CNC – operater/operaterka

Ključna svrha zanimanja:

Kvalifikacije koje se stječu strukovnim obrazovanjem potvrđuju posjedovanje temeljnih i strukovnih kompetencija za dobivanje kvalifikacija koje omogućuju obavljanje zanimanja i daljnje obrazovanje, osposobljenost za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća te cjeloživotno učenje u funkciji osobnog razvoja, kao i gospodarskog i općeg razvoja društva.

Opis zanimanja:

CNC operater radi u tvrtkama strojne obrade, u pogonima održavanja i proizvodnje strojnih dijelova i uređaja. Obrazovanjem za ovo zanimanje stječu se kompetencije za samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka rukovanja klasičnim i numerički upravljanim alatnim strojevima (NUAS) u proizvodnji kao i izradi strojnih dijelova pri remontu strojeva i uređaja. Samostalno izrađuje jednostavnije tehničke crteže i skice, a složenije očitava kako bi prema njima mogao izrađivati izratke. Radi na upravljačkim računalima na numerički kontroliranim strojevima, podešava ih, održava i popravlja. Za sve se proračune, skiciranja i crteže koristi odgovarajućim računalnim programima, naročito vezanim uz crtanje na računalu (AutoCAD, Catia, SolidEge). Koristi se programom za simulaciju koji služi za programiranje CNC stroja i izvođenje 3D simulacija obrade.

Kompetencije i ishodi učenja:

Pojedinac će:

 • kategorizirati osnovne vrste CNC strojeva i opisati njihove principe rada
 • koristiti se postojećom i pratiti nove tehnologije obrade na NUAS-ima
 • uočavati izvore opasnosti i čuvati zdravlje i zdrav čovjekov okoliš,
 • čitati i primijeniti program za izradu izradka na NUAS-ima
 • služiti se mjernim alatima, napravama i priborom CNC strojeva
 • samostalno upravljanje CNC strojem do razine efikasnog rješavanja problema u različitim problemskim situacijama upravljanja strojem.
 • primjeniti najnovija načela korištenja računala u proizvodnim procesima (CAD/CAM)
 • poznavanje principa rada CAD modula i 3D programskih paketa
 • koristiti se s programom za simulaciju koji služi za programiranje CNC stroja i izvođenje 3D simulacija obrade za dvoosnu tokarilicu i troosnu glodalicu…
 • crtanje jednostavnijih tehničkih crteža i skica korištenjem računala,
 • samostalno odabrati rezne alate koji se koriste na CNC strjevima (geometrija, označavanje, prihvat na stroju i prednamještanje alata).
 • racionalno organizirati rad i racionalno koristiti materijal i energiju
 • čitati tehničke crteže i izraditi predmete rada prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji,
 • čitati i primijeniti program za izradu izradka na NUAS-ima
 • vladati osnovama računalstva, informatike i programima za crtanje na računalu, tako da se može samostalno služiti korisničkim programima
 • uočiti izvore opasnosti i čuvati zdravlje i zdrav čovjekov okoliš

AKTIVNOSTI I DOGAĐANJA:

NOVA UPRAVLJAČKA JEDINICA SIEMENS U CNC PRAKTIKUMU ŠKOLE

U CNC praktikumu Srednje škole Valpovo održava se dio nastave i prakse za učenike. Uz nova računala s programima za crtanje, 3D modeliranje i generiranje g koda, strojeve i upravljačke jedinice Fanuc i Hass, praktikum je bogatiji za novu upravljačku jedinicu. Riječ je o upravljačkoj jedinici Siemens 840 d sl koja je kompatibilna sa strojem Emco Mill 55, te predstavlja najsuvremenije edukacijsko rješenje. Učenici će se tako upoznati sa strojem za čije su upravljanje potrebne gotovo iste vještine kao na profesionalnim industrijskim strojevima.

Wordpress Gallery Plugin Free

CNC PRAKTIKUM

Wordpress Gallery Plugin Free

VJEŠTINE UČENIKA STRUKOVNIH ZANIMANJA

Kao primjer uspješne suradnje sektora strojarstva i elektrotehnike ovih je dana završen školski projekt izrade prototipa nastavnog pomagala koji će se koristi u nastavi strukovnih predmeta navedenih sektora. Radi se o modelu istosmjernog motora sa uzbudom od permanentnih magneta. Model je u potpunosti funkcionalan, a s obzirom da je izrađen od plexiglasa pruža uvid u konstrukciju i način rada motora. Tako će našim učenicima biti olakšano razumijevanje gradiva vezanog uz rad istosmjernih motora.

Učenici zanimanja Elektrotehničar, CNC-operater i Tokar su cijelo vrijeme bili angažirani kroz podjelu aktivnosti, a projekt su vodili i nadzirali nastavnici strukovnih predmeta Miroslav Kupanovac i Boris Puljek.

Dijelovi su modela izrađeni u CNC-praktikumu Srednje škole Valpovo koristeći CNC-glodalicu i 3D-printer, a jedan je dio poslova obrade materijala odrađen na tokarskom stroju u Školskoj radionici za obradu metala u Belišću.

Video možete pogledati ovdje.

Boris Puljek, dipl.ing.

Wordpress Gallery Plugin Free

Nastavni plan i program: