OBAVIJEST O NAČINU REALIZACIJE ODMORA UČENIKA U ŠK.GOD. 2019./2020.

OBAVIJEST O NAČINU REALIZACIJE ODMORA UČENIKA U ŠK.GOD. 2019./2020.

28. lipnja 2019.

Osječko – baranjska županija donijela je odluku o realizaciji odmora učenika u školskoj godini 2019./2020. temeljem članka 11. stavak 1. Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. („Narodne novine“ broj 48/19.).

Sve školske ustanove na području Osječko-baranjske županije primjenjivati će dosadašnji model odmora učenika označen u članku 4. Odluke kao model 1.

MODEL br.1

Zimski odmor za učenike počinje 23. prosinca 2019. godine i traje do 10. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 13. siječnja 2020. godine.

Proljetni odmor za učenike počinje 10. travnja 2020. godine i završava 17. travnja 2020. godine,s tim da nastava počinje 20. travnja 2020. godine.

Ljetni odmor počinje 18. lipnja 2020. godine, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski ili razlikovni ispit, koji imaju dopunski nastavni rad, završni rad ili ispite državne mature te za učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi te za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole.