RCK Slavonika 5.1


 

Naziv projekta: Regionalni centar kompetentnosti „Slavonika 5.1“

Upravljačko tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.

Naziv programa: Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju

Broj projekta: UP.03.3.1.04.0018

Nositelj projekta: Tehnička škola u Slavonskom Brodu, Eugena Kumičića 55, 35 000 Slavonski Brod (OIB: 38494301642)

Ukupan iznos projekta: 48.804.018,11 HRK

EU financiranje: 100%

Poveznice na stranice:

Opći cilj:
Uspostava regionalnih centara kompetentnosti s ciljem pružanja relevantnih praktičnih vještina učenicima i odraslim polaznicima u strukovnom obrazovanju kako bi se povećale njihove mogućnosti za ulazak na tržište rada.

Specifični cilj:
Uspostava programskih i kadrovskih uvjeta u regionalnim centrima kompetentnosti koji će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja u pod(sektorima) strojarstva, elektrotehnike i računalstva.

Ciljne skupine:

 • odgojno-obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje
 • učenici upisani u ustanove strukovnog obrazovanja
 • odrasli polaznici.

Opis programa:

U Republici Hrvatskoj strukovno obrazovanje provodi se u ustanovama za strukovno obrazovanje, a dijelom i kod poslodavaca. Učenje temeljeno na radu odnosi se na stjecanje znanja i vještina sudjelovanjem u aktivnostima u radnom okruženju, a sastavni je dio strukovnog obrazovanja. Prisutno je u tri oblika u strukovnim programima / kurikulumima: kombinirani programi ili naukovanje; u školi s razdobljima osposobljavanja kod poslodavaca; i integrirano u programu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Na taj način pokušalo se svim učenicima učiniti dostupnijim strukovno obrazovanje koje vodi ka zapošljavanju. Posljednjih nekoliko godina prisutan je trend prelaska većeg broja škola na „klasičan model“ obrazovanja za obrtništvo i industriju, u kojima se veći broj sati praktične nastave i vježbi izvodi u školama.

Imenovanjem regionalnih centara kompetentnosti, odnosno mjesta u kojima će se moći osigurati kvaliteta praktične nastave i vježbi za svaki obrazovni program u prioritetnim (pod)sektorima, pojačat će se suradnja s poslodavcima i visokim učilištima, povećati relevantnost kurikuluma te njihova provedba, a učenicima će se povećati mogućnost pristupa kvalitetnom učenju temeljenom na radu. U sklopu ovoga poziva financirat će se aktivnosti uspostave organizacije rada i razvoja regionalnoga centra kompetentnosti, razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba programa redovitoga strukovnog obrazovanja, programa za obrazovanje odraslih i programa cjeloživotnog učenja u regionalnim centrima kompetentnosti, aktivnosti namijenjene jačanju kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca te promocije strukovnih zanimanja i rada Centra.

Partneri u projektu:


AKTIVNOSTI I DOGAĐANJA:


PRIMJENA TERMOGRAFIJE – EDUKACIJA ZA NASTAVNIKE

U sklopu projekta RCK Slavonika 5.1, UP.03.3.1.04.0018 , u Tehničkoj školi u Slavonskom Brodu, 16. i 17. veljače 2021. održano je usavršavanje nastavnika na temu Primjena termografije, iz područja Infracrvena termografija (tematsko područje: Energetska učinkovitost). Predavanje je održao Ivica Lacković, dipl. ing. zaposlen na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.

Na navedenoj edukaciji je iz naše škole sudjelovao profesor Boris Puljek.

Usavršavanje nastavnika sastojalo će se od predavanja o teorijskim osnovama termografije koje se održalo prvi dan, dok se drugi dan održala svojevrsna praktična nastava u okviru koje su sudionici imali priliku koristiti termovizijsku kameru.

Ovo usavršavanje nastavnika nastavak je suradnje Srednje škole Valpovo i Tehničke škole Slavonski Brod kao regionalnog centra kompetentnosti.


