Projektni tim

SASTANAK PROJEKTNOG TIMA SŠ VALPOVO

Dana 5.1.2024. godine održan je sastanak projektnog tima na kojem su sudjelovali: Krunoslav Vukelić, glavni koordinator projekata SŠ Valpovo, M. Jutriša, Z. Lončarić, M. Markota, T. Weigand, D. Mikić, R. Jokić, K. Najcer Bračevac, V. Kajganić, J. Iličić, D. Šovagović i Željko Štanfelj.

Na početku je prof. Štanfelj upoznao prisutne s novim projektom Clean Environment – Clean School Climate koji će trajati od 2023. do 2025. Govorilo se o prvoj mobilnosti u Norvešku i ostalim online i mobilnostima uživo koje se trebaju provesti u sklopu projekta. Dogovoreno je tko će sudjelovati na online mobilnostima. Dogovoreno je tko će i kada ići na mobilnosti s učenicima.

Na drugom dijelu sastanka prof. Vukelić je govorio o novim projektima u kojima bi mogli sudjelovati.


POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKOG PROJEKTNOG TIMA

10. i 17. studenog 2023.

Projektni tim u dva se navrata sastao kako bi definirao sve odrednice Poslovnika o radu Školskog projektnog tima Srednje škole Valpovo.

Tijekom studenog 2023. godine su održali dva sastanka na kojima su članovi tima definirali sam sadržaj Poslovnika te specifične detalje, najviše vezane uz bodovanje odnosno kriterije odabira učenika. Temeljem dosadašnjeg iskustva važno je bilo omogućiti većem broju učenika sudjelovanje u projektima, a prema kriterijima izvrsnosti u učenju i ponašanju.

S obzirom na obrazovne sadržaje škole, posebno su definirani kriteriji za mobilnosti KA1 i mobilnosti KA2.

Na sastanku je također istaknuta potreba kvalitetnog pripremanja učenika za odlazak na mobilnosti, što je također definirano Poslovnikom.

Zadatke Školskog projektnog tima, ravnatelja, projektnog koordinatora, voditelja projekta te ostalih sudionika prisutni članovi su također detaljno ugradili u Poslovnik.

Osim navedenog, članovi tima su razradili i način evaluacije i diseminacije ostvarenih projekata.

Završnu verziju Poslovnika o radu Školskog projektnog tima Srednje škole Valpovo je usvojio Školski odbor te je time on postao i formalno provediv.

Wordpress Gallery Plugin Free

SASTANAK ŠKOLSKOG PROJEKTNOG TIMA

U petak, 21. listopada, održan je još jedan sastanak školskog projektnog tima. Sastanak je sazvala ravnateljica škole S. Kalpić, a vodio ga je glavni koordinator školskih projekata K. Vukelić. Tema je sastanka bila provedba projekata i vođenje financija. Profesor Vukelić je prezentirao financijski plan svih školskih projekta te dao prijedlog i uputu za vođenje administracije kada su financije u pitanju.

Na sastanku su bili članovi školskog projektnog tima, a to su: S, Kalpić, K. Vukelić, M. Markota, K. Najcer Bračevac, D. Šovagović, T. Weigand, J. Vuković, Ž. Štanfelj, V. Kajganić, J. Iličić, S. Čehić – Turalija, D. Mikić i M. Jutriša.

Wordpress Gallery Plugin Free

SASTANAK PROJEKTNOG TIMA SŠ VALPOVO

Sastanak je održan 22. rujna u 19:00 sati, a sastanku su prisustvovali: K. Vukelić, glavni koordinator projekata SŠ Valpovo, D. Šovagović, T. Weigand, M. Markota, A. Arsenić J. Iličić, K. Najcer Bračevac, R. Jokić, V. Kajganić, M. Jutriša i D. Mikić.

Na samom su početku koordinatori projekata koji su u tijeku podnijeli izvještaj o statusu projekta. Razgovaralo se o planiranim aktivnostima za razdoblje koje dolazi. Bilo je riječi o problemima koji prate profesore prilikom organiziranja mobilnosti (financijski problemi koji se odnose na transfer učenika i profesora).

Na samom su kraju sastanka lanolin projektnoga tima podijelili zaduženja oko pripreme i obilježavanja Erasmus dana u našoj školi.

Wordpress Gallery Plugin Free

SASTANAK ŠKOLSKOG PROJEKTNOG TIMA

U četvrtak, 21. travnja 2022., održan je koordinacijski sastanak Školskog projektnog tima. Sastanak su vodili Svjetlana Kalpić, ravnateljica škole i Krunoslav Vukelić, glavni koordinator školskih projekata.

Ravnateljica i glavni koordinator su članove Školskog projektnog tima podsjetili na važne detalje vezane uz provođenje mobilnosti i organiziranje domaćinstva, a koordinatori svakog projekta su upoznali ostale članove sa statusom projekta, odrađenih mobilnostima i preostalim događanjima vezanima uz projekt.

Zaključeno je kako su projekti izuzetno važni za život naše Škole. Učenici vole sudjelovati u aktivnostima vezanima uz projekte, a profesori vrijedno odrađuju svoja zaduženja.

Na radost učenika i profesora, Škola je ostvarila partnerstvo u dva nova projekta.

Wordpress Gallery Plugin Free

KOORDINACIJSKI SASTANAK

28. veljače 2022.

Održan je još jedan sastanak koordinatora Erasmus+ projekata Srednje škole Valpovo. Sastanku su nazočili: S. Kalpić, K. Vukelić, S. Čehić Turalija, M. Jutriša, B. Puljek, M. Markota, T. Weigand, V. Gadanec i J. Iličić.

Sastanak je vodio glavni koordinator Erasmus+ projekata u našoj školi, prof. Krunoslav Vukelić, a dnevni je red bio:

  1. Provedba Erasmus+ projekata
  2. Financijski dijelovi projekta
  3. Odabir sudionika
  4. Trenutno stanje projekata
  5. Novi projekti

SASTANAK ČLANOVA ŠKOLSKOG PROJEKTNOG TIMA

13. prosinca 2021.

Glavni je koordinator Erasmus projekata u kojima sudjeluje naša škola, prof. Krunoslav Vukelić, 13. prosinca 2021. održao sastanak sa školskim projektnim timom. Sastanku su prisustvovale profesorice T. Weigand, S. Čehić Turalija i J. Iličić. Profesorica M. Jutriša je u to vrijeme bila na mobilnosti u Rumunjskoj u sklopu projekta Kodiranje robota – jezik budućnosti te je opravdano odsutna.

Glavna je tema sastanka bila vođenje financija projekata te se sastanku priključio i voditelj računovodstva škole – Željko Srakić, bacc.oec., te je voditeljima projekata dao na uvid kompletnu financijsku dokumentaciju vezanu uz pojedini projekt. Dogovoren je način vođenja financija koji će biti pregledniji te tako omogućiti jednostavnije planiranje provođenja aktivnosti u projektu.

Iduće će razdoblje biti dosta izazovno za školski projektni tim jer su nam u rasporedu mobilnosti, ali i domaćinstva u pojedinim projektima. Provedba će ovisiti o epidemiološkoj situaciji u državi, ali i u partnerskim zemljama. Budući ta je vrlo teško planirati iduća putovanja, u školi se ništa ne prepušta slučaju te se provode aktivnosti provedbe natječaja, planiranja mobilnosti i organiziranje domaćinstva za partnere.


SASTANAK ČLANOVA ŠKOLSKOG PROJEKTNOG TIMA

1. listopada 2021.

Školski se projektni tim okupio na još jednom zajedničkom sastanku. Sastanak je sazvala  ravnateljica Svjetlana Kalpić s ciljem podnošenja izvješća o učinjenim koracima u projektima u kojima sudjeluju učenici i profesori naše škole.

Na sastanku su bile koordinatorice projekata, a to su profesorice Marija Jutriša, Silvija Čehić Turalija, Tihana Weigand, Jasna Iličić, pedagoginje Zdenka Lončarić i Nina Huterer. Na dnevnom su redu bile trenutne aktivnosti u projektima i planovi za buduće razdoblje.  Glavni koordinator za projekte naše škole, profesor Krunoslav Vukelić, nije sudjelovao na sastanku jer je u to vrijeme sudjelovao na koordinacijskom sastanku projekta RCK Slavonika 5.1. 

Budući da su se projekti aktivirali početkom ove školske godine, naša je škola već odradila određene aktivnosti:

  • domaćinstvo i mobilnost (Portugal) u projektu Kodiranje robota- jezik budućnosti,
  • mobilnost (Poljska) u projektu A.R.T.I.S.T.,
  • mobilnost (Poljska) u projektu Susret tehnologije i kulturnog nasljeđa.

Krajem listopada su u planu dvije aktivnosti:

  • domaćinstvo u projektu Robotika i etika,
  • mobilnost (Turska) u projektu A.R.T.I.S.T.

Pred profesorima koji su uključeni u projekte je dosta aktivnosti u narednom razdoblju. Radi se na prikupljanju interesa učenika za projekte, provođenju natječaja i pripremi učenika za mobilnosti.

Wordpress Gallery Plugin Free