Erasmus+ KA3 2019./2020. – Škola za dijalog 

Naziv projekta: Škola za dijalog

Nadležnost: Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU)

Nositelj projekta: PRONI – Centar za socijalno podučavanje Osijek

Partneri u projektu: 6 srednjih škola iz Osijeka i s područja Osječko-baranjske županije (Graditeljsko-geodetska škola Osijek, III. gimnazija Osijek, Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića Osijek, Gimnazija Beli Manastir, Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice, Srednja škola Valpovo)

Program: Erasmus+  za 2019./20. godinu (program EU za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport)

Potprogram: Ključna aktivnost 3 – Dijalog s mladima

Aktivnost: Provedba istraživanja, 6 radionica – Vijećaonica sa srednjoškolcima, Završna “Velika Vijećaonica”, izrada Vodiča za srednje škole „Ja sam za dijalog“

Broj projekta: 2019-1-HR01-KA347-060674

EU financiranja: 100%

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Početak projekta: 1.rujna 2019.

Završetak projekta: 31. svibnja 2020.

Poveznice na stranice:

Erasmus+
Mjesto provedbe projekta: u prostorima srednjih škola (Vijećaonice), u prostoru PRONI Centra za socijalno podučavanje u Osijeku, Kralja Zvonimira 15, prostor na području grada Osijeka (završna aktivnost – Velika vjećaonica)

Vrijeme provedbe projekta:

 • Rujan 2019. – provedba istraživanja na temu razine participacije učenika u školi te funkcioniranja Vijeća učenika u srednjim školama na području Osječko-baranjske županije
 • Listopad, studeni, prosinac 2019. – provedba 6 radionica Vijećaonica sa srednjoškolcima  i donositeljima odluka
 • Siječanj 2020. – provedba završne Velike Vijećaonice na kojoj će se razmatrati preporuke sa 6 radionica
 • Ožujak 2020. – Promocija Vodiča za srednje škole “Ja sam za dijalog” i distribucija u sve srednje škole Osječko-baranjske županije u svrhu širenja rezultata

Ciljevi projekta: osnažiti srednjoškolske ustanove Osječko-baranjske županije za provođenje dijaloga između mladih (učenika) i donositelja odluka (predstavnika škola), kod donošenja odluka koje se tiču mladih.

Specifični cilj: osvijestiti srednjoškolsku zajednicu OBŽ o važnosti funkcioniranja Vijeća učenika i potaknuti ju na aktivnije uključivanje učenika u rad VU. Također, informiranjem i podizanjem razine znanja o potrebi provođenja strukturiranog dijaloga u srednjoškolskoj zajednici, dodatni cilj je motivirati ih i osnažiti za uključivanje u provedbu 7. ciklusa Dijaloga EU s mladima,  posebice tijekom našeg predsjedanja Vijećem EU, u prvom dijelu 2020. godine.


AKTIVNOSTI I DOGAĐANJA:


VIJEĆAONICA U SREDNJOJ ŠKOLI VALPOVO

U petak, 10. siječnja 2020. održali smo jednodnevnu radionicu u Srednjoj školi Valpovo, Vijećaonicu koja je posljednja u nizu od 6 radionica sa srednjim školama u Osječko-baranjskoj županiji, a koja je dio projekta Škola za dijalog.

I ova radionica nam je pokazala ono što smo uvidjeli zadnjih nekoliko mjeseci, provodeći aktivnosti kroz ovaj projekt, da postoji velika potreba za dijalogom između učenika i predstavnika njihovih škola, te da velika većina njih ima i dobru volju da se on unaprijedi, da se otvori dodatni prostor i vrijeme za međusobni razgovor.

U vrlo ugodnom prostoru lijepo uređene učionice hrvatskog jezika, 20 učenika i 4 donositelja odluka uz veliku podršku njihove pedagoginje, radili smo na upoznavanju učenika i predstavnika škole s potrebom i različitim metodama participiranja učenika u životu škole kroz nastavni proces , ali još više i u izvannastavnim aktivnostima.

