NATJEČAJ

NATJEČAJ

16. rujna 2020.

Na temelju članka 40., stavak 1. i članka 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.), članka 126., stavak 1. i članka 127., stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. , 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), te članka 67., stavak 1. Statuta Srednje škole Valpovo, Školski odbor Srednje škole Valpovo na 49. sjednici, održanoj dana 3. rujna 2020. godine donio je odluku kojom raspisuje:

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

 

Prilog: Natječaj