PODJELA SVJEDODŽBI I POTVRDA ZA POLOŽENE ISPITE DRŽAVNE MATURE

Državna matura

Dragi maturanti!

Na ovoj stranici možete pronaći poveznice na dokumente i stranice koje će Vam trebati tijekom ove školske godine ako ćete polagati ispite Državne mature. Isto tako možete pronaći i moj raspored.

Poveznice na dokumente:

Poveznica na DM u Moodlu

Povezuje Vas sa stranicom Loomena (Moodla) Srednje škole Valpovo. Za Državnu maturu otvorena su dva tečaja:

  • pripreme za DM i natjecanja – za ispit iz informatike (za upis se obratite koordinatorici)
  • upute za provedbu Državne mature (slobodan upis).

Kontaktirati me možete putem tečaja u Carnet Moodlu. Pod cjelinom forum prvo provjerite nalazi li se odgovor na vaše pitanje u već otvorenoj temi. Ako ne, postavite upit tako da otvorite novu temu.

Koordinatorica: Marija Jutriša, prof.

Poveznice na stranice: 


(izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe)


RADNO VRIJEME KOORDINATORICE:

Smjena A ujutro

Sat/dan Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
1 B smjena A smjena B smjena
2 B smjena A smjena B smjena
3 B smjena
4
5 B smjena A smjena
6 B smjena B smjena A smjena B smjena
7 B smjena B smjena

 

Smjena B ujutro

Sat/dan Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
1 B smjena A smjena B smjena
2 B smjena A smjena B smjena
3 B smjena
4 B smjena
5 A smjena B smjena
6 B smjena A smjena B smjena
7 B smjena B smjena