Udžbenici

Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju škole (NN-116/2018)

Informacije o udžbenicima za šk. god. 2019./2020.: Prema uputama iz Ministarstva, besplatne udžbenike za srednju školu mogu dobiti samo učenici koji pripadaju socijalnoj kategoriji. Za sve ostale informacije roditelji se mogu obratiti socijalnoj službi.

Smjena A


Smjena B