Srednja škola Valpovo u projektu e-Škole


Potpisivanjem ugovora sa MZO i Carnet-om, Srednja škola Valpovo se uključila u projekt e-Škole te započela prve aktivnosti. U srijedu, 24.listopada 2019.  škola je preuzela prijenosna računala (HP ProBook 455 G6R) za sve nastavnike i stručne suradnike. Tijekom narednog perioda škola će nastaviti provoditi projektom predviđene aktivnosti koje se odnose na poboljšanje IT-infrastrukture, uvođenje nove informatičke opreme, edukacije nastavnika u IKT-u i dr.

Opći je cilj programa e-Škole pridonositi jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje.

Specifični ciljevi programa e-Škole, kojima će se doprinijeti općem cilju su:

Poveznica na stranicu:


Smjernice za primjenu IKT-a

  • osigurati svrhovitu, pouzdanu i sigurnu IKT okolinu prilagođenu potrebama škola u Republici Hrvatskoj
  • poboljšati učinkovitost i koherentnost procesa u obrazovnom sustavu unaprijediti digitalne kompetencije koje doprinose digitalnoj zrelosti škola
  • unaprijediti strateško vodstvo škola za podizanje njihove digitalne zrelosti..

U digitalno zrelim školama nastavnici koriste tehnologiju kako bi unaprijedili nastavu, razvijaju vlastite digitalne sadržaje te pružaju podršku samostalnom učenju i razvoju kritičkih vještina kod učenika koji su u središtu nastavnog procesa. Učenici tako aktivno sudjeluju u nastavi s povećanom motivacijom za učenje i nastavak školovanja te samim time postaju i konkurentniji na tržištu rada. Upravljanje e-Školama je učinkovito i transparentno, a komunikacija i razmjena e-dokumenata između škole, njenih dionika i osnivača znatno jednostavnija.

Ravnateljica:

Svjetlana Kalpić, dipl.ing.AKTIVNOSTI I DOGAĐANJA:


SUDJELOVANJE NA CUC – KONFERENCIJI

Svečanim je otvaranjem konferencije u kongresnom centru hotela Ivan u Šibeniku započela ovogodišnja CARNET- ova konferencija CUC na kojoj su sudjelovale nastavnica informatike Marija Jutriša i ravnateljica škole Svjetlana Kalpić,  u periodu od 27. – 29. listopada 2021.

Tim događajem, Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, ujedno obilježava 30 godina uspješnog djelovanja u poticanju primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrazovanju.

Konferencija se ove godine održavala pod nazivom “CUC 2021: Nove prilike”. Tako su u prvom planu bile teme vezane uz prilike koje pruža informacijsko-komunikacijska tehnologija, hibridno i fleksibilno obrazovanje te primjena umjetne inteligencije u obrazovanju.

Značajan je dio konferencije bio posvećen projektu e-Škole u kojega je uključena i naša škola. Predstavljene su brojne projektne aktivnosti koje slijede u nadolazećem razdoblju, a iznimno su bitne za kontinuiran razvoj digitalne zrelosti škola što je cilj samog projekta.

Nastavnica se informatike, kroz niz radionica, panela i razgovora, imala prilike stručno usavršavati, a ravnateljica je škole izmjenjivala iskustva s drugim ravnateljima škola koje su uključene u projekt e-Škole.

U sklopu konferencije, ponuđeno je bilo niz drugih događanja, npr: relaksacija u postavljenom CARNET-ovom znanstveno-zabavnom šatoru, kvizovi, digitalne igre, razna iznenađenja, sportski i zabavni program, nagrađivanja i dr.

Uz stroge epidemiološke mjere i lijepo vrijeme konferencija je opravdala naša očekivanja te smo se vratili obogaćeni novim iskustvom i nekim zanimljivim idejama koje bismo mogli primijeniti u nastavnom procesu.

Ravnateljica


NATPISNA PLOČA

Sukladno obvezujućim uputama za korisnike sredstava ESI Carnet je u sklopu projekta izradio trajne natpisne ploče.
Ploča je postavljena na vidljivom mjestu na ulazu u školu.


EUROPSKI OKVIR DIGITALNIH KOMPETENCIJA ZA OBRAZOVATELJE (DigCompEdu)

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET je u sklopu programa „e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće” napravila prijevod i prilagodbu Europskog okvira digitalnih kompetencija za obrazovatelje (DigCompEdu) na hrvatski jezik kako bi on bio dostupan hrvatskoj obrazovnoj i široj zajednici.

Europski okvir digitalnih kompetencija za obrazovatelje (DigCompEdu) znanstveno je utemeljen okvir koji je izradio i objavio Zajednički istraživački centar Europske komisije (Joint Research Centre), a opisuje što znači biti digitalno kompetentan obrazovatelj te pruža referentne smjernice za razvoj digitalnih kompetencija specifičnih za učitelje, nastavnike i druge vrste obrazovatelja u Europi.

DigCompEdu namijenjen je obrazovateljima na svim razinama obrazovanja, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, do visokoškolskog obrazovanja i obrazovanja odraslih, uključujući osnovnoškolsko, srednjoškolsko i strukovno obrazovanje te obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju, ali i neformalne oblike obrazovanja.

Okvir DigCompEdu detaljno opisuje 22 digitalne kompetencije podijeljene u šest područja, te nastoji pružiti smjernice na koje načine obrazovatelji mogu digitalne tehnologije koristiti za unapređenje obrazovanja te uvođenje inovacija u vlastitu nastavu kao odgovor na potrebe obrazovanja novih generacija učenika 21. stoljeća i primjene suvremenih pedagoških metoda u odgojno-obrazovnom radu.

U skladu s Europskim okvirom digitalnih kompetencija za obrazovatelje (DigCompEdu), odnosno područjima, kompetencijama i razinama kompetencija predloženima u Okviru DigCompEdu, CARNET u sklopu projekta e-Škole razvija obrazovni program koji će odgojno-obrazovnim radnicima omogućiti razvoj njihovih digitalnih kompetencija. Okvir DigCompEdu pomoći će odgojno-obrazovnim radnicima u određivanju smjera vlastitog profesionalnog razvoja u području digitalnih kompetencija, kao i uključivanje u obrazovni program u sklopu projekta e-Škole koji će im planirani razvoj i omogućiti.

Hrvatska verzija Europskog okvira digitalnih kompetencija za obrazovatelje (DigCompEdu) dostupna je svim obrazovateljima i ostalim zainteresiranim korisnicima na službenim stranicama Zajedničkog istraživačkog centra Europske komisije (Joint Research Centre), a možete ga preuzeti i na sljedećoj poveznici:

Europski okvir digitalnih kompetencija za obrazovatelje (DigCompEdu) – HR


KABLIRANJE

23. travnja 2021. započeli su radovi kabliranja u prostorima zgrade Srednje škole Valpovo koji su se nastavili tijekom proljetnih praznika, tj. sve do 12. travnja 2021. Prema projektnom zadatku postavili su se kablovi za bežičnu mrežu kao i razvodni ormar. Time je škola ispunila preduvjet za daljnju implementaciju aktivne mrežne opreme (aktive), nakon čega će u školi biti uspostavljenja funkcionalna bežična mreža.

Istovremeno, u školskoj radionici za obradu metala u Belišću postojeća mrežna struktura sprovedena je u novi mrežni ormar te se cjelokupni mrežni sustav pripojio Carnet-mrežnom sustavu. Time smo i na ovoj lokaciji omogućili nesmetano izvođenje nastave i svih pratećih aktivnosti.

Ravnateljica: Svjetlana Kalpić, dipl.ing.


PRIPREMNI RADOVI ZA KABLIRANJE

Nakon završetka projektiranja započela je izgradnja lokalne računalne mreže prema Glavnom izvedbenom projektu (GIP) koji su izradili projektanti.

Škola je imala obvezu, za potrebe instalacije nove opreme, osigurati niskonaponske priključke prema tipu i poziciji opreme koji je definiran projektom te priključak za izjednačavanje potencijala novougrađenih razdjelnika i opreme.

Navedeni su radovi obavljeni u periodu od 9. – 23. ožujka 2021., a izvela ih je tvrtka Servis Blažević.


MREŽNA KONFERENCIJA „KOHEZIJSKA POLITIKA I ULAGANJA U DIGITALNO OBRAZOVANJE: ISKUSTVO E-ŠKOLA U HRVATSKOJ“

Program e-Škole predstavljen je 23. veljače 2021. na mrežnoj konferenciji „Kohezijska politika i ulaganja u digitalno obrazovanje: iskustvo e-Škola u Hrvatskoj“ koju su zajednički organizirali Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Europska komisija. Gotovo 400 sudionika imalo je priliku čuti iskustva pripreme i provedbe programa.

Na konferenciji je istaknuto kako je program e-Škole odličan primjer sveobuhvatnog pristupa digitalnoj transformaciji obrazovanja. Uz uvođenje tehnologije i infrastrukture, nastavnicima, ravnateljima i drugim djelatnicima škola pružamo brojne e-usluge i e-sadržaje te sustavnu podršku i edukaciju. Kako bi se uskladilo provođenje tih aktivnosti, financiranih iz dva različita operativna programa, ali i princip rada brojnih institucija uključenih u e-Škole, iznimno je važan cjeloviti pristup planiranju i provedbi programa ovoga opsega i vrijednosti.

Konferenciju je pratila ravnateljica škole Svjetlana Kalpić, dipl.ing.

Na poveznicama možete pogledati skraćeni video, cjelovitu snimku konferencije se službenog YouTube kanala MRRFEU-a te kratki film o projektu pod nazivom „Digitalizacija obrazovanja u RH: iskustvo e-Škola“.


PRIPREMNA FAZA ZA PROJEKTIRANJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH MREŽA

Druga je faza projekta e-Škole započela projektiranjem lokalnih elektroničkih komunikacijskih mreža u školama. Radovi na projektiranju započeli su početkom 2019. godine, a u našoj će se školi odvijati u iduća tri mjeseca, nakon čega slijedi izgradnja pasivne mrežne infrastrukture.

Projektiranje škole sastoji se od dva obilaska škole koje obavljaju najprije geodeti i arhitekti, a zatim projektanti. Tako su školu posjetili geodeti (3.veljače 2021.), a zatim arhitekti (18. veljače 2021.)

Važno je da arhitekti i projektanti dobiju uvid u poziciju trenutnog prihvata veze, poziciju postojećih komunikacijskih ormara i postojeće mrežne opreme (unutar ili izvan komunikacijskih ormara). Također, bitno je da arhitekti i projektanti saznaju informacije o eventualnim budućim nadogradnjama, rušenjima ili adaptacijama školskog prostora.

Tijekom projektiranja, dobavljači će od škole tražiti informacije vezane za smještaj nove mrežne i računalne opreme. Isto tako, potrebno je razmisliti o potencijalnim prostorijama (učionicama) za smještaj računalne opreme te potencijalnim prostorima za smještaj glavnog komunikacijskog ormara (uzimajući u obzir razinu buke koju proizvodi ormar i mrežna oprema unutar njega).


DRUGA ISPORUKA PRIJENOSNIH RAČUNALA

Sukladno Ugovoru o nabavi opreme za školske djelatnike – faza 2, u sklopu II. faze programa e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škole i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. Stoljeće“ Grupa 1, 170-100-920/20 od 8.10.2020.,  Srednjoj školi Valpovo je isporučeno dodatnih 8 prijenosnih računala.

Računala HP ProBook 455 G7 isporučena su 22. siječnja 2021. i namijenjena su za nastavno osoblje, odnosno za one nastavnike koji nisu dužili računala u prvoj isporuci.


USVOJEN PLAN STRATEGIJE RAZVOJA IKT I FORMIRAN ŠKOLSKI TIM

Na sjednici Školskog odbora održanoj 30. prosinca 2020. donesena je odluka o imenovanju Školskog tima za razvoj IKT u Srednjoj školi Valpovo.

Na sjednici Nastavničkog vijeća, održanoj 15. siječnja 2021. ravnateljica je predstavila dokument Strategija razvoja informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) u SŠ Valpovo za razdoblje 2021. – 2026. Članovi Nastavničkog vijeća su izglasali suglasnost za prezentirani dokument.

Na sjednici Školskog odbora, održanoj 28. siječnja 2021. prezentiran je i usvojen dokument Strategija razvoja informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) u SŠ Valpovo za razdoblje 2021. – 2026.

Odluka o imenovanju školskog tima za razvoj IKT

Odluka o usvajanju strategije razvoja IKT u SŠ Valpovo za razdoblje 2021. – 2026.


REZULTATI VREDNOVANJA DIGITALNE ZRELOSTI ŠKOLE

Tijekom proljeća 2020. godine provedeno je samovrednovanje digitalne zrelosti škola, a kasnije i vanjsko vrednovanje na uzorku od 250 škola odabranih slučajnim uzorkom.

Vrednovanje je planirano sa svrhom međuvrednovanja kako bi se utvrdilo stanje digitalne zrelosti tijekom trajanja programa e-Škole. Specifičan cilj vrednovanja bio je izmjeriti učinke zatvaranja škola i prelaska na online način poučavanja koji se dogodio zbog proglašenja pandemije koronavirusom i uspostave restriktivnih epidemioloških mjera. Vrednovanje je provedeno na kraju školske godine čije je drugo polugodište obilježeno nastavom koja se većinom odvijala na daljinu uz značajno korištenje digitalnih tehnologija.

