Izrada automatizirane zavjese

Sažetak projekta

Projekt predviđa  djelovanje i rad grupe učenika u okviru izvanastavne aktivnosti „Mladi kreativci.

Voditelj projekta je nastavnik elektrotehnike Boris Puljek, dipl.ing.

Ovim se projektom,  planira izrada prototipa uređaja koji je bio tema poduzetničke ideje kojom su učenici SŠ Valpovo pobijedili na natjecanju za najbolju poduzetničku ideju.

Ideja je da se izradi daljinski upravljana zavjesa koja sadrži integrirane solarne čelije te se kao takva  može koristiti kao alternativni izvor električne energije.

Osim izrade samog prototipa predviđena je i dodatna instalacija koja će omogućiti pohranjivanje proizvedene enrgije odnosno izrada otočnog solarnog sustava. Navedeni sustav biti će moguće koristiti kao nastavno pomagalo pri izvođenju nastave koja ima veze sa obnovljivim izvorima energije.

Kako realizacija projekta podrazumijeva specifična znanja na polju automatizacije, plan je uključiti i stručnjake iz poduzeća TEO Belišće d.o.o. – Tvornica elektro opreme s kojima i  inače imamo vrlo kvalitetnu suradnju.
 

Cilj projekta

  • podizanje kompetencija učenika iz STEM područja metodom rada na projektu
  • učenici će kroz zajedničke aktivnosti izraditi prototip uređaja
  • učenici će iskazivati svoju kreativnost, ideje, predlagati rješenja, nadograditi svoja stručna znanja
  • učenici će ugraditi proizvedeni prototip i provoditi testiranja
  • učenici će povezati praktična i teorijska znanja.

Opis korisnika uključenih u projekt

Zainteresirani učenici uključeni u grupu „Mladi kreativci“ i ostali koji se školuju za zanimanja elektrotehničar i tehničar za elektroniku.
Projekt će voditi i koordinirati nastavnik elektrotehnike Boris Puljek.

Praćenje i vrednovanje projekta

Voditelj projekta će redovito pratiti provedbu projekta kroz evidenciju aktivnosti, poticati te savjetovati učenike. Dogovarati će termine za rad grupe te koordinirati suradnju. Isto tako, nastavnik će biti zadužen za nabavku materijala i osiguranje uvjeta za rad.

Vrednovanje će provoditi putem redovitih sastanaka voditelja i sudionika projekta gdje će biti analizirani ostvareni napredak u provedbi projekta te biti dogovarani idući koraci i faze u izradi.

Izrada elektromehaničkog dijela za pokretanje zavjese biti će ponuđen učenicima kao tema završnog rada te može biti ocjenjen kao takav.


AKTIVNOSTI I DOGAĐANJA


IZRADA PROMOTIVNOG VIDEA

U sklopu provedbe projekta Izrada mehanizirane zavjese, a u svrhu promocije samog projekta ali Srednje škole Valpovo izrađen je promotivni video.

Promotivni video izradio je učenik 4.EL razreda Bruno Špoljarić a moguće ga je pogledati u sklopu službenog YouTube kanala Srednje škole Valpovo.

Promotivni video na atraktivan način prikazuje izgled zavjese te njezinu funkcionalnost i način upravljanja.


IZRADA UREĐAJA

Izrada uređaja provodila se u dva paralelna proizvodna procesa. Jedan proces izrade predviđao je izradu sustava za daljinsko upravljanje. Drugi proces u izradi predviđao je izradu fotonaponskih savitljivih traka koje su glavna sastavnica trakastih zavjesa.

Sustav za daljinsko upravljanje preuzeli su učenici 4.EL Dario Ament i Leon Milišić Zečević, što je ujedno bila i tema njihovih završnih radova. Sustav za daljinsko upravljanje i pokretanje zavjese sastojao se od mehaničkog dijela i pripadajućeg elektroničkog sustava.

U sklopu mehaničkog dijela učenici su izradili mehanizam koji se sastojao od elektromotora koji sustavom prijenosa pomiče i zakreće zavjesu. Za izradu sustava prijenosa snage učenici su savladali rad sa programom za 3D modeliranje TinkerCad te su modelirane dijelove isprintali na 3D printeru te iste povezali u funkcionalnu cjelinu.

Što se tiče upravljačkog dijela učenici su izradili aplikaciju za mobilni telefon preko koje su putem Bluetooth komunikacijskog protokola bežično upravljali pomicanjem i zakretanjem zavjese putem mobilnog telefona.

Što se tiče procesa izrade fotonaponskih traka, u taj su proces bili uključeni zainteresirani učenici 2.TE i 3.TE razreda. Fotonaponske trake sastoje se od pojedinih fotonaponskih ćelija koje je bilo potrebno spojiti postupkom lemljenja u nizove. Izrađene nizove bilo je potrebno potom ispitati te se nakon toga krenulo u zaštitu prednje strane zavjese tankim transparentnim filmom. Nakon toga učenici su izrađivali mrežice koje služe za armiranje za ljepljenih ćelija i povećanja njihove čvrstoće. Na kraju učenici su lijepili nizove ćelija na trake od kojih se poslije poput modula složila konačna zavjesa.

Kompletirana zavjesa je montirana i ožičena na prozoru specijalizirane elektrotehničke učionice.

Wordpress Gallery Plugin Free

VRIJEDNA DONACIJA SREDNJOJ ŠKOLI VALPOVO

U četvrtak 23. ožujka u Srednju školu Valpovo stigla je vrijedna donacija firme Centar za inovacije d.o.o. iz Zagreba.

Radi se o donaciji opreme koja se sastoji od solarnih ćelija i pribora potrebnog za izradu solarnih panela.Ukupna snaga solarnih ćelija iznosi 270W.

Treba napomenuti da će se donirana oprema koristiti pri realizaciji školskog projekta “Izrada automatizirane zavjese“, konkretno za izradu prototipa. Ovaj projekt je nastavak na projekt “Pametna zavjesa” što je ujedno naziv poduzetničke ideje s kojom su učenici naše škole prije dvije godine osvojili prvu nagradu u konkurenciji srednjih škola iz cijele Hrvatske na natječaju pod nazivom Digitalni učenički inkubator.