Opća gimnazija

Gimnazije su četverogodišnje općeobrazovne škole. Prema vrsti nastavnoga plana i programa postoji pet vrsta gimnazija: opće, klasične, jezične, prirodoslovne i prirodoslovno-matematičke. Gimnazijski programi prvenstveno učenike pripremaju za nastavak obrazovanja na nekoj od visokoškolskih ustanova. Obrazovanjem u gimnazijskim programima stječu se široka opća znanja i niz vještina (poput jezične, matematičke i informatičke pismenosti, vještine u komunikaciji, aktivnoga sudjelovanja u društvu, samostalnog učenja i sl.).

Nastavni plan i program: