Opća gimnazija

Gimnazije su četverogodišnje općeobrazovne škole. Gimnazijski programi prvenstveno pripremaju za nastavak obrazovanja na nekoj od visokoškolskih ustanova. Nakon završenog školovanja u gimnaziji, učenici polažu državnu maturu. Državna matura je završni pisani ispit obvezan samo za učenike gimnazija. S položenom državnom maturom gimnazijalci stječu srednju školsku spremu. Obrazovanjem u gimnazijskim programima stječu se široka opća znanja i niz vještina (poput jezične, matematičke i informatičke pismenosti, vještine u komunikaciji, aktivnoga sudjelovanja u društvu, samostalnog učenja i sl.).

Nastavni plan i program: