Djelatnici


 

RADNO VRIJEME PEDAGOGINJE
Pedagoginja : Zdenka Lončarić, prof.pedag. – savjetnica

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK  PETAK
smjena A smjena B smjena A smjena B smjena A

Prijepodne      :  8.00 – 14.00
Poslijepodne   : 13.00 – 19.00

 

RADNO VRIJEME VODITELJICE
Voditeljica : mr.sc. Marija Kopi, dipl.ing.

 

Smjena A B B A B
Sat/dan Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
1 Nastava Nastava
2 Voditeljstvo Voditeljstvo Nastava Voditeljstvo Voditeljstvo
3 Voditeljstvo Voditeljstvo Voditeljstvo Voditeljstvo Voditeljstvo
4 Voditeljstvo Voditeljstvo Voditeljstvo Voditeljstvo Voditeljstvo
5 Voditeljstvo Voditeljstvo Voditeljstvo Voditeljstvo Voditeljstvo
6
7