tržište rada.

Specifični cilj:
Uspostava programskih i kadrovskih uvjeta u regionalnim centrima kompetentnosti koji će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja u pod(sektorima) strojarstva, elektrotehnike i računalstva.

Ciljne skupine:

 • odgojno-obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje
 • učenici upisani u ustanove strukovnog obrazovanja
 • odrasli polaznici.

Opis programa:

U Republici Hrvatskoj strukovno obrazovanje provodi se u ustanovama za strukovno obrazovanje, a dijelom i kod poslodavaca. Učenje temeljeno na radu odnosi se na stjecanje znanja i vještina sudjelovanjem u aktivnostima u radnom okruženju, a sastavni je dio strukovnog obrazovanja. Prisutno je u tri oblika u strukovnim programima / kurikulumima: kombinirani programi ili naukovanje; u školi s razdobljima osposobljavanja kod poslodavaca; i integrirano u programu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Na taj način pokušalo se svim učenicima učiniti dostupnijim strukovno obrazovanje koje vodi ka zapošljavanju. Posljednjih nekoliko godina prisutan je trend prelaska većeg broja škola na „klasičan model“ obrazovanja za obrtništvo i industriju, u kojima se veći broj sati praktične nastave i vježbi izvodi u školama.

Imenovanjem regionalnih centara kompetentnosti, odnosno mjesta u kojima će se moći osigurati kvaliteta praktične nastave i vježbi za svaki obrazovni program u prioritetnim (pod)sektorima, pojačat će se suradnja s poslodavcima i visokim učilištima, povećati relevantnost kurikuluma te njihova provedba, a učenicima će se povećati mogućnost pristupa kvalitetnom učenju temeljenom na radu. U sklopu ovoga poziva financirat će se aktivnosti uspostave organizacije rada i razvoja regionalnoga centra kompetentnosti, razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba programa redovitoga strukovnog obrazovanja, programa za obrazovanje odraslih i programa cjeloživotnog učenja u regionalnim centrima kompetentnosti, aktivnosti namijenjene jačanju kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca te promocije strukovnih zanimanja i rada Centra.

Partneri u projektu:


AKTIVNOSTI I DOGAĐANJA:


LJETNA AKADEMIJA ROBOTIKE – DUBROTIC U DUBROVNIKU

U sklopu projekta Regionalni centar kompetentnosti „Slavonika 5.1“ UP.03.3.1.04.0018 u razdoblju od 22.kolovoza do 29. kolovoza je održana Ljetna akademija robotike u Dubrovniku. Akademija je bila namijenjena učenicima i nastavnicima mentorima 11 partnerskih škola. Ukupno je sudjelovalo 36 učenika i 12 nastavnika mentora, a tema je bila sastavljanje i programiranje robota.

Glavni ciljevi su bili usvojiti nova znanja i vještine u području robotike i programiranja kod učenika, a kod nastavnika razviti primjenjive inovacije u poučavanju. Također, jedna od svrha ljetne akademije je bila i stvaranje mreže poznanstva s učenicima i nastavnicima iz partnerskih škola kako bi se uspostavila zajednička suradnja i komunikacija kao važan aspekt kvalitetnog obrazovanja s naglaskom na promociju i uvježbavanje strukovnih vještina.

U sklopu ljetne akademije učenici su iskazali svoju kreativnost kombiniranjem i preuređivanjem postojećih znanja i sadržaja, a kroz 6-dnevni rad naglasak je bio na promoviranju vještina kritičkog mišljenja, znatiželje, kreativnosti i koraka dolaska do rješenja kroz eksperimentiranje. Uz aktivni i edukativni  dio na ljetnoj akademiji učenici su imali priliku upoznati znamenitosti te dojmljivu baštinu Dubrovnika.

Ljetna akademija robotike – DuBrotic u Dubrovniku je još jedna uspješno realizirana aktivnost projekta Regionalni centar kompetentnosti (RCK) „Slavonika 5.1“   koju je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.


LJETNA AKADEMIJA “DuBrotic”

Tijekom prošlog tjedna (22. – 29.8.) učenici 2.TE, Ivano Markanović, Luka Mitrović i Tomislav Sabolić u pratnji profesora Borisa Puljeka sudjelovali su na Ljetnoj akademiji “DuBrotic” koja se održavala u sklopu projekta “Regionalni centar kompetentnosti – Slavonika 5.1”

Projekt je financiran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.–2020.

U sklopu radionica učenici su usvojili nova znanja na polju sklapanja i programiranja mobilnih robota, 3D modeliranja i 3D printanja te izrade mobilnih aplikacija. Tijekom navedenih radionica, učenici su imali prilike upoznati se i družiti sa vršnjacima iz srednjih škola iz 4 slavonske županije koje sudjeluju u projektu.

Osim navedenih edukacijskih sadržaja učenici su imali priliku upoznati kulturne znamenitosti Dubrovnika, čija je kulturna baština pod zaštitom UNESCO-a, a slobodno vrijeme bilo je  u pravilu rezervirano za kupanje.


LJETNA AKADEMIJA “DuBrotic” DUBROVNIK – REZULTATI NATJEČAJA

Poštovani učenici,

u prilogu možete pogledati rezultate natječaja. Bodovanje je izvršeno prema unaprijed zadanim i dostupnim kriterijima. Tri učenika koja su ostvarila najviše bodova te stekla uvijete za odlazak u Dubrovnik su:

1. T. S. sa 12 ostvarenih bodova
2. L. M. sa 9 ostvarenih bodova
3. I. M. sa 7 ostvarenih bodova

Kandidati koji se nalaze ispod crte, redoslijedom prema ostvarenim bodovima, stječu pravo odlaska samo pod uvijetom odustajanja ili spriječenosti kandidata koji su stekli uvijete za sudjelovanje na ljetnoj akademiji.

Ravnateljica:

Svjetlana Kalpić, dipl.ing.

Prilog: Rezultati natječaja


LJETNA AKADEMIJA “DuBrotic” DUBROVNIK – POZIV ZA PRIJAVU

Poštovani učenici prvog razreda zanimanja Tehničar za elektroniku.
Objavljujemo prijavu i poziv za sudjelovanje na Ljetnoj akademiji u sastavu aktivnosti vezane uz Centar kompetencije RCK Slavonika 5.1.
U prilogu se nalaze potrebne upute i PRIJAVNI OBRAZAC.
Svi zainteresirani učenici mogu se prijaviti u terminu od 9. do 11. lipnja 2021. do 19,00 sati.
Učenici koji u PRIJAVNICI označe neku od tvrdnji u predzadnjem pitanju, dokumentaciju moraju dostaviti razredniku (ili je već imaju u dosjeu) najkasnije do 14. lipnja 2021.
U suprotnom im se bodovi iz tog područja neće ubrajati u ukupne bodove.
Na web-stranici škole pratite rezultate prijava te odabira učenika za Ljetnu akademiju.
Odabire se 3 učenika koji su ostvarili najbolji rezultat po zadanim kriterijima navedenim u tablici.
Osim toga, učenik koji se nalazi ispod crte predstavlja REZERVU u slučaju spriječenosti i nemogućnosti odlaska odabranih učenika.

📍Prijavnicu za sudjelovanje pronađite na sljedećoj poveznici Prijavnica za sudjelovanje na ljetnoj akademiji “DuBrotic”

Ravnateljica:
Svjetlana Kalpić, dipl.ing.


STUDIJSKO PUTOVANJE U ZADAR “Innovation in education”

U razdoblju od 6.5.2021.g – 10.5.2021.g. u Zadru je organizirano studijsko putovanje pod nazivom “Innovation in education” u okviru projekta “Regionalni centar kompetentnosti “Slavonika 5.1” u organizaciji Tehničke škole iz Slavonskog Broda, nositelja RCK. Studijsko je putovanje organizirano za ravnatelje srednjih škola uključenih u RCK, predstavnike partnerskih institucija te predstavnike za međunarodne odnose u sklopu projekta. Srednju su školu Valpovo predstavljali ravnateljica škole Svjetlana Kalpić te projektni koordinator Krunoslav Vukelić.
Svrha je studijskog putovanja bila usavršavanje za koncipiranje internacionalnog mandatnog plana i programa usavršavanja na području implementacije inovacija u poučavanju i upravljanju resursima – školskom managmentu.
Kroz stručno su se usavršavanje polaznici upoznali s mogućnošću transformacije obrazovanja u odnosu na inovativne procese učenja, sa zanimanjem za doprinos inovatora obrazovanju. Pružatelji edukacije su bili renomirani predstavnici asocijacije “Innovation in Education” koja djeluje pri Inidiana University (USA), kao i gostujući predavači:

 • dr. Adam Maltese – predstavljanje asocijacije “Innovation in education” uz prezentacije radionica kreativnosti
 • dr. Roberto Vidović – implementiranje inovacija u obrazovanju kroz primjenu FabLaba i digitalne fabrikacije te predstavljanje FabLab Slavonika, Fab City inicijative – primjeri Zagreba i Zadra i predstavljanje “Slavonske inicijative” integrativnog pristupa
 • dr. Santiago Fuentemilla Garriga – predstavljanje primjera dobre prakse – FabLab Barcelona i Fab Akademija
 • dr. Roland Stelzer i dr. Karim Jafarmadar – predstavljanje primjera dobre prakse – HappyLab Beč, inovacijski klaster

Polaznicima su prezentirani primjeri dobre prakse kroz poslovanje zadarskog Poduzetničkog inkubatora te brojnim aktivnostima koje provode. Tako su se predstavili:

 • Ana Odvitović – voditeljica sektora razvoja poduzetničke infrastrukture
 • Anto Marjanović – voditelje udruge Robotic – zadarski primjeri primjene inovacija u edukaciji
 • Ana Zujić – UO za EU fondove Grada Zadra – predstavljanje planova i programa Grada Zadra u području promicanja inovacija Maker Faire Zadar, Steam week Zadar.

Službeni je dio studijskog putovanja završio zajedničkom raspravom na temu mogućnosti primjene inovacija u obrazovanju i suradnji na aktivnostima kroz projekt i nakon njega (Suradnja škola, udruga i ostalih dionika u sklopu RCK te Maker Fairea, Steam week-a, FabCity-a i dr.).

Tijekom boravka u Zadru pronašlo se nešto vremena za zajednička druženja te obilazak kulturnih i turističkih lokaliteta Zadra i okolice.

Ravnateljica:
Svjetlana Kalpić, dipl.ing.


UVODNA KONFERENCIJA PROJEKTA RCK SLAVONIKA 5.1

Izvješće i informacije sa uvodne konferencije možete pročitati na slijedećim stranicama:


PRIMJENA TERMOGRAFIJE – EDUKACIJA ZA NASTAVNIKE

U sklopu projekta RCK Slavonika 5.1, UP.03.3.1.04.0018 , u Tehničkoj školi u Slavonskom Brodu, 16. i 17. veljače 2021. održano je usavršavanje nastavnika na temu Primjena termografije, iz područja Infracrvena termografija (tematsko područje: Energetska učinkovitost). Predavanje je održao Ivica Lacković, dipl. ing. zaposlen na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.

Na navedenoj edukaciji je iz naše škole sudjelovao profesor Boris Puljek.

Usavršavanje nastavnika sastojalo će se od predavanja o teorijskim osnovama termografije koje se održalo prvi dan, dok se drugi dan održala svojevrsna praktična nastava u okviru koje su sudionici imali priliku koristiti termovizijsku kameru.

Ovo usavršavanje nastavnika nastavak je suradnje Srednje škole Valpovo i Tehničke škole Slavonski Brod kao regionalnog centra kompetentnosti.


SEKTORSKI SASTANAK

3. veljače 2021. u 13.30 h održan je s Ministarstvom znanosti i obrazovanja sastanak putem Zoom aplikacije, a moglo se pristupiti na slijedećoj poveznici:

https://mzo-hr.zoom.us/j/95417268229?pwd=eVo4NFVjcm1BQ0dURmR0RkpZSU0xUT09

Sastanku su bili nazočni ravnatelji, partneri i suradnici Regionalnih centara kompetentnosti iz sektora Strojarstva te predstavnici Ministarstva i Agencije za strukovno obrazovanje. Cilj sastanka je bio usuglašavanje te dobivanje važnih informacija o izradi standarda kvalifikacija i standarda zanimanja te druge bitne informacije vezane za provedbu aktivnosti projekta. Sastanku je bila prisutna ravnateljica naše škole.


