ŠŠD “Srednjoškolac”

Razne se sportske izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u Srednjoj školi Valpovo izvode kroz djelovanje Školskog športskog društva “Srednjoškolac” (u daljnjem tekstu: ŠŠD) osnovanog 23. veljače 1969. godine pod imenom Sportsko društvo “Srednjoškolac”. Za njegovo je osnivanje zaslužan nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture prof. Ivan Heinz. Društvom je upravljao Izvršni odbor na čelu s predsjednikom, dopredsjednikom i tajnikom, a na prijedlog Skupštine.

Prema novom ustroju ŠŠD ima voditelja kojega imenuje i potvrđuje Školski odbor na prijedlog ravnatelja škole. Dužnost je voditelja da početkom školske godine pripremi Plan rada, a na kraju Izvješće o radu. Navedene dokumente mora verificirati Školski odbor. Dugogodišnji voditelj ŠSD je nastavnik Darko Bošnjak, prof.savjetnik.

ŠŠD je član Gradskog saveza školskih športskih društava – sjedište Valpovo i član Zajednice sportskih udruga grada Valpova. Isto tako, kroz djelovanje SŠD naša je škola ostvarila lijepu suradnju sa županijskim Savezom školskih športskih društava Osječko – baranjske županije, Hrvatskim školskim sportskim savezom kao i Hrvatskim olimpijskim odborom. Pokrenuti su i razni projekti (Mogy, Vježbaonica, Obuka neplivača, Pilot projekt Fair-play i dr.)

Naši učenici, pod vodstvom mentora, tj. svojih nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture, redovito sudjeluju na svim natjecanjima u organizaciji navedenih društava. Uspostavili smo brojne suradničke odnose i partnerstva sa drugim srednjim školama, Kineziološkim fakultetom iz Zagreba, osnovnim školama i vrtićima s našeg područja.