DR. SC. IRENA BURIĆ, IZV. PROF. SVEUČILIŠTA U ZADRU, ODJELA ZA PSIHOLOGIJU GOŠĆA NA SJEDNICI NASTAVNIČKOG VIJEĆA

DR. SC. IRENA BURIĆ, IZV. PROF. SVEUČILIŠTA U ZADRU, ODJELA ZA PSIHOLOGIJU GOŠĆA NA SJEDNICI NASTAVNIČKOG VIJEĆA

17. lipnja 2021.

Povod je uključivanje nastavnika i učenika u projekt i istraživanje: Ličnost, emocije i radna uspješnost nastavnika: dinamička perspektiva IP-2019-04-5472

 • cilj istraživanja istražiti je ulogu ličnosti i emocionalnih procesa u objašnjenju radne uspješnosti nastavnika u kojem sudjeluju nastavnici i njihovi učenici
 • istraživanje je dio projekta financiranog od strane HRZZ
 • istraživanje je odobreno od strane nadležnog etičkog povjerenstva matične ustanove voditeljice projekta (Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru) i provodi se u skladu s važećim Etičkim kodeksom
 • istraživanje je odobreno od strane Agencije za odgoj i obrazovanje i Ministarstva znanosti i obrazovanja RH
 • profesori i njihovi učenici će ispunjavati upitnik u četiri vremenske točke (listopad 2021, prosinac 2021, veljača 2022, travanj 2022)
 • profesori će ispunjavati upitnik kojim se ispituju njihove karakteristike ličnosti, emocije, emocionalna regulacija, neki aspekti psihološke dobrobiti i samoprocijenjena kvaliteta poučavanja
 • učenici će ispunjavati upitnik kojim se ispituju percipirana kvaliteta poučavanja ciljanog profesora, afektivno-motivacijski procesi i školski uspjeh
 • svi podaci će se prikupljati online preko poveznice dostavljene od strane istraživačkog tima koja će se podijeliti u virtualnoj zbornici, odnosno virtualnoj učionici – profesori upitnik ispunjavaju individualno (gdje i kada to žele, ali u zadanom vremenskom okviru), dok će učenici ispunjavati upitnik grupno putem računala ili vlastitih mobitela za vrijeme redovne nastave, tj. pod nadzorom školskog koordinatora
 • trajanje ispunjavanja upitnika za profesore i za učenike bit će ograničeno na 45 minuta
 • istraživanje je dobrovoljno (i profesor i učenici imaju pravo odustati u svakom trenutku) i anonimno – odgovori profesora kroz četiri vremenske točke će se uparivati pomoću posebno kreiranih šifri, kao i odgovori ciljanog profesora i njegovih učenika
 • podaci prikupljeni od profesora i učenika neće se ni na koji način povezivati sa školom iz koje dolaze, odnosno svi rezultati analizirat će se grupno.