NASTAVAK EDUKACIJA

Zbog porasta oboljelih od virusa COVID – 19 većina se planiranih preostalih edukacija realizirala on-line, putem Zoom-a. Edukacije „Jačanje projektnog tima za uspješno učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova“ provela je gđa. Stefani Mikulec prema programu:

 • 11. s početkom u 15:00 sati. (Ponedjeljak) – Zoom
 • 11. s početkom u 15:00 sati. (Utorak) –  – Zoom
 • 11. s početkom u 10:00 sati (Srijeda) –  Zoom
 • 11. s početkom u 15:00 sati (Četvrtak) – Zoom
 • 11. s početkom u 14:00 sati. (Petak) – Zoom
 • 11. s početkom u 15:00 sati. (Ponedjeljak) – Zoom
 • 12. s početkom u 14:00 sati. (Utorak) – Zoom
 • 12. s početkom u 15:00 sati. (Srijeda) – Zoom

ZOOM edukacije su trajale oko 3 sunčana sata.  Gospođa Stefani je pripremila zadatke koji su se slijedom svakog Zoom-a trebali izvršiti kako bi se mogle kreirati projektne prijave sudionika.  Dodatno, za kraj ćemo imati završnu radionicu prezentiranja rezultata kreiranih projekata sudionika koja će se realizirati u prostorima Tehničke škole u Sl.Brodu 7. prosinca 2020.  U edukacijama su sudjelovali nastavnici aktiva ekonomije i projektni koordinator Krunoslav Vukelić.


ZAPOČELE PRVE AKTIVNOSTI PROJEKTA

Od 8. – 13. listopada 2020. započele su prve planirane aktivnosti projekta kroz vrlo zanimljive i korisne radionice i predavanja. Iz naše škole sudjelovali su: ravnateljica Svjetlana Kalpić te članovi Školskog projektnog tima: Krunoslav Vukelić, Silvija Čehić Turalija, Marija Jutriša, Monika Markota, Kristina Najcer Bračevac, Tatjana Andraković, Snježana Krnjajić Lerinc, Dajana Vuksanić i Darijo Zečević.

EDUKACIJA 1:  „Jačanje projektnog tima za uspješno učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova“

 • TERMINI:  8.10. (četvrtak), 9.10 (petak), 12.10. (ponedjeljak) i 13.10. (utorak).
 • TRAJANJE: 15:00 – 19:00
 • LOKACIJA ODRŽAVANJA: Tehnička škola Slavonski Brod (Eugena Kumičića 55, 35 000 Slavonski Brod)
 • SVRHA EDUKACIJE: Svrha predmetne edukacije je ojačati projektni tim Tehničke škole koji će biti odgovoran za provedbu projektnih aktivnosti, kao i po 2 člana iz svake partnerske škole u konzorciju znanjima i vještinama koje će osigurati što kvalitetniju provedbu projekta, ali i jačanje konzorcija u koncipiranju budućih projektnih prijava (strateško planiranje, projektna logika, javne nabave, financijsko upravljanje, održivost).
 • TKO SUDJELUJE: 2 člana iz svake partnerske škole.

EDUKACIJA 2: „Školski management za školu budućnosti“

 • TERMINI:  8.10. (četvrtak), 9.10 (petak), 12.10. (ponedjeljak) i 13.10. (utorak).
 • TRAJANJE: 09:00 – 13:00.
 • LOKACIJA ODRŽAVANJA: Tehnička škola Slavonski Brod (Eugena Kumičića 55, 35 000 Slavonski Brod)
 • SVRHA EDUKACIJE: Svrha predmetne edukacije je ojačati 12 strukovnih ravnatelja, te 24 člana stručne službe/administrativnog osoblja (Po 2 iz svake škole) iz 12 partnerskih škola za primjenu inovativnih pristupa u upravljanju ustanovom, a koje se odnose na upravljačke kompetencije, vještine vođenja, uspješnu komunikaciju u ustanovi, te kvalitetnog upravljanja ljudskim i financijskim resursima.
 • TKO SUDJELUJE: po 3 člana iz svake partnerske škole kako slijedi: čelna osoba ustanove (Ravnatelj/ica + po 2 člana stručne službe).

