Školski odbor

Školom upravlja Školski odbor. Posljednjih dvadesetak godina, relativno čestim izmjenama i dopunama zakona kojim se uređuje srednje obrazovanje, mijenjao se sastav kao i broj članova Školskog odbora te način njegova imenovanja. Danas Školski odbor broji sedam članova. Članovi se imenuju i razrješavaju prema slijedećem:

 • dva člana imenuje i razrješava Nastavničko vijeće iz reda nastavnika i stručnih suradnika
 • jednog člana imenuje i razrješava Vijeće roditelja iz reda roditelja koji ne može biti zaposlenik Škole
 • tri člana samostalno imenuje i razrješava Osnivač
 • jednog člana bira Radničko vijeće škole

 

Aktualni sastav Školskog odbora potvrđen je na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 24. svibnja 2021. godine, a čine ga:

 1. Zdravko Kuna. dipl.oec. – predsjednik (sindikalni povjerenik – predstavnik zaposlenika)
 2. Dejan Pisačić, prof. – zamjenik predsjednika (predstavnik Nastavničkog vijeća)
 3. Kristina Najcer Bračevac, dipl.oec. (predstavnik Nastavničkog vijeća)
 4. Siniša Jelkić (predstavnik roditelja)
 5. Ivana Bagarić, dipl.iur. (predstavnik Osnivača)
 6. Dalibor Bošnjaković, dipl.oec. (predstavnik Osnivača)
 7. Kasja Vukić, prof. (predstavnik Osnivača)

 

Zapisnici sa sjednica Školskog odbora:

 


Arhiva:

Školski odbor – zapisnici (2017.-2021.)