Misija i vizija

VIZIJA

Srednja škola Valpovo je suvremena i uspješna polivalentna ustanova koja svim učenicima pruža kvalitetno obrazovanje za nastavak školovanja ili tržište rada, koja je sposobna ići u korak s  modernim nastavnim strategijama i tehnikama, uz zalaganje i podršku svih zaposlenika škole te čvrstu povezanost s roditeljima, lokalnom zajednicom, poslovnim subjektima, gospodarstvom te međunarodnim partnerima.

MISIJA

U središtu pozornosti djelovanja Srednje škole Valpovo su potrebe i potencijali svakog učenika koje želimo i nadalje razvijati kroz njihov osobni i profesionalni razvoj. Primjenom novih kurikuluma i metoda poučavanja,  unaprijeđenim obrazovnim strategijama omogućit ćemo lakši nastavak školovanja,  zapošljivost, društvenu uključivost te povećati interes za cjeloživotno učenje. Uključivanjem učenika u raznovrsne izvannastavne i izvanškolske aktivnosti razvijat ćemo i poticati temeljne odgojno-obrazovne vrijednosti, solidarnost, toleranciju, prijateljstvo, odgovornost, usvajanje humanih vrednota i kvalitetne suradničke odnose između učenika, nastavnika i roditelja. Ujedno, učenike ćemo poticati na kritičko razmišljanje, kreativnost, inovativnost, poduzetništvo te mobilnost uključivanjem u razne projekte.