Istraživačko-razvojni projekt


SUDJELOVANJE ŠKOLE U ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNOM PROJEKTU

Na poticaj Ministarstva znanosti i obrazovanja, Institut za društvena istraživanja u Zagreba provodi istraživačko-razvojni projekt „Nacionalno praćenje učinaka pandemije Covid-19 i potresa iz 2020. godine na organizaciju odgojno-obrazovnih procesa i dobrobit učenika i odgojno-obrazovnih djelatnika u Republici Hrvatskoj“.

Cilj je projekta uspostaviti znanstveno praćenje učinaka pandemije i potresa na organizaciju odgojno-obrazovnih procesa i dobrobit učenika i odgojno-obrazovnih djelatnika te osigurati osnovu za donošenje na podacima informiranih obrazovnih politika i razmjenu iskustava između škola.
Rezultati će projekta biti osnova za osmišljavanje i uvođenje mjera na sustavnoj razini koje mogu ublažiti poremećaje odgojno-obrazovnih procesa nastale kao posljedica promjena uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 te osnažiti učenike, odgojno-obrazovne djelatnike i roditelje za uspješno ovladavanje kriznim situacijama u budućnosti.
Naša je škola odabrana za uzorak i odazvala se pozivu za sudjelovanje u istraživanju. Tako su se nastavnici, ravnateljica i stručni suradnici odazvali online anketiranju, a postupak je istraživanja u pisanoj formi odrađen i kod učenika završnih razreda. Koordinatorica istraživanja za našu školu je pedagoginja Zdenka Lončarić.

Zamolba za sudjelovanje

 

Suglasnost

 

Od sudjelovanja u istraživanju naša će škola imati izravne koristi. Koristit ćemo individualizirano izvješće u kojem će rezultati škole biti uspoređeni s rezultatima ostalih škola uključenih u istraživanje. Isto tako, konačno ćemo izvješće koristiti za proces samovrednovanja te u svrhe informiranja roditelja i učenika preko vlastitih kanala.

Kako bismo sumirali dosadašnja iskustva tijekom provedbe istraživanja te dobili nove upute za istraživanje, ravnateljica i pedagoginja su pozvane na radni sastanak koji je održan u petak, 21. svibnja u 12,00 u Osijeku. Zajedno sa predstavnicima drugih škola koje sudjeluju u istraživanju, proveli smo nekoliko sati u radnom i ugodnom druženju sa timom stručnjaka pod vodstvom dr.sc.Borisa Jokića, voditelja istraživanja.

Zahvaljujem svim nastavnicima i učenicima koji su odvojili malo vremena i dali svoj doprinos u navedenom istraživanju.

Ravnateljica:

Svjetlana Kalpić, dipl.ing.

Wordpress Gallery Plugin Free