NATJEČAJ – nastavnik/nastavnica likovne umjetnosti

NATJEČAJ – nastavnik/nastavnica likovne umjetnosti

26. siječnja 2023.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), Srednja škola Valpovo, Valpovo, dr. F. Tuđmana 2, objavljuje sljedeći:

N A T J E Č A J

za radno mjesto

  1. nastavnik/nastavnica likovne umjetnosti, određeno radno vrijeme (do povratka odsutnog radnika s bolovanja), 9 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada s pripadajućim tjednim zaduženjem – 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti: sukladno općim propisima o radu, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu Narodne novine«, br. 1/96. i 80/99.). Mjesto rada: sjedište poslodavca.

Prilog: Natječaj