Državna matura

Dragi maturanti!

Na ovoj stranici možete pronaći poveznice na dokumente i stranice koje će Vam trebati za uspješno polaganje državne mature.

Također, možete pogledati moj raspored i termine tijekom kojih sam na raspolaganju u školi.

Kalendar polaganja ljetni rok 2022./2023.

Kalendar polaganja jesenski rok 2022./2023.

Pravilnik o polaganju ispita Državne mature

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju ispita Državne mature

 

Poveznice na stranice: 


(izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe)


RADNO VRIJEME KOORDINATORICE:

Sat/dan Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
1 A smjena A smjena A smjena A smjena
2 A smjena A smjena A smjena
3 A smjena A smjena A smjena A smjena
4 A smjena A smjena
5
6 A smjena A smjena
7 A smjena A smjena
.

ZA MATURANTE U  B SMJENI:

KAD JE B SMJENA POSLIJE PODNE: UTORAK I SRIJEDA U 13:00 h

KAD JE B SMJENA UJUTRO: PONEDJELJAK, UTORAK I ČETVRTAK U 13:00 h


OBAVIJESTI: