Skupljajmo stare baterije


Srednja škola Valpovo sudjeluje u projektu pod nazivom „Skupljajmo stare baterije“ od 2016. godine pod vodstvom profesora Željka Štanfelja.
Ciljevi projekta kojeg provodi tvrtka FRIŠ d.o.o, su:

 • Poticati svijest učenika o potrebi pravilnog zbrinjavanja starih baterija
 • Skrenuti pozornost učenika na važnost odvajanja opasnog otpada od ostalog otpada iz kućanstva
 • Uočiti direktnu povezanost čovjeka i prirode te razumjeti uzročno-posljedične veze ljudskog nemara prema prirodi, te mogućim posljedicama zagađenja površinskih i podzemnih zaliha vode
 • Poticati razvoj svijesti o potrebi očuvanja kvalitete prirodnog okoliša
 • Potaknuti ekološku osviještenost učenika, roditelja te mještana
 • Poticati na ekološko djelovanje u domu i školi te razvijati poduzetnički duh

Službena stranica:

FRIŠ d.o.o. je jedna od tri tvrtke na području Republike Hrvatske koje je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva ovlastilo kao koncesionara za sakupljanje i oporabu starih akumulatora i baterija.

U sklopu navedenog projekta učenici mogu donijeti stare baterije u školu, a one se odlažu u spremnike koje je osigurala tvrtka FRIŠ d.o.o te ta tvrtka i odvozi stare baterije.

Pozivamo sve učenike i roditelje (i profesore) da se uključe u projekt.


Priznanja:

Wordpress Gallery Plugin Free


AKTIVNOSTI I DOGAĐANJA:


„SKUPLJAJMO STARE BATERIJE“ 2023./2024.

Projekt „Skupljajmo stare baterije“ nastavlja se i ove školske godine.

Tijekom školske godine 2022./2023. skupljeno je oko 60-ak kg starih baterija. Najvrjedniji skupljači bili su 2. OG s razrednikom Darkom Bošnjakom. Njima, kao i svima ostalima koji su sudjelovali u skupljanju zahvaljujem na suradnji i nadam se nastavku suradnje.

Ciljevi projekta su:

 • Upoznati mlade generacije s problematikom zaštite okoliša
 • Razvijati ekološku svijest kod djece, roditelja, učitelja i odgajatelja
 • Povećati razinu znanja, sposonosti i motiviranosti za očuvanje i brigu o okolišu
 • Razvijati navike sakupljanja i razdvajanja otpada u vrtiću., školi obiteljskom domu i neposrednom okruženju
 • Potaknuti mlađe generacije na donošenje ekološki pozitivnih odluka
 • Potaknuti sve sudionike projekta na podizanje kvalitete svog života u skladu s očuvanjem okoline u kojoj žive

U sklopu navedenog projekta učenici mogu donijeti stare baterije u školu, a one se odlažu u spremnike koje je osigurala tvrtka FRIŠ d.o.o te ta tvrtka i odvozi stare baterije.

Željko Štanfelj, prof.


„SKUPLJAJMO STARE BATERIJE“ 2022./2023.

Projekt „Skupljajmo stare baterije“ nastavlja se i ove školske godine.

Tijekom školske godine 2021./2022. u kojoj smo bili malo online, pa malo u školi, iz dobro nam znanih razloga, skupljeno je nešto manje baterija nego u „normalnim“ godinama ali i tih 60-ak kg nije malo. Najvrjedniji skupljači bili su 1. Prodavači s razrednicom Dajanom Vuksanić. Njima, kao i svima ostalima koji su sudjelovali u skupljanju zahvaljujem na suradnji i nadam se nastavku suradnje…

Ciljevi projekta „Skupljajmo stare baterije“, kojeg provodi tvrtka FRIŠ d.o.o. su:

 • Poticati svijest učenika o potrebi pravilnog zbrinjavanja starih baterija
 • Skrenuti pozornost učenika na važnost odvajanja opasnog otpada od ostalog otpada iz kućanstva
 • Uočiti direktnu povezanost čovjeka i prirode te razumjeti uzročno-posljedične veze ljudskog nemara prema prirodi, te mogućim posljedicama zagađenja površinskih i podzemnih zaliha vode
 • Poticati razvoj svijesti o potrebi očuvanja kvalitete prirodnog okoliša
 • Potaknuti ekološku osviještenost učenika, roditelja te mještana
 • Poticati na ekološko djelovanje u domu i školi te razvijati poduzetnički duh.

U sklopu navedenog projekta učenici mogu donijeti stare baterije u školu, a one se odlažu u spremnike koje je osigurala tvrtka FRIŠ d.o.o te ta tvrtka i odvozi stare baterije.

Željko Štanfelj, prof.

Wordpress Gallery Plugin Free

„SKUPLJAJMO STARE BATERIJE“ 2021. / 2022.

Projekt „Skupljajmo stare baterije“ nastavlja se i ove školske godine.

Tijekom školske godine 2020./2021. u kojoj smo bili malo online, pa malo u školi, pa malo mješovito, zbog svima nam dobro znanih razloga, skupljeno je nešto manje baterija nego u „normalnim“ godinama ali i tih 60-ak kg nije malo. Najvrjedniji skupljači bili su 4. Elektrotehničari pod vodstvom razrednika Borisa Puljeka i 1. Prodavači s razrednicom Snježane Krnjajić-Lerinc. Njima, kao i svima ostalima koji su sudjelovali u skupljanju zahvaljujem na suradnji i nadam se nastavku…

Ciljevi projekta „Skupljajmo stare baterije“, kojeg provodi tvrtka FRIŠ d.o.o, je skrenuti pozornost učenika na važnost recikliranja otpada s ciljem zaštite prirode i smanjenja korištenja vrijednih prirodnih resursa, potom ukazati na važnost odvajanja pojedinih vrsta otpada (baterija) od komunalnog otpada, poticati na ekološko djelovanje u domu i školi te razvijati poduzetnički duh.

U sklopu navedenog projekta učenici mogu donijeti stare baterije u školu, a one se odlažu u spremnike koje je osigurala tvrtka FRIŠ d.o.o te ta tvrtka i odvozi stare baterije.

Željko Štanfelj, prof.


„SKUPLJAJMO STARE BATERIJE“ 2020. / 2021.

Projekt „Skupljajmo stare baterije“ nastavlja se i ove školske godine.

Nakon burne školske godine 2019./2020. u kojoj je zbog epidemije COVID-a 19 i zatvaranja škola skupljeno znatno manje otpadnih baterija, od ove školske godine projekt se nastavlja a naša škola se ponovno uključila u projekt.

Ciljevi projekta „Skupljajmo stare baterije“, kojeg provodi tvrtka FRIŠ d.o.o, je skrenuti pozornost učenika na važnost recikliranja otpada s ciljem zaštite prirode i smanjenja korištenja vrijednih prirodnih resursa, potom ukazati na važnost odvajanja pojedinih vrsta otpada (baterija) od komunalnog otpada, poticati na ekološko djelovanje u domu i školi te razvijati poduzetnički duh.

U sklopu navedenog projekta učenici mogu donijeti stare baterije u školu, a one se odlažu u spremnike koje je osigurala tvrtka FRIŠ d.o.o te ta tvrtka i odvozi stare baterije.

Željko Štanfelj, prof.


„SKUPLJAJMO STARE BATERIJE“ 2019. / 2020.

Projekt „Skupljajmo stare baterije“ nastavlja se i školske godine 2019./2020. Učenici naše škole su i prošle školske godine marljivo skupljali baterije tako da je opet skupljeno preko 85 kg raznih otpadnih baterija, što je za svaku pohvalu. Najuspješniji razred i najvrijedniji skupljač prošle godine bio je 3.OGa s razrednicom Marijom Jelkić. Oni su skupili preko 40 kg baterija. Dobili su i prigodne nagrade koje im je dodijelila tvrtka Friš.

