NATJEČAJ – strukovni učitelj/ica praktične nastave u sektoru strojarstva iz područja: praktične nastave, ručne i strojne obrade metala

NATJEČAJ – strukovni učitelj/ica praktične nastave u sektoru strojarstva iz područja: praktične nastave, ručne i strojne obrade metala

20. rujna 2023.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Srednja škola Valpovo, Valpovo, dr. F. Tuđmana 2, objavljuje sljedeći:

N A T J E Č A J

za radno mjesto

  1. strukovni učitelj/ica praktične nastave u sektoru strojarstva iz područja: praktične nastave, ručne i strojne obrade metala, neodređeno, puno radno vrijeme, 28 sati neposredno odgojno-obrazovnog rada s pripadajućim tjednim zaduženjem – 1 izvršitelj/ica.

Probni rad: dva mjeseca

Uvjeti: SSS, strojarstvo, ručna i strojna obrada metala – 5 godina radnog staža u struci, VŠS, sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine«, br. 47/96. i 80/99.) te Zakonu o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 30/09., 24/10., 22/13., 25/18. i 69/22.).

Prije zaključenja/potpisivanja ugovora o radu, izabrani kandidat mora obaviti propisani liječnički pregled radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za natječajno radno mjesto koje je i uvjet za zasnivanje radnog odnosa.

Mjesto rada: Radionica za praktičnu nastavu obrade metala u Belišću i/ili sjedište poslodavca u Valpovu.

Prilog: Natječaj