Državna matura

Dragi maturanti!

Na ovoj stranici možete pronaći poveznice na dokumente i stranice koje će Vam trebati za uspješno polaganje državne mature.

Također, možete pogledati moj raspored i termine tijekom kojih sam na raspolaganju u školi.

Kalendar polaganja ljetni rok 2021./2022.

Kalendar polaganja jesenski rok 2021./2022.

Pravilnik o polaganju ispita Državne mature

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju ispita Državne mature

 

Loomen

Svi učenici su upućeni na upis u tečaj Loomen Srednje škole Valpovo.pod nazivom Državna matura

Kontaktirati me možete putem tečaja Državna matura na način da otvorite novu raspravu ili putem službenog maila anja.bratusevac@skole.hr

 

Koordinator: Anja Bratuševac, prof.

Poveznice na stranice: 


(izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe)


RADNO VRIJEME KOORDINATORICE:

Sat/dan Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
1 A smjena B smjena
2 A smjena B smjena
3 A smjena B smjena
4 A smjena B smjena
5
6 A smjena B smjena
7 A smjena B smjena

 


OBAVIJESTI:

DRŽAVNA MATURA – OBAVIJEST MATURANTIMA

Dragi maturanti,

Na stranici Postani-student, najkasnije tjedan dana nakon završetka nastave je potrebno potvrditi ocjene 4. razreda. U protivnom, nećete moći dobiti svjedodžbu o položenim ispitima državne mature.

Lijep pozdrav,

Anja Bratuševac, IK


DRŽAVNA MATURA – JESENSKI ROK

PRIVREMENI REZULTATI: 12. 9. 2022. (12.00h)

ROK ZA PRIGOVORE: 12. 9. 2022. (od 12.01 h do 14. 9. 2022. (do 12.00 h)

-upute i Obrazac na Loomenu – E-kolegij – DRŽAVNA MATURA

KONAČNI REZULTATI: 19. 9. 2022.

PODJELA SVJEDODŽBI: 20. 9. 2022.