POSJETA STRUČNOG AKTIVA ELEKTROTEHNIKE DONJEM MIHOLJCU

POSJETA STRUČNOG AKTIVA ELEKTROTEHNIKE DONJEM MIHOLJCU

2. travnja 2019.

U petak 28. ožujka, profesori aktiva elektrotehnike i računalstva bili su u Donjem Miholjcu gdje su bili u posjeti poduzećima Kannan d.o.o. i Altrad Limex d.o.o.. Cilj posjeta bila je uvid u tehnologiju koja se koristi u navedenim poduzećima sa posebnim naglaskom na sustave robotike i automatizacije. Prva je na rasporedu bila tvornica Kanaan gdje su nas dočekali voditelji održavanja i proizvodnje koji su inače bivši učenici elektrotehničkog usmjerenja naše škole. Ljubazni domaćini su nas upoznali sa procesom proizvodnje te sa najmodernijom tehnologijom koja se koristi u pogonima poduzeća Kanaan d.o.o..

Nakon toga smo posjetili i poduzeće Altrad Limex d.o.o. gdje nas je kroz pogon i proizvodne procese proveo voditelj proizvodnje. U pratnji nam je bio djelatnik službe održavanja koji je također bivši učenik elektrotehničkog usmjerenja naše škole. U pogonima nas je iznenadio nivo automatizacije proizvodnje odnosno popriličan broj robota koji obavljaju različite radnje u sklopu proizvodnje.

Na kraju posjeta smo sa domaćinima dogovorili da će od ove godine učenicima smjera Elektrotehničar biti ponuđena mogućnost odrađivanja stručne prakse u ovim tehnološki naprednim poduzećima.

Posjetu smo zaključili sa obostranom željom za budućom uspješnom suradnjom.

WordPress Image Gallery Plugin