Završni rad


PONUĐENE TEME:

  • Ekonomisti
  • Elektrotehničari
  • Strojobravari
  • Tokari
  • CNC operateri

IZABRANE TEME:

  • Ekonomisti
  • Elektrotehničari
  • Strojobravari i tokari
  • CNC operateri