Erasmus+ KA3 2019./2020. – Škola za dijalog 

Naziv projekta: Škola za dijalog

Nadležnost: Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU)

Nositelj projekta: PRONI – Centar za socijalno podučavanje Osijek

Partneri u projektu: 6 srednjih škola iz Osijeka i s područja Osječko-baranjske županije (Graditeljsko-geodetska škola Osijek, III. gimnazija Osijek, Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića Osijek, Gimnazija Beli Manastir, Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice, Srednja škola Valpovo)

Program: Erasmus+  za 2019./20. godinu (program EU za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport)

Potprogram: Ključna aktivnost 3 – Dijalog s mladima

Aktivnost: Provedba istraživanja, 6 radionica – Vijećaonica sa srednjoškolcima, Završna “Velika Vijećaonica”, izrada Vodiča za srednje škole „Ja sam za dijalog“

Broj projekta: 2019-1-HR01-KA347-060674

EU financiranja: 100%

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Početak projekta: 1.rujna 2019.

Završetak projekta: 31. svibnja 2020.

Poveznice na stranice:

Erasmus+
Mjesto provedbe projekta: u prostorima srednjih škola (Vijećaonice), u prostoru PRONI Centra za socijalno podučavanje u Osijeku, Kralja Zvonimira 15, prostor na području grada Osijeka (završna aktivnost – Velika vjećaonica)

Vrijeme provedbe projekta:

 • Rujan 2019. – provedba istraživanja na temu razine participacije učenika u školi te funkcioniranja Vijeća učenika u srednjim školama na području Osječko-baranjske županije
 • Listopad, studeni, prosinac 2019. – provedba 6 radionica Vijećaonica sa srednjoškolcima  i donositeljima odluka
 • Siječanj 2020. – provedba završne Velike Vijećaonice na kojoj će se razmatrati preporuke sa 6 radionica
 • Ožujak 2020. – Promocija Vodiča za srednje škole “Ja sam za dijalog” i distribucija u sve srednje škole Osječko-baranjske županije u svrhu širenja rezultata

Ciljevi projekta: osnažiti srednjoškolske ustanove Osječko-baranjske županije za provođenje dijaloga između mladih (učenika) i donositelja odluka (predstavnika škola), kod donošenja odluka koje se tiču mladih.

Specifični cilj: osvijestiti srednjoškolsku zajednicu OBŽ o važnosti funkcioniranja Vijeća učenika i potaknuti ju na aktivnije uključivanje učenika u rad VU. Također, informiranjem i podizanjem razine znanja o potrebi provođenja strukturiranog dijaloga u srednjoškolskoj zajednici, dodatni cilj je motivirati ih i osnažiti za uključivanje u provedbu 7. ciklusa Dijaloga EU s mladima,  posebice tijekom našeg predsjedanja Vijećem EU, u prvom dijelu 2020. godine.


AKTIVNOSTI I DOGAĐANJA:


ŠKOLA ZA DIJALOG – INFO

Poštovani,

još jednom Vam se zahvaljujemo na pozitivnom odgovoru i sudjelovanju na projektu  Škola za dijalog, financiranog kroz ERASMUS+. Također, želimo Vam i puno uspjeha u  ovoj, započetoj školskoj godini te puno entuzijazma i volje kod Vaših učenika za  aktivno sudjelovanje u radu Škole.

1. kolovoza ove godine započeo je s provedbom projekt Škola za dijalog, a u projektnim aktivnostima će sudjelovati ukupno 6 srednjih škola s područja Osječko-baranjske županije;

– Gimnazija Beli Manastir, Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice, Srednja škola Valpovo, Graditeljsko-geodetska škola Osijek, Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića Osijek i III. gimnazija Osijek.

Da podsjetimo, projekt Škola za dijalog  ima za cilj osnažiti srednjoškolske ustanove Osječko-baranjske županije za provođenje dijaloga između mladih (učenika) i donositelja odluka (predstavnika škola), kod donošenja odluka koje se tiču mladih. Specifični cilj je osvijestiti srednjoškolsku zajednicu OBŽ o važnosti funkcioniranja Vijeća učenika i potaknuti ju na aktivnije uključivanje učenika u rad VU. Također, informiranjem i podizanjem razine znanja o potrebi provođenja strukturiranog dijaloga u srednjoškolskoj zajednici, dodatni cilj je motivirati ih i osnažiti za uključivanje u provedbu 7. ciklusa Dijaloga EU s mladima,  posebice tijekom našeg predsjedanja Vijećem EU, u prvom dijelu 2020. godine.

Kolovoz smo posvetili pripremnim aktivnostima, a  rujnu ćemo provesti istraživanje (putem upitnika) na temu razine participacije učenika u školi te funkcioniranja Vijeća učenika u srednjim školama na području Osječko-baranjske županije, u koje ćemo uključiti i učenike Vaše škole. Upitnik bismo počeli distribuirati 15. rujna u tiskanom i online obliku, a tada se možemo dogovoriti koji oblik istraživanja Vam više odgovara (online ili tiskani upitnik).

Glavne aktivnosti projekta,  6 radionica – Vijećaonica sa srednjoškolcima (6satnih), po jedna radionica u svakoj školi koja sudjeluje u projektu (radionice za učenike srednjih škola u Osijeku, bit će u prostoru PRONI Centra), na kojima će sudjelovati  najmanje 20 srednjoškolaca i najmanje 3 donositelja odluka, započinju s provedbom u listopadu.

Kako prijedlozi Erasmus+ projekata zahtijevaju unaprijed točno određene datume provedbe aktivnosti, tako smo i mi  u projektu odredili datume provedbe za škole u Osijeku i škole u Osječko-baranjskoj županiji.

Naš prijedlog datuma provedbe radionica – Vijećaonica je sljedeći;

 • 10. listopada 2019. – Graditeljsko-geodetska škola Osijek
 • 17. listopada 2019. – III. gimnazija Osijek
 • 24. listopada 2019. – Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića Osijek
 • 7. studenoga 2019. – Gimnazija Beli Manastir
 • 21. studenoga 2019. – Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice
 • 5. prosinca 2019. – Srednja škola Valpovo
 • 30. siječnja 2020. – Velika Vijećaonica u Osijeku, za sve sudionike prethodnih radionica u pojednim školama.

Budući da je vrijeme donošnja kurikuluma u školama, nadamo se da ćete uspjeti i ovu našu zajedničku aktivnost Vijećaonicu, kao i sudjelovanje na završnoj aktivnosti – Velikoj Vijećaonici, unijeti u dokumente Vaše škole te Vas molimo za potvrdu predloženog datuma.

Ukoliko Vam datum ne odgovara, možemo se međusobno čuti pa promijeniti datume provedbe u pojedinoj školi (zamijeniti datume). Nažalost, za promjenu samog datuma provedbe (u neki drugi, koji nije naznačen u projektu) je potrebno dobiti suglasnost ugovornog tijela, pa je to procedura koja traje.

Za sve upite i više informacija, stojimo Vam na raspolaganju – Mirjana Jozanović, , 283 056, 097 609 608 1.

Unaprijed hvala na povratnom odgovoru i lijep Vam pozdrav!

Mirjana Jozanović, koordinatorica projekta Škola za dijalog


STRUKTURIRANI DIJALOG U SREDNJIM ŠKOLAMA

Srednja škola Valpovo aktivno se uključila u projekt koji provodi Mreža mladih Hrvatske, uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za mobilnost i programe EU.

Riječ je o projektu Strukturirani dijalog u srednjim školama – izazovi i prilike.

Cilj projekta je približiti sudionicima strukturirani dijalog (Dijalog EU s mladima) kao koristan alat u radu s vijećima učenika te motivirati i osnažiti Srednje škole u Hrvatskoj  za uključivanje u provedbu strukturiranog dijaloga na nacionalnoj i europskoj razini tijekom predsjedavanja Hrvatske Vijećem EU (prvapolovica2020.)

Proces konzultacija između donositelja odluka i mladih je alat koji osigurava dijalog između mladih i donositelja odluka, te predstavlja participativni proces kreiranja i provedbe politika za mlade.

Pedagoginja Zdenka Lončarić je nedavno sudjelovala na Konferenciji u Ministarstvu znanosti i obrazovanja na kojoj je, zajedno s ravnateljima i pedagozima iz cijele Hrvatske, dobila detaljne upute o tome kako ostvarivati ovu vrijednu aktivnost.

Pri  ostvarenim aktivnostima Konferencije naglasak je usmjeren na slijedeće vrijednosti:

 • učenici kao aktivni dionici u školi i društvu
 • vijeća učenika kao platforma za glas učenika
 • kako osnažiti demokratsku kulturu škole kroz poticanje rada vijeća učenika
 • dijalog EU s mladima
 • metode provedbe dijaloga EU s mladima
 • primjeri radionica.

S obzirom na aktivnu ulogu vijeća učenika Srednje škole Valpovo usmjerenu na ostvarivanje sadržaja Školskog kurikuluma, suradnju s lokalnom zajednicom te sudjelovanje u projektima EU, ova će nastavna godina biti bogata aktivnostima učenika.