e-Škole


Srednja škola Valpovo u projektu e-Škole

Poveznice na stranice:

 


SREDNJA ŠKOLA VALPOVO U PROJEKTU E-ŠKOLE

Potpisivanjem ugovora sa MZO i Carnet-om, Srednja škola Valpovo se uključila u projekt e-Škole te započela prve aktivnosti. U srijedu, 24.listopada 2019.  škola je preuzela prijenosna računala (HP ProBook 455 G6R) za sve nastavnike i stručne suradnike. Tijekom narednog perioda škola će nastaviti provoditi projektom predviđene aktivnosti koje se odnose na poboljšanje IT-infrastrukture, uvođenje nove informatičke opreme, edukacije nastavnika u IKT-u i dr.

Opći je cilj programa e-Škole pridonositi jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje.

Specifični ciljevi programa e-Škole, kojima će se doprinijeti općem cilju su:

  • osigurati svrhovitu, pouzdanu i sigurnu IKT okolinu prilagođenu potrebama škola u Republici Hrvatskoj
  • poboljšati učinkovitost i koherentnost procesa u obrazovnom sustavu unaprijediti digitalne kompetencije koje doprinose digitalnoj zrelosti škola
  • unaprijediti strateško vodstvo škola za podizanje njihove digitalne zrelosti..

U digitalno zrelim školama nastavnici koriste tehnologiju kako bi unaprijedili nastavu, razvijaju vlastite digitalne sadržaje te pružaju podršku samostalnom učenju i razvoju kritičkih vještina kod učenika koji su u središtu nastavnog procesa. Učenici tako aktivno sudjeluju u nastavi s povećanom motivacijom za učenje i nastavak školovanja te samim time postaju i konkurentniji na tržištu rada. Upravljanje e-Školama je učinkovito i transparentno, a komunikacija i razmjena e-dokumenata između škole, njenih dionika i osnivača znatno jednostavnija.

Ravnateljica:

Svjetlana Kalpić, dipl.ing.


AKTIVNOSTI I DOGAĐANJA:


REZULTATI VREDNOVANJA DIGITALNE ZRELOSTI ŠKOLE

Tijekom proljeća 2020. godine provedeno je samovrednovanje digitalne zrelosti škola, a kasnije i vanjsko vrednovanje na uzorku od 250 škola odabranih slučajnim uzorkom.

Vrednovanje je planirano sa svrhom međuvrednovanja kako bi se utvrdilo stanje digitalne zrelosti tijekom trajanja programa e-Škole. Specifičan cilj vrednovanja bio je izmjeriti učinke zatvaranja škola i prelaska na online način poučavanja koji se dogodio zbog proglašenja pandemije koronavirusom i uspostave restriktivnih epidemioloških mjera. Vrednovanje je provedeno na kraju školske godine čije je drugo polugodište obilježeno nastavom koja se većinom odvijala na daljinu uz značajno korištenje digitalnih tehnologija.

Stoga nije neobično kako su škole pokazale zavidne rezultate digitalnog sazrijevanja. Vrednovanje je pokazalo kako je 50% škola, odnosno njih 125, na srednjoj razini digitalne zrelosti (e-osposobljene), dok ih je čak 40%, odnosno 100, na 4. razini (digitalno napredne). Međutim, svega tri škola nalaze se na najvišoj, 5. razini i mogu se definirati kao “digitalno zrele škole”.

Glavni razlozi za ovako visoke rezultate leže u korištenju alata i opreme te izloženosti nastavnika i učenika komunikacijskim i drugim procesima učenja i poučavanja koji su se tijekom nastave na daljinu odvijali na online platformama. Veliki dio škola dostigao je srednje i više razine digitalne zrelosti, a nastavnici i učenici stekli su izimno važno iskustvo u online učenju i poučavanju, razvili su svoje digitalne kompetencije, samopouzdanje, a neki od njih i promijenili stavove prema tehnologiji u obrazovanju.

Istovremeno, veliki zadatak pred cijelim sustavom ostaje razvijanje kvalitete korištenja tehnologije u nastavi, bolja organizacijska priprema nastave na daljinu, nastavak i širenje stručnog usavršavanja i usvajanje digitalnih kompetencija nastavnika i učenika, iskorištavanje postojećih digitalnih materijala i alata, te kontinuirano osiguravanje podrške nastavnicima i učenicima kao i kontinuirano opremanje škola, nastavnika i učenika.

Prilog: Analiza rezultata samovrednovanja


UVODNA RADIONICA PROJEKTA „E-ŠKOLE“

U sklopu projekta „e-Škole“Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza) nastavljaju se u Srednjoj školi Valpovo planirane aktivnosti. Tako je u  ponedjeljak 3.veljače 2020. u terminu od 16,00 – 19,00 sati održana uvodna radionica pod nazivom Putovima digitalnih kompetencija, a u organizaciji CARNET-ovog projektnog tima.

Cilj je radionice bio informirati odgojno – obrazovne djelatnike o programu obrazovanja koji će se provoditi u sklopu projekta e-Škole i koji će im omogućiti razvoj digitalnih kompetencija potrebnih za provedbu suvremene nastave i obrazovanje budućih digitalno kompetentnih učenikaRadionicu je vodio Bojan Fuderer, nastavnik informatike. Nakon odslušane radionice svaki je polaznik dobio potvrdu o stručnom usavršavanju.

Ulaskom u projekt „e-Škole“- Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza) koji će se provoditi do 2022. godine, Srednja škola Valpovo postaje e-Škola. Tijekom trajanja projekta školi će se osigurati adekvatna infrastruktura, razna IKT oprema, e-usluge, a važan dio ovog projekta je obrazovanje odgojno – obrazovnih djelatnika za razvoj digitalnih kompetencija. Sukladno vlastitim željama i interesima, djelatnici će moći pohađati brojne radionice, webinare i e-tečajeve, ali i samostalno učiti uz digitalne sadržaje.


ISPORUKA JEDNOG PRIJENOSNOG RAČUNALA ZA STRUČNOG SURADNIKA

Krajem mjeseca prosinca, sukladno Ugovoru između King ICT-a i Ministarstva znanosti i obrazovanja („Škola za život“), Srednjoj školi Valpovo je  isporučeno 1 prijenosno računalo Dell Latitude 3500 u vrijednosti 3.613,00 kn + PDV.

 

 


PROGRAM E-ŠKOLE – REGIONALNI SKUP RAVNATELJA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Regionalni je skup ravnatelja osnovnih i srednjih škola održan u okviru druge faze programa “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće”.

Skup se održao 12. prosinca 2019. u dvorani Mursa Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek.

Cilj ovog događanja je predstavljanje trenutačnog statusa druge faze programa e-Škole, razmjena iskustava ravnatelja uključenih u prvu fazu programa i upoznavanje s aktivnostima programa koje će se u narednom razdoblju odvijati u školama.

Ravnateljica: Svjetlana Kalpić, dipl.ing.


NOVI PROJEKTORI

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u sklopu projekta Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme Škola za život – faza II (CKR II) sufinanciranog u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Europskog socijalnog fonda dodijelilo je školi 2 projektora dobavljača Tehnomodeli d.o.o. Projektore smo preuzeli 7.studenog 2019.


SAMOEVALUACIJA DIGITALNE ZRELOSTI ŠKOLE 2017. GODINE

Analizom rezultata samoevaluacije po svim područjima Srednja škola Valpovo je na razini (2) Digitalna početnica. Više o tome možete pročitati ovdje.