Školski odbor

Školom upravlja Školski odbor. Posljednjih dvadesetak godina, relativno čestim izmjenama i dopunama zakona kojim se uređuje srednje obrazovanje, mijenjao se sastav kao i broj članova Školskog odbora te način njegova imenovanja. Danas Školski odbor broji sedam članova. Članovi se imenuju i razrješavaju prema slijedećem:

 • dva člana imenuje i razrješava Nastavničko vijeće iz reda nastavnika i stručnih suradnika
 • jednog člana imenuje i razrješava Vijeće roditelja iz reda roditelja koji ne može biti zaposlenik Škole
 • tri člana samostalno imenuje i razrješava Osnivač
 • jednog člana bira Radničko vijeće škole

 

Sadašnji sastav Školskog odbora usvojen je na konstituirajućoj sjednici održanoj 2.svibnja 2017.godine, a čine ga:

 1. Ivan Cvenić, dipl.ing. – predsjednik (predstavnik Nastavničkog vijeća)
 2. Darko Bošnjak, prof.TZK (predstavnik Nastavničkog vijeća)
 3. Zdravko Kuna, dipl.oec. (sindikalni povjerenik – predstavnik zaposlenika škole)
 4. Dubravko Kučinac, dipl.uir. (predstavnik Osnivača)
 5. Ivana Bagarić, dipl.iur. (predstavnik Osnivača)
 6. Željko Varžić, dipl.oec. (predstavnik Osnivača)
 7. Stanislav Čamagajevac (predstavnik roditelja)

 

Zapisnici: