Riječ ravnateljice

Dragi učenici i roditelji,
dobro došli na web-stranicu Srednje škole Valpovo

O NAMA
Srednja škola Valpovo je mješovita škola koja pruža obrazovanje u gimnazijskom i strukovnom području rada te obrazovanje odraslih u programima osposobljavanja. Školu polazi oko 500 učenika u 26 razrednih odjela. Škola radi u dvije smjene. Satnica je prilagođena učenicima putnicima koji čine znatan udio upisanih učenika.

LOKACIJA
Nastava se u Srednjoj školi Valpovo izvodi na dvije lokacije, u gradu Valpovu i Belišću. Matična školska zgrada je smještena u samom centru Valpova, u blizini autobusne stanice. Na neposrednoj lokaciji do škole nalazi se velika sportska dvorana povezana sa školskom zgradom podzemnim prolazom. Zgrada i praktikumi školske radionice za praktičnu nastavu obrade metala i strojarstvo smještena je u Belišću. Škola u svom vlasništvu posjeduje i: malu sportsku dvoranu za gimnastiku i male sportove, knjižnicu, lift za potrebe osoba s invaliditetom, poljoprivredno zemljište, parkiralište s podiznom rampom, veliko dvorište, sportsko igralište i dr.

OBRAZOVANJE
Obrazovanje učenika kroz kurikulum opće gimnazije nudi čvrste i kvalitetne temelje za nastavak školovanja i nadogradnju intelektualnih potencijala učenika. Učenici strukovnih zanimanja obrazuju se unutar odobrenih i aktivnih strukovnih sektora: Ekonomija, trgovina i poslovna administracija (ekonomist, komercijalist, prodavač), Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija (CNC-operater, strojobravar, tokar) te Elektrotehnika i računalstvo (elektrotehničar, tehničar za elektroniku).

NASTAVA
Redovna se nastava izvodi prema najsuvremenijim kurikulumima usmjerenim ka interaktivnom poučavanju te ostvarivanju ishoda učenja. Strategije poučavanja nastavnici ostvaruju na temelju provedenih edukacija vođenih od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Uspješno ostvarujemo sadržaje međupredmetnih tema uz kvalitetnu suradničku interakciju nastavnika i razrednika. Sve navedene aktivnosti osobito pažljivo prilagođavamo učenicima s poteškoćama u razvoju i nadarenim učenicima uz kvalitetnu podršku stručne službe škole. Kroz provedbu Školskih strukovnih kurikuluma, unutar pojedinog strukovnog sektora, učenici i nastavnici ostvaraju zavidne rezultate te stvaraju dodatne vrijednosti temeljene na radu i praktičnim vještinama. Osim redovne nastave izvodimo: izbornu, dodatnu, dopunsku i fakultativnu nastavu.

AKTIVNOSTI U ŠKOLI
Kroz Školski kurikulum škola predlaže raznovrsne izvannastavne aktivnosti, a zahvaljujući entuzijazmu naših nastavnika učenicima se nude i dodatne edukacije vezane za pripremu raznih natjecanja i državne mature. Sportski se program ostvaruje kroz aktivnosti Školskog sportskog društva Srednjoškolac. Tijekom školske godine organiziramo razna predavanja, svečanosti, radionice, stručne skupove, seminare, manifestacije, izložbe, kulturne i sportske aktivnosti i sl., a naši se učenici rado uključuju. S radošću uređujemo školski interijer i vodimo brigu o okolišu škole. Ponosni smo i na naše Školske zvjezdice, tj. učenike koji se posebno ističu svojim znanjem, talentima i sposobnostima. Odlični se rezultati postižu u radu s učenicima koji imaju poteškoće u razvoju. Učenici i nastavnici su socijalno osviješteni, veliki humanitarci te rado pomažu potrebitima. Ističemo veliko zadovoljstvo roditelja koji se sve više uključuju u naše aktivnosti, bilo savjetima ili konkretnom pomoći. Škola pomaže studentima i budućim prosvjetnim djelatnicima kroz provedbu stručne prakse ili mentorski rad.

STVARANJE
Škola kroz nastavne i izvannastavne aktivnosti kontinuirano potiče kognitivne sposobnosti učenika, kreativnost, komunikaciju i praktične vještine. To vodi do samopouzdanja i usmjeravanja učenika u profesionalnom i intelektualnom smislu. Učenici i njihovi nastavnici – mentori svake se godine redovito pripremaju za sudjelovanje na školskim, županijskim, međužupanijskim i državnim natjecanjima i smotrama. Koliko su u tome uspješni najbolje svjedoči da se mnogi od njih uspiju plasirati na državna natjecanja i smotre. Kroz provedbu praktične nastave, stručne prakse, vježbeničke tvrtke, laboratorijskih vježbi, strukovnih vježbi ili završnog rada, stječu se dragocjena iskustva i vještine koje ostaju trajno ugrađene u poželjne strukovne kompetencije. Učeničke radove izlažemo i predstavljamo javnosti na: sajmovima, smotrama, natjecanjima, prigodnim događanjima i sl.

