TJEDAN FAIR PLAYA U SŠV UJEDINIO UČENIKE, OSOBE S INVALIDITETOM UDRUGE „MI“ I OLIMPIJCA IVANA HORVATA

TJEDAN FAIR PLAYA U SŠV UJEDINIO UČENIKE, OSOBE S INVALIDITETOM UDRUGE „MI“ I OLIMPIJCA IVANA HORVATA

12. prosinca 2018.

Učenici 2.a  razreda Opće gimnazije, zajedno sa svojim razrednikom Darkom Bošnjakom, profesorom tjelesne i zdravstvene kulture, nositelji su i provoditelji programa projekta FAIR PLAY ostvarenog  od 3. prosinca – 7. prosinca 2018. godine.

U svakom razrednom odjelu, na razrednom satu, prezentirali su sadržaje i ciljeve projekta.

Najvažniji ciljevi su:

  1. promicanje fair playa i tolerancije među učenicima osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj u najširem smislu (u sportu i svakodnevnom životu);
  2. educiranje edukatora o vrijednostima fair playa i tolerancije.

Također je projektom ukazano na važnost:

  1. smanjenje vršnjačkog nasilja među učenicima;
  2. izgradnja duha tolerancije i zajedništva, uvažavanja i poštovanja pojedinaca;
  3. organizacija fair sportskih natjecanja i poštivanja pisanih i nepisanih pravila (ne samo u sportu).

Ovu aktivnost su proveli učenici Gabrijella Stanković i Borna Bošnjak, koji su svoj odlazak u razrede  dokumentirali s fotografijama.

Projekt je nastavljen na nastavi tjelesne i zdravstvene kulture 2.a razreda opće gimnazije gdje su učenici posebnu pozornost  posvetili Fair playu.

Tijekom sata su  istaknuli važne poruke kojih bi se trebali držati ne samo na nastavi ili  nekoj sportskoj aktivnosti nego općenito u životu.

Zatim su organizirali igru „ graničara“ .

Na samom kraju igre nije bio bitan rezultat nego dobra zabava, uživanje u igri, nije bilo neaktivnih učenika…

U zaključnom dijelu sata učenici su zaključili da znaju dosta primjera Fair playa u sportu, ali da u životu općenito uočavaju i suprotno gdje se vide osobni interesi pojedinaca ili skupine.

Međurazredno natjecanje u futsalu – Vježbaonica je bila slijedeća aktivnost projekta.

Budući da su učenici i prije provođenje Vježbaonice redovito organizirali ovakva natjecanja imali su već dovoljno iskustava i primjera fair playa u samom provođenju. Učenici se redovito prije početka i nakon utakmice međusobno pozdrave, rijetko kada imamo grubu igru, poštuju suđenje nas profesora čak i ako se dogode koje pogreške…

Prije početka utakmica učenici su međusobno razmijenili poruke, pozdravili se i   poželjeli dobru igru.

Jedna od aktivnosti projekta je bila razredna radionica u kojoj su učenici po skupinama analizirali slijedeće teme:

-razlike su bogatstvo;

-naše ponašanje kojim uvažavamo i poštujemo druge osobe oblikuje mjesto na kojem živimo;

– nepoštena pobjeda nije prava  pobjeda;

-danas fair play igram, sutra fair play živim;

– oni = mi uz toleranciju i zajedništvo

Predstavnici svake skupine su prezentirali svoja razmišljanja i zaključke koji su za cilj imali usmjeriti svoje ponašanje u školi i životu općenito ka fair playu.

Veliki interes su potaknule razglednice s prikladnim porukama o fair playu koje su učenici dobili da bi ih doista poslali osobama koje su važne u njihovom životu.

 

Veliki interes među učenicima je izazvao dolazak našeg olimpijca Ivana Horvata.

Dočekali su ga brojni učenici te voditelj projekta Darko Bošnjak.

Pedagoginja je predstavila gosta, a profesor Darko Bošnjak je učenicima, putem video projekcije, prikazao najznačajnija dostignuća i način treniranja gostujućeg olimpijca.

Zatim se on obratio učenicima i izrazio zahvalnost što se nalazi u njihovoj sredini. U vrlo neposrednom i spontanom razgovoru, Ivan se prisjetio svojih početka te cjelovitog puta koji ga je doveo do velikih postignuća i sudjelovanja na Olimpijskim igrama.

Pri tome je otvoreno i iskreno govorio o sebi čime je zaslužio velike simpatije prisutnih učenika.

Učenici su postavljali brojna pitanja vezana uz njegov način prehrane, dnevnih obaveza, treniranja i svakodnevne dinamike.

Profesor Darko Bošnjak je podsjetio na motiv dolaska, odnosno na sam projekt FAIR PLAY te zamolio našeg olimpijca da opiše situacije  u sportu vezane za ovu temu.

Ivan je istaknuo da je i profesionalnom sportu izuzetno važno uvažavati jedni druge bez obzira što se radi o natjecanju. To je potkrijepio primjerom u njegovoj sportskoj disciplini – skok s motkom. U situacijama u kojima natjecateljima pukne motka prilikom natjecanja, sportaši koji su konkurencija jedi drugima, reagiraju fair play i posude svoju motku.

Na taj je način učenicima dao i najvažniju poruku – nije samo pobjeda po svaku cijenu važna već i u takvim okolnostima treba živjeti fair play.

Učenici su njegove riječi popratili velikim pljeskom  i odobravanjem te su poželjeli da ovaj susret ne bude i jedini već da Ivana prate u svim njegovim budućim sportskim aktivnostima.

Druženje su priveli kraju uz  zajedničku spoznaju da je olimpijac Ivan Horvat u učenicima Srednje škole Valpovo dobio najveći fan club.

U dobrom raspoloženju, naš se gost nakon susreta s učenicima u školi , pridružio osobama s invaliditetom udruge „MI“ te učenicima 2.a razreda opće gimnazije koji su u sportskoj dvorani organizirali zajedničke rekreativne aktivnosti.

Najvažnije poruke susreta učenika Srednje škole Valpovo i članova udruge „MI“ su:

-razlike su bogatstvo;

-naše ponašanje kojim uvažavamo i poštujemo druge osobe oblikuje mjesto na kojem živimo;

– oni = mi; vježbamo uz toleranciju i zajedništvo.

Tijekom susreta i rekreativnog vježbanja ostvarena je topla interakcija učenika i članova  udruge MI pa se druženje nastavilo uz pjesmu i ples.

S obzirom na ostvarene sadržaje projekta FAIR PLAY te reakcije gostiju, učenici Srednje škole Valpovo rado prihvaćaju sve spomenute vrijednosti ne samo na sportskim terenima već i u svim aspektima života.