TERENSKA NASTAVA 3.EL RAZREDA

TERENSKA NASTAVA 3.EL RAZREDA

9. ožujka 2020.

U sklopu stručnog usavršavanja, učenici trećeg razreda elektrotehničara dio redovne nastave održali su u privatnoj firmi „Namotaj“ u Belišću, te Energetici poduzeća DS Smith – Belišće.

Vlasnik tvrtke „Namotaj“ g.Zdenko Kovačević, objasnio je i pokazao cijeli proces detekcije kvara i popravak elektromotora. Učenici su imali prilike vidjeti nove izolacijske materijale, te tehnologiju prematanja elektromotora.

U Energetici  je ing.Boris Petovari objasnio cijeli proces proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije. U 110kV vanjskom postrojenju učenici su imali prigodu vidjeti većinu VN opreme koju su učili na nastavi. U komandnoj prostoriji je pokazan cijeli proces nadzora, upravljanja i signalizacije VN postrojenja 110kV , 6,3 kV i NN 0,4kV postrojenja.

Zbog visoke zone opasnosti od električnog udara, učenici su prethodno bili upoznati sa svim pravilima sigurnog rada i ponašanja u VN postrojenju.