Ruksak (pun) kulture


Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo kulture sklopili su u listopadu 2014. godine Sporazum o suradnji u provedbi programa Ruksak (pun) kulture – Umjetnost i kultura u vrtiću i školi za razdoblje 2015. – 2020. godine, nacionalnoga dopunskog programa potpore u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, a vezano uz umjetnost i kulturu, koji će u hrvatskim vrtićima i školama provoditi stručnjaci – književnici, likovni i kazališni, glazbeni i plesni umjetnici.

Ruksak (pun) kulture dio je kulturne politike Vlade Republike Hrvatske za vrtiće, osnovne i srednje škole. Djeca od tri godine i učenici od 6 do 18 godina su korisnici ovoga programa. Riječ je o zajedničkoj inicijativi Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti i obrazovanja i zajedničkom ulaganju područja obrazovanja i područja kulture na državnoj razini.

Stranica projekta:

Ruksak (pun) kulture zajednički je pothvat obrazovnog i kulturnog sektora na nacionalnoj i lokalnoj razini, a pritom su uključene sve županije i općine.


SVRHA PROGRAMA: Poticanje djece i mladih na razumijevanje i usvajanje umjetnosti i kulture u dislociranim i prometno slabije povezanim područjima Republike Hrvatske

CILJ PROGRAMA: Priprema i provedba različitih kulturnih i umjetničkih programa prilagođenih djeci i mladima u vrtićima, osnovnim i srednjim školama u dislociranim, prometno slabije povezanim područjima Republike Hrvatske

KORISNICI:

 • djeca od 3 do 6 godina
 • učenici od 1. do 4. razreda OŠ
 • učenici od 5. do 8. razreda OŠ
 • učenici srednjih škola

OPIS PROGRAMA: Ruksak (pun) kulture program je koji omogućava usvajanje i približavanje umjetnosti i kulture djeci i mladima koji žive u sredinama s ograničenom dostupnosti kulturnim i umjetničkim sadržajima.

Program zajednički provode Ministarstvo kulture i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kao dopunski program potpore kurikulu u vrtićima, osnovnim i srednjim školama.

Predviđeno je tijekom godine organiziranje do 100 događanja u Republici Hrvatskoj na kojima će se prezentirati jedan od (najviše) 40 kulturno-umjetničkih programa pripremljenih za potrebe programa.

Programske djelatnosti su:

 • kazališna umjetnost
 • filmska umjetnost
 • glazbena umjetnost
 • plesna umjetnost
 • likovna umjetnost
 • književnost
 • baština
 • programi studenata umjetničkih akademija.

Provoditelji programa su:

 • profesionalni umjetnici
 • studenti umjetničkih akademija uz mentorstvo profesora.

KLJUČNI KRITERIJI za odabir vrtića, osnovnih i srednjih škola u kojima će se provoditi kulturno-umjetnički programi/radionice su:

 • područni vrtići i škole
 • prometno slabije povezani vrtići i škole
 • zainteresiranost vrtića i/ili škole za umjetničke programe i radionice
 • zainteresiranost učitelja, nastavnika i odgojitelja za diseminaciju programa i radionica.

KLJUČNI KRITERIJI za odabir kulturno-umjetničkih programa/radionica koji se provode u okviru projekta su:

 • usklađenost sadržaja s ciljevima Nacionalnog okvirnog kurikula;
 • održivost – mogućnost ponavljanja programa ili njegovih rezultata u sredini u kojoj je prezentiran;
 • prilagođenost uvjetima izvođenja u prostorima vrtića i škola uz jednostavne i prenosive rekvizite;
 • upisanost predlagatelja iz područja kazališne djelatnosti u Očevidnik kazališta;
 • usklađenost cijena programa s Odlukom o sadržaju  programa Ruksak (pun) kulture te visini naknade za poslove i rad na njegovu ostvarivanju  kojom su one određene;
 • visoka razina umjetničke kvalitete i profesionalnih standarda umjetničkih i kulturnih programa.

Vrijeme trajanja programa: prilagođeno je uzrastu djece i mladih (1,5 sat / 3 sata / 1 dan / 2 dana/ 3 dana).

AKTIVNOSTI PROGRAMA:

 • analiza potreba i želja za provedbom kulturnih i umjetničkih programa u dislociranim sredinama
 • izbor i kupnja do 40 kulturnih i umjetničkih programa godišnje prema prethodno definiranim kriterijima u sljedećim područjima: kazališna, filmska, glazbena, plesna, likovna umjetnost, književnost, baština i programi studenata umjetničkih akademija
 • priprema i provedba do 100 događanja na kojima će se prezentirati kulturni i umjetnički programi:
  1. u vrtićima (do 35 programa godišnje)
  2. u OŠ (do 40 programa godišnje)
  3. u SŠ (do 25 programa godišnje)
 • godišnja evaluacija uspješnosti provedbe projekta i preporuke za poboljšanja

Opaska: planirana je godišnja pokrivenost programima do 5% ukupnih vrtića / škola / područnih objekata.

TRAJANJE PROGRAMA: 6 godina

PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA: 1,000.000,00 kn godišnje

REZULTATI PROGRAMA:

 • ostvarena dostupnost kulturnih i umjetničkih programa djeci i mladima u dislociranim sredinama (do 3000 djece i mladih godišnje)
 • ostvareni doprinos razvoju estetske kulture djece i mladih
 • djeca i mladi senzibilizirani za područje umjetnosti i kulture
 • programi (ili njihovi dijelovi) predani odgojiteljima, profesorima, djeci i mladima na daljnje korištenje

PRAĆENJE I VREDNOVANJE USPJEŠNOSTI PROVEDBE PROGRAMA:  Praćenje uspješnosti provedbe projekta – kvalitativna i kvantitativna evaluacija – provodi se jednom godišnje, na koncu godine.

Kvantitativni godišnji pokazatelji uspješnosti provedbe programa su:

 • broj otkupljenih/financiranih programa
 • broj pripremljenih i provedenih događanja
 • broj djece i mladih koji su sudjelovali u programu R(p)K
 • broj odgojitelja, učitelja i nastavnika koji su sudjelovali u pripremi i provedbi programa
 • broj repliciranih aktivnosti potaknutih usvojenim kulturnim i umjetničkim programima
 • razina utrošenih financijskih sredstva
 • prosječno utrošena financijska sredstva po provedenom programu/radionici

 Kvalitativno vrednovanje provedenih programa provodi se:

 • metodom ankete o zadovoljstvu i korisnosti novih iskustava
 • na uzorku od 10% djece i mladih te 10% odgojitelja, učitelja i nastavnika koji usvajaju ponuđene kulturne i umjetničke programe.
 • Na završetku programa – nakon 6 godina njegove provedbe predviđena je finalna evaluacija u kojoj se vrednuju relevantnost, efikasnost, efektivnost i održivost programa R(p)K.

AKTIVNOSTI I DOGAĐANJA:


SREDNJA ŠKOLA VALPOVO U PROJEKTU RUKSAK (PUN) KULTURE

Ministarstvo kulture objavilo je popis odabranih odgojno – obrazovnih ustanova u kojima će se u idućoj školskoj godini 2020./21. odvijati projekt Ruksak (pun) kulture. Na popisu se nalazi i naša ustanovama. Ovo je treće sudjelovanje Srednje škole Valpovo u projektu. Radi se o zajedničkom umjetničko – edukativnom programu Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva kulture, odnosno zajedničkom ulaganju područja obrazovanja i područja kulture na državnoj razini.

Svrha projekta je poticanje djece i mladih na razumijevanje i usvajanje umjetnosti i kulture u dislociranim i prometno slabije povezanim područjima Republike Hrvatske

Cilj projekta je priprema i provedba različitih kulturnih i umjetničkih programa prilagođenih djeci i mladima u vrtićima, osnovnim i srednjim školama u dislociranim i prometno slabije povezanim područjima Republike Hrvatske.

Programske djelatnosti su iz područja: kazališne, filmske, glazbene, plesne i likovne umjetnosti te književnosti i kulturne baštine.

Provoditelji programa su profesionalni umjetnici, sveučilišni profesori i studenti umjetničkih akademija.

Ohrabreni sudjelovanjem u prijašnjim projektima očekujemo vrlo zanimljiv edukativni program u kojem će naši učenici, pod vodstvom profesorice Marije Jelkić, doista uživati.

Ravnateljica:

Svjetlana Kalpić, dipl.ing.


RUKSAK PUN KULTURE  2019. – Sve(i)mir – „Kvantni svemir u neprestanom kretanju“

U ponedjeljak, 28. listopada 2019. godine Srednju školu Valpovo posjetile su tri akademske umjetnice Nina Iris Bešlić, Ivana Kutuzović i Ivana Ognjanovac te održale radionicu pod nazivom Sve(i)mir – „Kvantni svemir u neprestanom kretanju“ – svemir očima umjetnika, u sklopu projekta Ministarstva kulture “Ruksak pun kulture”. Na radionici su sudjelovali učenici 4. OG A razreda, a projekt su podržale profesorice Marija Jelkić i Dunja Straka.

Ideja za radionicu proizašla je iz suradnje Nine Bešlić, Ivane Kutuzović i Gorana Gatalice na temu svemira, sa željom da se učenici služe svojim znanjima te ih praktično realiziraju i pritom pronađu inspiraciju u svemiru. Ciljevi radionice su povezati znanost i umjetnost, razviti kod učenika sposobnost kombiniranja i slaganja te ih potaknuti na kreativno i asocijativno promišljanje.

U prvom dijelu radionice umjetnice su nam, kroz prezentaciju i videe, iznijele priču o svemiru i umjetnosti, podsjećajući nas tako na osnovne činjenice o svemiru i pokazujući nam prikaz svemira u umjetnosti tijekom povijesti, dajući nam pritom inspiraciju u djelima V. Kandinskog, H. Arpa, P. Kleea i K. Maljeviča.

Uslijedio je praktični dio radionice u kojem smo dobili papire i markere te zadatak da tijekom dvadesetak minuta zapisujemo tijek svojih misli na papir, ne mareći pritom na ljepotu rukopisa, veličinu i smjer slova. Zatim je došao red na najiščekivaniji dio radionice, izrada instalacije, inspirirane molekulama i atomima od kojih je svemir sastavljen. Dio učenika je sastavljao dijelove instalacije, dok je ostatak učenika bojao kugle stiropora. U završnoj fazi učenici su, zajedničkim snagama, osmislili krajnji izgled instalacije te ga realizirali. Poticaj u izradi ove svjetlosne instalacije bile su pojednostavljene forme kinetičke i svjetlosne umjetnosti poput O. Pinea, H. Macka i K. Snelsona.

Ova radionica bila je vrlo zanimljiva, a na nas učenike ostavila je izuzetno pozitivne dojmove. Radionica nas je potaknula na promišljanje i kreativnost te smo ostali oduševljeni rezultatom svojega rada. Drago nam je što smo imali priliku ugostiti tri izuzetne umjetnice koje su nas osvojile svojom  spontanošću i neposrednošću.

Labina Đuranić, 4. OG A


SREDNJA ŠKOLA VALPOVO U PROJEKTU „RUKSAK (PUN) KULTURE“

Na stranicama je Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljen popis odabranih dječjih vrtića, škola i centara za odgoj i obrazovanje u kojima će se tijekom drugog polugodišta školske godine 2018./2019. i u prvom polugodištu 2019./2020. odvijati umjetničko – edukativni program pod nazivom Ruksak (pun) kulture. Na popisu se nalazi i naša škola koja će po drugi puta sudjelovati u navedenom projektu.


RUKSAK PUN KULTURE  2015.PUTUJUĆA RETROSPEKTIVA VOJINA BAKIĆA   

Program Putujuća retrospektiva Vojina Bakića u sklopu Ruksaka (punog) kulture doputovao je u Valpovo. Za valpovačke srednjoškolce Ana Martina Bakić, profesorica na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, osmislila je i organizirala predstavljanje izabranih djela Vojina Bakića koja jasno prezentiraju proces nastanka i razvoja oblika od čiste figuracije do potpune apstrakcije.

Nakon otvaranje izlože, kako je to i uobičajeno, srednjoškolci su imali stručno vodstvo. Analizom primjera dobili su informacije o ključnim pojmovima skulpture (masa, ploha, prostor, površina) te o procesima nastanka pojedinih djela iz autorovog opusa (redukcija, geometrizacija, zrcaljenje, umnažanje, apstrahiranje). Slijedilo je predavanje i prezentacija o cjelokupnom umjetničkom djelovanju Vojina Bakića.
U drugom dijelu programa učenici su sudjelovali u radionici u kojoj se istraživao proces nastanka skulptura malog mjerila u formi nakita, koje je sam autor ponekad izrađivao (npr. Kolajna Goranovog proljeća). Učenici su istraživali i karakteristike materijala od kojeg su izrađivali nakit kao i rukovanje alatima za njihov način primjene.

Nakon što su iskazali svoj umjetnički potencijal u oblikovanju nakita, slijedila je još jedna izložba, ovaj put njihova.
Obje su izložbe mogli pogledati i drugi učenici i djelatnici škole. Na radionici je sudjelovalo 23 učenika i profesorica povijesti umjetnosti Marija Jelkić.

izvor: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske (https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=13160)

https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=11690