Stoga nije neobično kako su škole pokazale zavidne rezultate digitalnog sazrijevanja. Vrednovanje je pokazalo kako je 50% škola, odnosno njih 125, na srednjoj razini digitalne zrelosti (e-osposobljene), dok ih je čak 40%, odnosno 100, na 4. razini (digitalno napredne). Međutim, svega tri škola nalaze se na najvišoj, 5. razini i mogu se definirati kao “digitalno zrele škole”.

Glavni razlozi za ovako visoke rezultate leže u korištenju alata i opreme te izloženosti nastavnika i učenika komunikacijskim i drugim procesima učenja i poučavanja koji su se tijekom nastave na daljinu odvijali na online platformama. Veliki dio škola dostigao je srednje i više razine digitalne zrelosti, a nastavnici i učenici stekli su izimno važno iskustvo u online učenju i poučavanju, razvili su svoje digitalne kompetencije, samopouzdanje, a neki od njih i promijenili stavove prema tehnologiji u obrazovanju.

Istovremeno, veliki zadatak pred cijelim sustavom ostaje razvijanje kvalitete korištenja tehnologije u nastavi, bolja organizacijska priprema nastave na daljinu, nastavak i širenje stručnog usavršavanja i usvajanje digitalnih kompetencija nastavnika i učenika, iskorištavanje postojećih digitalnih materijala i alata, te kontinuirano osiguravanje podrške nastavnicima i učenicima kao i kontinuirano opremanje škola, nastavnika i učenika.

Prilog: Analiza rezultata samovrednovanja


UVODNA RADIONICA PROJEKTA „E-ŠKOLE“

U sklopu projekta „e-Škole“Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza) nastavljaju se u Srednjoj školi Valpovo planirane aktivnosti. Tako je u  ponedjeljak 3.veljače 2020. u terminu od 16,00 – 19,00 sati održana uvodna radionica pod nazivom Putovima digitalnih kompetencija, a u organizaciji CARNET-ovog projektnog tima.

Cilj je radionice bio informirati odgojno – obrazovne djelatnike o programu obrazovanja koji će se provoditi u sklopu projekta e-Škole i koji će im omogućiti razvoj digitalnih kompetencija potrebnih za provedbu suvremene nastave i obrazovanje budućih digitalno kompetentnih učenikaRadionicu je vodio Bojan Fuderer, nastavnik informatike. Nakon odslušane radionice svaki je polaznik dobio potvrdu o stručnom usavršavanju.

Ulaskom u projekt „e-Škole“- Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza) koji će se provoditi do 2022. godine, Srednja škola Valpovo postaje e-Škola. Tijekom trajanja projekta školi će se osigurati adekvatna infrastruktura, razna IKT oprema, e-usluge, a važan dio ovog projekta je obrazovanje odgojno – obrazovnih djelatnika za razvoj digitalnih kompetencija. Sukladno vlastitim željama i interesima, djelatnici će moći pohađati brojne radionice, webinare i e-tečajeve, ali i samostalno učiti uz digitalne sadržaje.


ISPORUKA JEDNOG PRIJENOSNOG RAČUNALA ZA STRUČNOG SURADNIKA

Krajem mjeseca prosinca, sukladno Ugovoru između King ICT-a i Ministarstva znanosti i obrazovanja („Škola za život“), Srednjoj školi Valpovo je  isporučeno 1 prijenosno računalo Dell Latitude 3500 u vrijednosti 3.613,00 kn + PDV.

 

 


PROGRAM E-ŠKOLE – REGIONALNI SKUP RAVNATELJA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Regionalni je skup ravnatelja osnovnih i srednjih škola održan u okviru druge faze programa “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće”.

Skup se održao 12. prosinca 2019. u dvorani Mursa Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek.

Cilj ovog događanja je predstavljanje trenutačnog statusa druge faze programa e-Škole, razmjena iskustava ravnatelja uključenih u prvu fazu programa i upoznavanje s aktivnostima programa koje će se u narednom razdoblju odvijati u školama.

Ravnateljica: Svjetlana Kalpić, dipl.ing.


NOVI PROJEKTORI

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u sklopu projekta Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme Škola za život – faza II (CKR II) sufinanciranog u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Europskog socijalnog fonda dodijelilo je školi 2 projektora dobavljača Tehnomodeli d.o.o. Projektore smo preuzeli 7.studenog 2019.


SAMOEVALUACIJA DIGITALNE ZRELOSTI ŠKOLE 2017. GODINE

Analizom rezultata samoevaluacije po svim područjima Srednja škola Valpovo je na razini (2) Digitalna početnica. Više o tome možete pročitati ovdje.