SREDNJOJ ŠKOLI VALPOVO ODOBREN UPIS UČENIKA ZA NOVO ZANIMANJE

SREDNJOJ ŠKOLI VALPOVO ODOBREN UPIS UČENIKA ZA NOVO ZANIMANJE

23. svibnja 2020.

Srednja škola Valpovo je podnijela zahtjev Ministarstvu znanosti i obrazovanja (MZO) za utvrđivanje uvjeta za početak izvođenja novog strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Tehničar za elektroniku u strukovnom sektoru Elektrotehnika i računalstvo.

Nakon dugotrajne i zahtjevne procedure, kao i očevida predstavnika MZO, utvrđeno je da SŠ Valpovo ispunjava sve uvjete za početak provedbe novog kurikuluma. Radi se o modernom kurikulumu za obrazovanje učenika u četverogodišnjem programu koji će zamijeniti postojeći program za zanimanje Elektrotehničar. Novi je program prilagođen potrebama tržišta rada te kvalitetno priprema učenike za polaganje državne mature i nastavak školovanja (fakulteti,  visoka učilišta, stručni studiji). SŠ Valpovo na taj način zadržava i modernizira sektor Elektrotehnike i računalstva što predstavlja jedan od prioriteta strateškog razvoja škole.

Uz obvezne općeobrazovne predmete, kurikulum se sastoji od obveznih i izbornih strukovnih modula i predmeta koji se odabiru prema godini školovanja, kroz koje će učenici stjecati znanja i vještine iz područja elektrotehnike, elektronike, automatike, računalstva i robotike. Osim toga, škola će ponuditi učenicima i fakultativne programe, kao i mogućnost sudjelovanja u EU  projektima mobilnosti Erasmus+.

Obrazovanje učenika u strukovnom sektoru Elektrotehnike i računalstva zahtijeva  specifične materijalno – tehničke uvjete za rad, kvalitetnu informatičku opremu, opremljene praktikume, programe za automatiku i robotiku i dr. Unazad nekoliko godina pripremali smo se i osigurali  potrebnu informatičku opremu, obnovili nekoliko specijaliziranih praktikuma, a vrijednu nam je opremu donirala tvrtka TEO d.o.o. iz Belišća. Završavamo uređenje praktikuma fizike i elektronike novcem iz EU fondova (projekt Proactiva), a značajnu nam je podršku pružila i Zajednica tehničke kulture Valpovo – Belišće. Škola će i dalje ulagati i osiguravati još kvalitetnije materijalno – tehničke uvjete za izvođenje nastave i vježbi za naše učenike.

Pred nama su upisi učenika u I. razred srednje škole za šk./god. 2020./21. Učenici općenito pokazuju veliki interes za upis u sektor Elektrotehnike i računalstva, što očekujemo i sljedeće školske godine uvođenjem novoga strukovnog zanimanja Tehničar za elektroniku.

Ravnateljica:

Svjetlana Kalpić, dipl.ing.

Wordpress Gallery Plugin Free