SEKTORSKI SASTANAK

3. veljače 2021. u 13.30 h održan je s Ministarstvom znanosti i obrazovanja sastanak putem Zoom aplikacije, a moglo se pristupiti na slijedećoj poveznici:

https://mzo-hr.zoom.us/j/95417268229?pwd=eVo4NFVjcm1BQ0dURmR0RkpZSU0xUT09

Sastanku su bili nazočni ravnatelji, partneri i suradnici Regionalnih centara kompetentnosti iz sektora Strojarstva te predstavnici Ministarstva i Agencije za strukovno obrazovanje. Cilj sastanka je bio usuglašavanje te dobivanje važnih informacija o izradi standarda kvalifikacija i standarda zanimanja te druge bitne informacije vezane za provedbu aktivnosti projekta. Sastanku je bila prisutna ravnateljica naše škole.


NASTAVAK EDUKACIJA

Zbog porasta oboljelih od virusa COVID – 19 većina se planiranih preostalih edukacija realizirala on-line, putem Zoom-a. Edukacije „Jačanje projektnog tima za uspješno učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova“ provela je gđa. Stefani Mikulec prema programu:

 • 11. s početkom u 15:00 sati. (Ponedjeljak) – Zoom
 • 11. s početkom u 15:00 sati. (Utorak) –  – Zoom
 • 11. s početkom u 10:00 sati (Srijeda) –  Zoom
 • 11. s početkom u 15:00 sati (Četvrtak) – Zoom
 • 11. s početkom u 14:00 sati. (Petak) – Zoom
 • 11. s početkom u 15:00 sati. (Ponedjeljak) – Zoom
 • 12. s početkom u 14:00 sati. (Utorak) – Zoom
 • 12. s početkom u 15:00 sati. (Srijeda) – Zoom

ZOOM edukacije su trajale oko 3 sunčana sata.  Gospođa Stefani je pripremila zadatke koji su se slijedom svakog Zoom-a trebali izvršiti kako bi se mogle kreirati projektne prijave sudionika.  Dodatno, za kraj ćemo imati završnu radionicu prezentiranja rezultata kreiranih projekata sudionika koja će se realizirati u prostorima Tehničke škole u Sl.Brodu 7. prosinca 2020.  U edukacijama su sudjelovali nastavnici aktiva ekonomije i projektni koordinator Krunoslav Vukelić.


ZAPOČELE PRVE AKTIVNOSTI PROJEKTA

Od 8. – 13. listopada 2020. započele su prve planirane aktivnosti projekta kroz vrlo zanimljive i korisne radionice i predavanja. Iz naše škole sudjelovali su: ravnateljica Svjetlana Kalpić te članovi Školskog projektnog tima: Krunoslav Vukelić, Silvija Čehić Turalija, Marija Jutriša, Monika Markota, Kristina Najcer Bračevac, Tatjana Andraković, Snježana Krnjajić Lerinc, Dajana Vuksanić i Darijo Zečević.

EDUKACIJA 1:  „Jačanje projektnog tima za uspješno učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova“

 • TERMINI:  8.10. (četvrtak), 9.10 (petak), 12.10. (ponedjeljak) i 13.10. (utorak).
 • TRAJANJE: 15:00 – 19:00
 • LOKACIJA ODRŽAVANJA: Tehnička škola Slavonski Brod (Eugena Kumičića 55, 35 000 Slavonski Brod)
 • SVRHA EDUKACIJE: Svrha predmetne edukacije je ojačati projektni tim Tehničke škole koji će biti odgovoran za provedbu projektnih aktivnosti, kao i po 2 člana iz svake partnerske škole u konzorciju znanjima i vještinama koje će osigurati što kvalitetniju provedbu projekta, ali i jačanje konzorcija u koncipiranju budućih projektnih prijava (strateško planiranje, projektna logika, javne nabave, financijsko upravljanje, održivost).
 • TKO SUDJELUJE: 2 člana iz svake partnerske škole.

EDUKACIJA 2: „Školski management za školu budućnosti“

 • TERMINI:  8.10. (četvrtak), 9.10 (petak), 12.10. (ponedjeljak) i 13.10. (utorak).
 • TRAJANJE: 09:00 – 13:00.
 • LOKACIJA ODRŽAVANJA: Tehnička škola Slavonski Brod (Eugena Kumičića 55, 35 000 Slavonski Brod)
 • SVRHA EDUKACIJE: Svrha predmetne edukacije je ojačati 12 strukovnih ravnatelja, te 24 člana stručne službe/administrativnog osoblja (Po 2 iz svake škole) iz 12 partnerskih škola za primjenu inovativnih pristupa u upravljanju ustanovom, a koje se odnose na upravljačke kompetencije, vještine vođenja, uspješnu komunikaciju u ustanovi, te kvalitetnog upravljanja ljudskim i financijskim resursima.
 • TKO SUDJELUJE: po 3 člana iz svake partnerske škole kako slijedi: čelna osoba ustanove (Ravnatelj/ica + po 2 člana stručne službe).

