PRESLOŽIMO DOKAZE

PRESLOŽIMO DOKAZE

11. ožujka 2020.

I ove godine, kao i prethodnih pet, profesorice naše škole, Draženka Mikić i Tihana Weigand, održale su predavanje na Stručnom kolokviju Odjela za matematiku pod naslovom „Presložimo dokaze“.

Stručni kolokvij pokrenut je 2006. godine kao zajednički projekt Udruge matematičara Osijek, Županijskog stručnog vijeća za matematiku županije Osječko-baranjske i Odjela za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Kolokvij je namijenjen prvenstveno nastavnicima matematike zaposlenim u osnovnim i srednjim školama te studentima matematike i srodnih studija.

Predavanja u okviru Stručnog kolokvija usmjerena su na poticanje komunikacije među nastavnicima, razmjenu stečenih iskustava te jačanju kontakata nastavnika sa studentima završnih godina studija matematike.

Matematički dokazi često znaju biti mukotrpni i „sivi“. U dokaze zanimljivih geometrijskih problema pokušale su unijeti malo boje i dokazati ih bez puno riječi.

Uz boje, škarice, malo mašte i truda, sve je izgledalo lakše.