Obrazovanje odraslih

Srednja škola Valpovo je provodila obrazovanje odraslih od 1997. godine za sljedeća zanimanja: ekonomist, elektrotehničar, kemijski tehničar – procesni i kemijski laborant.

Novim ustrojem sustava obrazovanja odraslih te donošenjem novih zakonskih propisa, škole su bile u obvezi ishoditi novu dokumentaciju. Tako smo šk. god. 2016./2017. zatražili od ASOO i MZO dozvolu za rad za program osposobljavanja za Rukovatelja CNC – strojem te ishodili pozitivno mišljenje i rješenje.

Ponovno pokretanje obrazovanja odraslih te provedbu programa osposobljavanja i usavršavanja planirano je u sklopu projekta PROACTIVA koji je započeo u lipnju 2019.godine (detaljno pod Projekti). U projektu smo partneri sa tvrtkom HF d.o.o. i TEO d.o.o iz Belišća, gradom Valpovom te Zavodom za zapošljavanje. Škola će kroz projekt provoditi program osposobljavanja za CNC – operatere, izraditi novi kurikulum za osposobljavanje elektromontera te zatražiti odobrenje za rad.

Poslije završetka projekta planiramo nastaviti izvoditi programe obrazovanja odraslih prema potrebama lokalnih poslodavaca i obrtnika, a također i razviti neke nove kurikulume iz sektora strojarstva, elektrotehnike, računalstva te ekonomije i trgovine.

Program osposobljavanja za rukovatelja CNC strojem – Rješenje MZO

Program osposobljavanja za poslove izrade elektroormara – Rješenje MZO


AKTIVNOSTI I DOGAĐANJA:

PROVEDBA PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH KROZ PROJEKT PROACTIVA

Od 3. svibnja 2021. započela je provedba obrazovanja odraslih kroz program projekta Proactiva. Nakon provedenog natječajnog postupka kroz HZZ prijavljeni se kandidati osposobljavaju za programe iz područja elektrotehnike i obrade metala. Program se planira završiti u roku 2 – 3 mjeseca.

Program osposobljavanja za rukovatelja CNC strojem traje 220 sati, a realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom u trajanju 84 sata, vježbama u trajanju od 20 sati i praktičnom nastavom  u trajanju od 116 sati.

Program osposobljavanja za poslove izrade elektroormara izvodi se u ukupnom trajanju od 176 sati, redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom u trajanju od 46 sati, vježbama u trajanju od 10 sati te praktičnom nastavom u trajanju od 120 sati.

Teorijski dio strukovnih predmeta se izvodi u Srednjoj školi Valpovo, a praktični dio u pogonima tvrtki HF d.o.o. i TEO d.o.o.

Nakon odrađenog planiranog fonda sati nastave, skupnih i individualnih konzultacija, vježbi i praktične nastave, polaznici pristupaju provjeri ishoda učenja kroz polaganje završnog ispita. Završni se ispit sastoji iz dva dijela. Teorijski se dio usvojenosti sadržaja provjerava pisanom provjerom znanja. Nakon uspješno položenog pisanog dijela ispita polaznici polažu praktični dio radnog zadatka na pred tročlanim povjerenstvom koje imenuje stručno tijelo utvrđeno statutom Škole. Povjerenstvo prati, boduje i ocjenjuje izvedbu radnog zadatka.

O pisanom ispitu i praktičnom dijelu vodi se zapisnik. Uspješno položenim završnim ispitom ispunjeni su preduvjeti za izdavanje javne isprave o osposobljenosti za rukovatelja/icu CNC strojem.

S obzirom da je riječ o deficitarnim zanimanjima sudionicima koji budu uspješni ponudit će se sklapanje ugovor o radu.

Srednja škola Valpovo će, i nakon završetka projekta, biti na usluzi tržištu rada, poslodavcima i gospodarstvenicima te prema potrebi i zahtjevima organizirati nove edukacije ili programe osposobljavanja.