ODRŽAN 1. KOORDINACIJSKI SASTANAK POVJERENSTVA ZA IZRADU USTROJA REGIONALNOG CENTRA KOMPETENTNOSTI “SLAVONIKA 5.1”

U četvrtak, 3. rujna 2020. godine, u prostorima amfiteatra  Tehničke škole održan je 1. koordinacijski sastanak Povjerenstva za izradu ustroja Regionalnog centra kompetentnosti “Slavonika 5.1” UP.03.3.1.04.0018.

U sklopu sastanka prezentiran je projekt Regionalnog centra kompetentnosti “Slavonika 5.1” koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. u vrijednosti od 48.804.018,11 milijuna kuna.

Ispred Brodsko-posavske županije na sastanku je prisustvovala pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu, gđa. Anica Vukašinović, koja je ujedno i financijski voditelj projekta te  projektni partneri i projektni tim Tehničke škole na čelu s  voditeljicom projekta, gđom. Vikicom Lukić, ravnateljicom Tehničke škole.

Na koordinacijskom sastanku prezentiran je projekt Regionalni centar kompetentnosti „Slavonika 5.1.“  sukladno definiranim projektnim aktivnostima te su pojašnjene uloge, obveze i odgovornosti partnera oko nadolazećih aktivnosti.

Podsjetimo, projektom “Slavonika 5.1” Tehnička škola u suradnji s partnerima, uspostavlja Regionalni centar kompetentnosti u sektoru strojarstva kako bi u regiji od 5 županija stvorili privlačan, inovativan i tehnološki napredan sustav obrazovanja i osposobljavanja spreman za provedbu učenja temeljenog na radu. Uspostavom inovacija u poučavanju, opremanjem i internacionalizacijom osnažit će se kompetencije 12 strukovnih škola u Slavoniji za plasiranje stručnjaka iz sektora strojarstva na tržište rada.

Na 1.koordinacijskom sastanku  sudjelovala je i ravnateljica Srednje škole Valpovo Svjetlana Kalpić, dipl.ing. te nastavnik Miroslav Kupanovac.


SREDNJA ŠKOLA VALPOVO –  PARTNERSTVO U NOVOM PROJEKTU

Dana 3. srpnja 2020. su potpisane Odluke o financiranju projekata Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo, sukladno odredbama Poziva i Smjernica u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Srednja škola Valpovo je potpisala partnerski ugovor sa nositeljem projekta Tehničkom školom iz Slavonskog Broda koja će u narednih dvije godine postati Centar kompetentnosti za područje strojarstva. Odobreni iznos financijskih sredstva za projekt UP.03.3.1.04.0018 pod nazivom Regionalni centar kompetentnosti „Slavonika 5.1“ iznosi 48.804.018,11 HRK uz stopu vlastitog sufinanciranja 0 %.

Osim naše škole, partnerski su odnos potpisale i 7 srednjih strukovnih škola koje obrazuju učenike u strojarskim zanimanjima sa područja svih četiriju slavonskih županija, Fakultet strojarstva iz Slavonskog Broda te nekoliko renomiranih tvrtki i institucija.

Sredstva će biti iskorištena prvenstveno za izgradnju novih prostorija, praktikuma i kabineta, nabavu moderne opreme, modernizaciju i provedbu strukovnih programa prema potrebama tržišta rada, za edukaciju nastavnika, primjenu koncepta učenja temeljenog na radu s ciljem unaprjeđenja strukovnog obrazovanja i poboljšanja uvjeta u strukovnim školama.

Doista se veselimo zajedničkoj suradnji sa svim partnerima, te na kraju prenosim riječi ravnateljice Tehničke škole iz Slavonskog Broda, Vikice Lukić: Izuzetna nam je čast i zadovoljstvo što smo zajedničkim snagama uspjeli prijaviti i biti odobreni za financiranje jedne lijepe slavonske priče. Hvala svima!!!

 

Ravnateljica: Svjetlana Kalpić, dipl.ing.