ODRŽAN 1. KOORDINACIJSKI SASTANAK POVJERENSTVA ZA IZRADU USTROJA REGIONALNOG CENTRA KOMPETENTNOSTI “SLAVONIKA 5.1”

U četvrtak, 3. rujna 2020. godine, u prostorima amfiteatra  Tehničke škole održan je 1. koordinacijski sastanak Povjerenstva za izradu ustroja Regionalnog centra kompetentnosti “Slavonika 5.1” UP.03.3.1.04.0018.

U sklopu sastanka prezentiran je projekt Regionalnog centra kompetentnosti “Slavonika 5.1” koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. u vrijednosti od 48.804.018,11 milijuna kuna.

Ispred Brodsko-posavske županije na sastanku je prisustvovala pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu, gđa. Anica Vukašinović, koja je ujedno i financijski voditelj projekta te  projektni partneri i projektni tim Tehničke škole na čelu s  voditeljicom projekta, gđom. Vikicom Lukić, ravnateljicom Tehničke škole.

Na koordinacijskom sastanku prezentiran je projekt Regionalni centar kompetentnosti „Slavonika 5.1.“  sukladno definiranim projektnim aktivnostima te su pojašnjene uloge, obveze i odgovornosti partnera oko nadolazećih aktivnosti.

Podsjetimo, projektom “Slavonika 5.1” Tehnička škola u suradnji s partnerima, uspostavlja Regionalni centar kompetentnosti u sektoru strojarstva kako bi u regiji od 5 županija stvorili privlačan, inovativan i tehnološki napredan sustav obrazovanja i osposobljavanja spreman za provedbu učenja temeljenog na radu. Uspostavom inovacija u poučavanju, opremanjem i internacionalizacijom osnažit će se kompetencije 12 strukovnih škola u Slavoniji za plasiranje stručnjaka iz sektora strojarstva na tržište rada.

Na 1.koordinacijskom sastanku  sudjelovala je i ravnateljica Srednje škole Valpovo Svjetlana Kalpić, dipl.ing. te nastavnik Miroslav Kupanovac.


SREDNJA ŠKOLA VALPOVO –  PARTNERSTVO U NOVOM PROJEKTU

Dana 3. srpnja 2020. su potpisane Odluke o financiranju projekata Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo, sukladno odredbama Poziva i Smjernica u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Srednja škola Valpovo je potpisala partnerski ugovor sa nositeljem projekta Tehničkom školom iz Slavonskog Broda koja će u narednih dvije godine postati Centar kompetentnosti za područje strojarstva. Odobreni iznos financijskih sredstva za projekt UP.03.3.1.04.0018 pod nazivom Regionalni centar kompetentnosti „Slavonika 5.1“ iznosi 48.804.018,11 HRK uz stopu vlastitog sufinanciranja 0 %.

Osim naše škole, partnerski su odnos potpisale i 7 srednjih strukovnih škola koje obrazuju učenike u strojarskim zanimanjima sa područja svih četiriju slavonskih županija, Fakultet strojarstva iz Slavonskog Broda te nekoliko renomiranih tvrtki i institucija.

Sredstva će biti iskorištena prvenstveno za izgradnju novih prostorija, praktikuma i kabineta, nabavu moderne opreme, modernizaciju i provedbu strukovnih programa prema potrebama tržišta rada, za edukaciju nastavnika, primjenu koncepta učenja temeljenog na radu s ciljem unaprjeđenja strukovnog obrazovanja i poboljšanja uvjeta u strukovnim školama.

Doista se veselimo zajedničkoj suradnji sa svim partnerima, te na kraju prenosim riječi ravnateljice Tehničke škole iz Slavonskog Broda, Vikice Lukić: Izuzetna nam je čast i zadovoljstvo što smo zajedničkim snagama uspjeli prijaviti i biti odobreni za financiranje jedne lijepe slavonske priče. Hvala svima!!!

 

Ravnateljica: Svjetlana Kalpić, dipl.ing.