SREDNJA ŠKOLA VALPOVO NA 17. MEĐUNARODNOM SAJMU VJEŽBENIČKIH TVRTKI

SREDNJA ŠKOLA VALPOVO NA 17. MEĐUNARODNOM SAJMU VJEŽBENIČKIH TVRTKI

18. ožujka 2019.

13. ožujka 2019. g. održan je 17. Međunarodni sajam vježbeničkih tvrtki u Zagrebu u Privatnoj gimnaziji i ekonomskoj školi Katarina Zrinski pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanje, Sabora RH i Grada Zagreba. Cilj ovog sajma koji se odvija u sklopu Europskog tjedna poduzetništva je utjecati na razvoj i interes za učenje o poduzetništvu.

Naša škola je na sajmu sudjelovala sa dvije vježbeničke tvrtke 4. razreda ekonomskog usmjerenja sa svojim mentorima K. Najcer Bračevac i M. Markotom: Kod snaše d.o.o. i Sport As d.o.o. Vježbeničku tvrtku Kod snaše d.o.o. su predstavili sljedeći učenici: Tara Branković, Katarina Sopek te Lea Vuksanić, a vježbeničku tvrku Sport As: Petra Lerinc, Ivana Malarić i Tamara Mitrić.

Na sajmu je sudjelovalo čak 250 sudionika sa 40 vježbeničkih tvrtki iz svih dijelova Hrvatske, kao i  vježbeničke tvrtke iz BiH i Mađarske.

Učenici su tijekom Sajma imali priliku pokazati praktičnu primjenu stečenog teorijskog znanja jer kroz vježbeničke tvrtke posluju kao u stvarnom poslovnom okruženju. Iskustvo sajamskog poslovanja, izjava za medije, ostvarivanja međusobnih kontakata i sudjelovanja u međukulturalnoj i međunarodnoj suradnji samo su neke od dobrobiti ovakvih susreta.

Sajam je bio izložbenog, ali i natjecateljskog karaktera te su nagrađene najbolje vježbeničke tvrtke učenika u kategorijama.

Vježbeničke tvrtke i učenici naše škole su se dobro plasirali i pokazali da su tijekom svojeg školovanja usvojili temelje poduzetništva.

Kriteriji za ocjenjivanje su bili sljedeći:

  1. Uređenje štanda
  2. Vizualni identitet
  3. Broj transakcija

VT Kod snaše d.o.o. je prema prvom kriteriju zauzela 5. mjesto, VT Sport As  23. mjesto, prema drugom kriteriju VT Kod snaše d.o.o. je zauzela 8. mjesto, VT Sport As 31. mjesto te prema broju transakcija VT Kod snaše d.o.o. 19. mjesto, a VT Sport As 20. mjesto.

Učenici naše škole su bili zadovoljni svojim uspjehom, a mi smo bili ponosni na njih jer su pokazali svoje stručno znanje u praksi.

Wordpress Gallery Plugin Free