Obrazovanje odraslih

Srednja škola Valpovo je provodila obrazovanje odraslih od 1997. godine za sljedeća zanimanja: ekonomist, elektrotehničar, kemijski tehničar – procesni i kemijski laborant.

Novim ustrojem sustava obrazovanja odraslih te donošenjem novih zakonskih propisa, škole su bile u obvezi ishoditi novu dokumentaciju. Tako smo šk. god. 2016./2017. zatražili od ASOO i MZO dozvolu za rad za program osposobljavanja za Rukovatelja CNC – strojem te ishodili pozitivno mišljenje i rješenje.

Ponovno pokretanje obrazovanja odraslih te provedbu programa osposobljavanja i usavršavanja planirano je u sklopu projekta PROACTIVA koji je započeo u lipnju 2019.godine (detaljno pod Projekti). U projektu smo partneri sa tvrtkom HF d.o.o. i TEO d.o.o iz Belišća, gradom Valpovom te Zavodom za zapošljavanje. Škola će kroz projekt provoditi program osposobljavanja za CNC – operatere, izraditi novi kurikulum za osposobljavanje elektromontera te zatražiti odobrenje za rad.

Poslije završetka projekta planiramo nastaviti izvoditi programe obrazovanja odraslih prema potrebama lokalnih poslodavaca i obrtnika, a također i razviti neke nove kurikulume iz sektora strojarstva, elektrotehnike, računalstva te ekonomije i trgovine.