VIŠEDNEVNA IZVANUČIONIČKA NASTAVA – PRAG – ODABIR AGENCIJE

VIŠEDNEVNA IZVANUČIONIČKA NASTAVA – PRAG – ODABIR AGENCIJE

11. siječnja 2024.

Srednja škola Valpovo obavještava sve zainteresirane subjekte kako je dana 10. siječnja 2024. godine održano predstavljanje 2 izabrane putničke agencije.

Na skupu roditelja, većinom glasova nazočnih roditelja učenika, za realizaciju, provedbu i organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Prag (travanj 2024. godine), odabrana je:

ARRIVA TRAVEL Panturist d.d. iz Slavonskog Broda.