SPAJANJE
Škola je u definiranju svoje vizije i misije istaknula čvrstu povezanost s lokalnim institucijama, organizacijama, poduzetnicima, obrtnicima, raznim udrugama te drugim školama i ustanovama. Kvalitetna je suradnja rezultirala potpisivanjem ugovora o suradnji ili partnerstvu na raznim područjima rada i projektima. Tako smo 2018. godine potpisali Ugovore o suradnji sa nositeljima Centara kompetentnosti iz područja strojarstva i elektrotehnike (Tehničkom školom iz Slavonskog Broda i Elektrotehničkom i prometnom školom iz Osijeka). Kroz planirane aktivnosti učenici i nastavnici će dobiti priliku dodatno se educirati u strukovnom području rada te na taj način učiti i primjenjivati najsuvremenija tehnička dostignuća u navedenim strukovnim sektorima.

OTKRIVANJE
Tradicionalno, učenici i nastavnici vole putovati i učiti u životnoj stvarnosti što im omogućujemo organiziranjem niza putovanja, terenske nastave, ekskurzija, projektnih mobilnosti, stručnih posjeta i dr. Osluškujemo njihove interese te svake godine nastojimo učenicima ponuditi nove sadržaje.

PROJEKTI
Od 2015. godine Srednja škola Valpovo se aktivno uključila u praćenje, traženje partnera, pisanje i apliciranje na raspisane EU natječaje te razne državne i školske projekte. Formirali smo Školski projektni tim, uspostavili suradnju s razvojnim agencijama te započeli provedbu raznih projekata. Izdvajamo uspješnu realizaciju projekta iz programa Erasmus+ KA1, KA2 te KA3 kao i partnerstva u provedbi projekata iz EU fondova. Od školske godine 2019./2020. škola se uključila u projekt e-Škole koji ima za cilj podići razinu digitalnih kompetencija nastavnika i zaposlenika škole, razviti IK – tehnologiju i poboljšati infrastrukturu. Isto tako, škola četvrtu godinu za redom provodi projekt Školska shema kojom se promovira zdrava i pravilna prehrana. Škola je također uključena u niz drugih, manjih projekata na lokalnoj i državnoj razini: 10 škola 10 umjetnika, Ruksak pun kulture, Večer matematike, Zimska škola fizike, BeBetter, BRI-es (SkillMe), Dabar, Klokan bez granica, Sajam Vježbeničkih tvrtki, Mladi poduzetnik, Vježbaonica, Mogy, Fair play, Skupljamo stare baterije, Samovrednovanje škole, Hour of code i dr.

OPREMLJENOST ŠKOLE
Škola ima 11 klasičnih učionica, 11 specijaliziranih učionica, 2 informatička kabineta te 14 kvalitetno opremljenih specijaliziranih praktikuma. Knjižnica raspolaže sa oko 8000 knjiga, lektira i stručne literature. Ukupno škola raspolaže sa 130 računala, 3 kopirna stroja i 15 pisača. Sve učionice imaju projektor i računalo spojeno na širokopojasni internet, a većina učionica i klima uređaj. Svi nastavnici i stručni suradnici imaju prijenosna računala. Zbornica, uredi i kabineti za nastavnike su kvalitetno opremljeni i pružaju ugodno ozračje za rad. Škola je obnovila krovište, djelomično promijenila staru stolariju sa novom, započela adaptaciju sanitarnih čvorova. Također smo u postupku izmjene rasvjetnih tijela sa led-rasvjetom. Interijer smo tijekom proteklih nekoliko godina sustavno uređivali, bojali hodnike i uredili potkrovlje. Najviše smo ulagali u nastavni materijal i opremu, opremanje kabineta i praktikuma te nabavku novih strojeva i uređaja za potrebe strukovnih zanimanja.

TRANSPARENTNOST
Cjelokupna školska postignuća redovito bilježimo na našoj web – stranici, Školskom kurikulumu te objavljujemo u medijima. Cilj nam je da naši učenici budu nositelji novih ideja i kreatori pozitivne klime u školi, a naša škola promicatelj obrazovnih, kulturnih, sportskih i drugih događanja u gradu i lokalnoj zajednici.

ZA KRAJ
Srednja škola Valpovo učenicima pruža brojne mogućnosti za njihovo obrazovanje. Izdvajamo kvalitetnu suradnju s učenicima kao i uspješnu suradnju s roditeljima koji su nam velika podrška i bez njihovog angažmana ne bismo mogli realizirati mnoge zacrtane ciljeve. Želja nam je i nadalje ohrabrivati roditelje, nastavnike, partnere i članove zajednice da nastave pružati podršku našim učenicima. Svima nam koriste zajednički napori u pružanju poticajnog, sigurnog, dinamičnog okruženja za rad i obrazovanje naših učenika. Srednja škola Valpovo je mjesto za učenike koji će rado boraviti u njoj, učiti, stvarati, povezivati i otkrivati.

Hvala vam na podršci i ukazanom povjerenju!

Ravnateljica: Svjetlana Kalpić, dipl.ing.