Povijest

Povijest Srednje škole Valpovo započinje davne 1898. godine osnutkom Šegrtske škole u Valpovu. Tijekom svih proteklih godina Škola je djelovala na raznim lokacijama i pod različitim nazivima (Zanatska, Trgovačka, Zanatsko-trgovačka, Muška obrtna, Stručno-produžna, Industrijska, Škola učenika u privredi, Metaloprerađivačka). Odgajala je i obrazovala generacije učenika različitih profila zanimanja. Tako su se obrazovali: šegrti, majstori, tehničari, KV i VKV stručnjaci raznih profila zanimanja u sektoru strojarstva, elektrotehnike, kemijske tehnologije, obrade drva, poljoprivrede i trgovine.

1959. godine osniva se Ekonomska škola koja djeluje samostalno, a od 1963. godine školujemo učenike gimnazijskog usmjerenja. Paralelno s otvaranjem i razvojem strukovnog školstva u Valpovu, razvijalo se strukovno školstvo u Belišću koje je oduvijek bilo orijentirano potrebama tadašnjeg kombinata Belišće i svim njegovim sastavnicama.

Srednja škola Valpovo, po strukturi i sastavu kakva postoji i danas, pravna je slijednica Srednjoškolskog centra Valpovo osnovanog 30.svibnja 1968. godine u čiji su sastav ušle slijedeće škole sa područja Valpovštine: Gimnazija „14 travanj“ Valpovo, Ekonomska škola iz Valpova te Metaloprerađivačka škola s praktičnom obukom iz Belišća (tada u sastavu Metalskog školskog centra iz Belišća). Ujedno se godina 1968. službeno vodi kao početak rada škole u strukturi i sustavu kakva postoji i danas u mreži srednjih škola Osječko-baranjske županije. Srednju je školu Valpovo osnovala Osječko–baranjska županija Odlukom o prijenosu osnivačkih prava koju je donijelo Ministarstvo prosvjete i športa dana 1. veljače 2002. Godine; Klasa: 602-03/02-01/91; Ur.broj: 532/1-02-1.

Više o povijesti škole:Film o školi: