Ekonomist

Ključna svrha zanimanja:

Samostalno planira, organizira i obavlja računovodstvene poslove, poslove kupoprodaje, poslove istraživanja tržišta, poslove primjene marketinškog instrumentarija, bankarske poslove i poslove osiguranja.

Opis zanimanja:

Ekonomist radi na poslovima knjigovodstva, ekonomske propagande, računovodstveno financijskim poslovima, poslovima trgovine, turizma i sl. Može raditi u bankama, osiguranju, turizmu, trgovinama, u različitim državnim institucijama, a može se baviti i privatnim poduzetništvom. Od ekonomista se očekuje preciznost, sistematičnost, ažurnost i odgovornost kako bi se izbjegle pogreške u radu s podacima. Uglavnom radi u uredu, često odlazi na poslovne sastanke, seminare, konferencije i sl. Za uspješno obavljanje posla nužno je dobro poznavanje rada na računalu, posebno programa za obradu teksta i programa za matematičke statističke obrade.

Nastavni plan i program: 

Kompetencije i ishodi učenja:

Pojedinac će:

 • odgovorno, a gdje je to primjenjivo, i samostalno obavljati poslove prema potrebama poslodavaca na području računovodstvenih poslova, poslova istraživanja tržišta, poslova primjene marketinškog instrumentarija, bankarskih poslova, osiguravateljskih poslova i poslova organizacije uredskog poslovanja
 • na osnovi stečene kvalifikacije imati uvjete za nastavak obrazovanja na višem ili visokom stupnju obrazovanja
 • primijeniti ekonomsku terminologiju
 • analizirati ekonomska zbivanja u nacionalnom gospodarstvu i predvidjeti njihov mogući utjecaj, a ujedno i utjecaj tržišnih zakonitosti na poslovanje poduzetnika
 • interpretirati i povezati temeljne pojmove i probleme gospodarske organizacije
 • prepoznati potrebu praćenja trendova u poduzetništvu te klasificirati i predvidjeti čimbenike koji utječu na razvoj poduzetništva
 • primijeniti poduzetničke vještine u svakodnevnom radu
 • provesti poslovnu dokumentaciju i knjigovodstvene isprave organizacije
 • povezati računovodstvene pojmove i instrumente, voditi računovodstvo poslovnih organizacija i računovodstvo fizičkih osoba
 • planirati, organizirati, provesti i upravljati kupoprodajnom aktivnošću u organizaciji
 • primijeniti marketinšku koncepciju
 • sudjelovati u komercijalnim bankovnim aktivnostima
 • sudjelovati u prodajnim osiguravateljskim aktivnostima
 • primijeniti vještine suvremene računalne i uredske tehnologije u poslovnim procesima
 • primijeniti standarde i pravila poslovnog komuniciranja u realizaciji posla
 • primijeniti komunikacijsko-prezentacijske vještine u poslovanju.