Mnoge stare baterije i akumulatori u sebi sadrže teške metale kao što su olovo, kadmij ili živa koji, koliko su korisni, toliko su i štetni. Iz oštećenih kućišta starih baterija može doći do istjecanja opasnih tvari i teških metala u vodu i okoliš, čime se ozbiljno ugrožava priroda te zdravlje ljudi i životinja.

Iz istog razloga, starim baterijama i akumulatorima nije mjesto u komunalnom otpadu, niti u prirodi gdje, na žalost, još uvijek često završavaju. Stoga je Zakonom o zaštiti okoliša između ostalog propisano da se i stare baterije moraju odlagati odvojeno od komunalnog otpada.

U sklopu navedenog projekta učenici mogu donijeti stare baterije u školu, a one se odlažu u spremnike koje je osigurala tvrtka FRIŠ d.o.o te ta tvrtka i odvozi stare baterije.


„SKUPLJAJMO STARE BATERIJE“ 2018. / 2019.

Projekt „Skupljajmo stare baterije“ nastavlja se i školske godine 2018./2019. Učenici naše škole su i prošle školske godine marljivo skupljali baterije tako da je skupljeno preko 85 kg raznih otpadnih baterija, što je za svaku pohvalu. Najuspješniji razredi i najvrijedniji skupljači prošle godine bili su 1.OGb s razrednicom Karmelom Mihaljević i 1.el s razrednikom Borisom Puljekom. Oni su skupili preko 30 kg baterija po razredu. Dobili su i prigodne nagrade koje im je dodijelila tvrtka Friš.

Ciljevi projekta kojeg provodi tvrtka FRIŠ d.o.o, je skrenuti pozornost učenika na važnost recikliranja otpada s ciljem zaštite prirode i smanjenja korištenja vrijednih prirodnih resursa, potom ukazati na važnost odvajanja pojedinih vrsta otpada (baterija) od komunalnog otpada, poticati na ekološko djelovanje u domu i školi te razvijati poduzetnički duh.

U sklopu navedenog projekta učenici mogu donijeti stare baterije u školu, a one se odlažu u spremnike koje je osigurala tvrtka FRIŠ d.o.o te ta tvrtka i odvozi stare baterije.


„SKUPLJAJMO STARE BATERIJE“ 2017. / 2018.

U našoj školi se projekt „Skupljajmo stare baterije“ nastavlja i školske godine 2017./2018. Učenici naše škole su se od samog početka aktivno uključili u ovaj projekt tako da je do kraja školske godine 2016./2017. skupljeno preko 80 kg raznih otpadnih baterija, što je za svaku pohvalu. Najuspješniji razredi i najvrijedniji skupljači prošle godine bili su 1. i 2. el s razrednicima Vlatkom Vujnovcem i Borisom Šimićem koji dijele prvo mjesto i skupili su preko 16 kg baterija po razredu. Oni su dobili i prigodne nagrade koje im je dodijelila tvrtka Friš.

Svrha projekta kojeg provodi tvrtka FRIŠ d.o.o, je ekološko osvješćivanje naših učenika (i profesora), njihovih roditelja i cijele zajednice kroz aktivno skupljanje otpadnih baterija koje bi inače završile u „običnom“ komunalnom otpadu i zagađivale okoliš još godinama nakon odlaganja. Ovako će baterije biti zbrinute na pravilan i ekološki način uz pomoć tvrtke Friš d.o.o. iz Križevaca koja se bavi upravo zbrinjavanjem starih baterija i akumulatora.

U sklopu navedenog projekta učenici mogu donijeti stare baterije u školu, a one se odlažu u spremnike koje je osigurala tvrtka FRIŠ d.o.o te ta tvrtka i odvozi stare baterije.