NATJEČAJ ZA MOBILNOST U BUGARSKU PROJEKTA “ON THE WAY TO THE FUTURE”

NATJEČAJ ZA MOBILNOST U BUGARSKU PROJEKTA “ON THE WAY TO THE FUTURE”

11. veljače 2020.

Dragi učenici gimnazijskih razreda Srednje škole Valpovo,

pozivamo vas za sudjelovanje u novom Erasmus+ projektu „On the way to the future“ koji će se provoditi u šk. god. 2019./20./21. U projektu će moći sudjelovati učenici koji će u školskoj godini 2019./20. pohađati 1., 2., 3. i 4. razred opće gimnazije.

Planiran je ravnomjeran raspored odabranih učenika (2 – 3 iz prvih razreda, 2 – 3 iz drugih, jednako za treće i četvrte razrede) . Promjene su moguće obzirom na razlike u iskazanom interesu.

Projektom je predviđeno uključiti 10 učenika naše škole kroz jednu mobilnost (Bugarska) i posjet Valpovu naših zemalja partnera (Francuska, Turska, Bugarska, Rumunjska). Prva je mobilnost planirana u ožujku 2020. godine. Nastavnici će cijelo vrijeme pratiti provedbu projekta i zajedno s učenicima boraviti u predviđenim destinacijama.

Pozivamo vas da proučite dokumentaciju koja se nalazi u prilogu Natječaja  te da započnete prikupljati svu potrebnu dokumentaciju koju će te  priložiti uz vašu Prijavu. Sastavni dio ovog natječaja su obrasci koje možete preuzeti sa web-stranice škole kao i sa porte škole (Obrazac – iskaz interesa, Obrazac – dodatni bodovi, Obrazac – suglasnost roditelja).

Prilikom odabira svih prijavljenih kandidata, primjenjujemo razrađene kriterije bodovanja. Stoga vas pozivamo da se što više angažirate i na vrijeme prikupite sve što je potrebno, osobito dokumentaciju kojom možete ishoditi dodatne bodove.

Natječaj traje od 12. 2. 2020. do 24. 2. 2020. godine. Sve bitne informacije vezano za projekt možete pratiti na web – stranici škole pod EU – projekti – AKTIVNOSTI  DOGAĐANJA.

Za sva pitanja i pojašnjenja obratite se koordinatoru projekta prof. Tihani Weigand na tihana.weigand@gmail.com koji će odgovore na vaša pitanja objavljivati javno bez navođenja vaših imena.

U Valpovu 10. veljače 2020.

Prilog: Natječaj

Wordpress Gallery Plugin Free