U samom uvodu, kroz predstavljanje i međusobno upoznavanje započeli smo s prepoznavanjem škole kao mjesta koje je važan dio života svih njih te njihovih osobnih potreba koje svatko od njih na svoj način doživljava i ostvaruje tijekom svakodnevnog rada. Nastavili smo s učenjem o dijalogu između učenika i predstavnika škole, o Vijeću učenika kao najznačajnijem formalnom modelu učeničkom participiranja, njegovoj ulozi i djelokrugu rada te o drugim mogućm modelima sudjelovanja učenika te o na kraju o Strukturiranom dijalogu kao procesu dijaloga između mladih i donositelja odluka.

Nadalje, nakon predstavljanja samog projekta Škola za dijalog sudionici su imali priliku čuti nešto više o Europskoj povelji o informiranju mladih, Youthpass-u, Eurodesku, Europskom portalu za mlade i Erasmus+ programu, Dijalogu EU s mladima ali i o dosadašnjim rezultatima istraživanja o participaciju učenika u radu škole.

Nakon završetka edukativnog dijela Vijećaonice, kroz kreativni praktični rad potaknuli smo i omogućili raspravu sudionika vezano uz funkcioniranje Vijeća učenika u toj srednjoj školi, o odlučivanju o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i rezultate u u obrazovanju te o potrebi dijaloga između učenika i predstavnika škole.

Vrlo zainteresirani i odgovorni učenici ove škole, kojih je dio u Vijeću učenika škole, zajednički su u grupnom radu promišljali o potrebi učenika da sudjeluju u donošenju odluka, modelima  s kojima im je to omogućeno te na kraju o mogućem njihovom utjecaju i kroz druge oblika dijaloga sa školom, odnosno s njihovim predstavnicima. Svaka grupa je analizirala postojeće stanje u njihovoj školi, izradili prijedlog za “aktivnog učenika” i “demokratičnu školu” te na taj način promišljali što je to i o čemu se sve treba voditi računa kada se učenici uključuju u rad škole.

Nakon prezentacije imali su vrijeme za raspravu, pa su učenici i profesori iznijeli svoje, i komentirali pojedine stavove. Svaki argument je otvarao novu raspravu, zaista je vrijeme bilo prekratko da se izrekne sve što su učenici htjeli reći,  no možemo na kraju zaključiti da ovi mladi srednjoškolci itekako promišljaju o tomu što su njihovi interesi i potrebe u njihovoj školi, kako u odgojno-obrazovnom procesu tako i u kreiranju izvannastavnog života škole, pa i samog fizičkog prostora.

Potom je slijedio rad na konkretnim primjerima iz života njihove škole, a koji uključuju participaciju učenika, Vijeća učenika i predstavnika škole (Uređenje prostora škole, Pokretanje radio emisije u školi i Prezentacija Vijeća učenika Srednje škole Valpovo).

Nakon prezentacije i rasprave, svi zajednički smo došli do zaključaka koji će pomoći unapređenju  rada Vijeća učenika u toj školi te drugih metoda dijaloga između učenika i predstavnika škola.

Njihovi zaključci će biti sumirani i zajedno sa svim zaključcima, rješenjima i  preporukama  iz drugih škola (u aktivnostima Vijećaonica koje tek slijede) bit će osnova za zavšrnu aktivnost, Veliku Vijećaonicu (krajem ovog mjeseca) koja će obuhvatiti sudionike iz svih škola, sudionica projekta.

Sve to biti će osnova za izradu publikacije “Ja sam za dijalog” koja će, vjerujemo, koristiti svima srednjim školama, koje na ovaj način rade s mladima. A to će svakako doprinijeti da mladi srednjoškolci, u budućnosti budu bolje informirani, svjesni svojih potreba i mogućnosti da ih, u dijalogu s onima koji odlučuju, ostvare na zadovoljstvo svih.

Na kraju, najljepše se zahvaljujemo Srednjoj školi Valpovo, na suradnji, sudjelovanju u pripremi i provedbi radionice, a posebice svim sudionicima Vijećaonice na aktivnom doprinosu na prepoznavanju potreba učenika i škole te preporukama mogu doprinijeti boljem i učinkovitijem sustavu participacije učenika.

Nakon završene radionice, u kojoj su svi sudionici imali priliku za doprinos, gdje su vrlo argrumentirano iznosili svoje mišljenje, a u isto vrijeme i uvažavali različite stvaove, u evaluaciju su rekli da su bili vrlo zadovoljni načinom rada, ugodnom atmosferom i prilikom da na ovaj način rade sa svojim profesorima i predstavnicima škole. Također, izrazili su želju da i u budućnosti bude više ovakvih radionica koje će im dati priliku za međusobni dijalog i propitivanje mogućnosti da svi unaprijede svoje sudjelovanje u životu škole.

https://icm-osijek.info/vijesti-info-centra/vijecaonica-u-srednjoj-skoli-valpovo


ŠKOLA ZA DIJALOG

U petak 10. siječnja naša je škola sudjelovala u Erasmus+ projektu Škola za dijalog. Profesorice  su hrvatskoga jezika izabrale učenike koji će sudjelovati u projektu. Počeo je u 10:00 h. Na početku su predavanja, voditeljice projekta Mirjana Jozanović i Maja Knežević kratko se predstavile i informirale nas o projektu. Saznali smo kako je to projekt koji ne mora nužno biti usko povezan sa školom. Također, mladi se u projektu smatraju svi od 15 do 30 godina i oni imaju priliku prijaviti se i sudjelovati.

Erasmus+ projekti do sada su svima bili poznati kao razmjena učenika strukovnih škola, odnosno odlazak u drugu državu na određeno vrijeme uz plaćene sve troškove i dnevni džeparac. No, to je samo početak priče. Erasmus nudi još puno projekata, koji ne moraju uključivati školu ili druge države. Ovdje još ubrajamo volontiranje i sudjelovanje u radionicama. Za sve se obavljene projekte dobiva certifikat kao potvrda o sudjelovanju, kao i Youthpass, za one koji su za to zainteresirani.

Nakon što su se voditeljice projekta predstavile, došao je red i na nas. Svaki se učenik predstavio imenom i prezimenom te rekao sudjeluje li u radu Vijeća učenika. Zatim smo izvlačili papiriće iz šešira na kojima je bila započeta rečenica koju bismo mi onda dovršavali. Teme su bile vezane za školu, poboljšanje školovanja te pozitivne i negativne strane naše škole. Svatko je imao priliku iznijeti svoje mišljenje.

Nakon toga je voditeljica čitala činjenice vezane uz školu, a mi smo se trebali izjasniti slažemo li se ili ne. Također smo imali nekoliko zadaka, kao na primjer izraditi plakate na temu Aktivan učenik i Idealna škola. Imali smo puno prostora za našu kreativnost i iznošenje mišljenja. Svi smo aktivno raspravljali o zadanim temama i pokušali pronaći načine kako poboljšati našu školu.

Uslijedila je pauza za ručak koja je trajala pola sata. Tada smo se uspjeli odmoriti i okrijepiti. Nakon pauze smo se morali požuriti sa izlaganjima sadržaja plakata kako bismo stigli završiti sve na vrijeme. Na kraju radionice svatko je na papirić napisao ukratko svoje dojmove te smo ih polijepili na vlakić. Završili smo u 15:00 sati.

Mene je ova radionica jako inspirirala i otvorila mi nove vidike. Naučila sam puno korisnoga i posebno mi je drago što su se svi naši prijedlozi za poboljšanje komunikacije u školi uzeli u obzir i raspravljalo se o njima, a ne zanemarilo. Sigurna sam kako ću stečeno znanje iskoristiti u budućnosti i prijaviti se na još Erasmus+ projekata jer je to prilika koja se ne smije propustiti. Nadam se kako ću imati prilike sudjelovati u nastavku ove radionice u Velikoj vijećaonici u Osijeku na kojoj će sudjelovati šest škola naše županije: Gimnazija Beli Manastir, Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice, Srednja škola Valpovo, Graditeljsko-geodetska škola, Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića i III. gimnazija Osijek.

Ena Mađarević, 3. ekonomske


VIJEĆAONICA U SREDNJOJ ŠKOLI VALPOVO

Sutra će se u Srednjoj školi Valpovo održati zadnja od šest Vijećaonica sa srednjim školama iz Osječko-baranjske županije.

Tema Vijećaonice je rasprava sudionika vezano uz funkcioniranje Vijeća učenika u toj srednjoj školi, o odlučivanju o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i rezultate u u obrazovanju te o potrebi dijaloga između učenika i predstavnika škole. Kao rezultat rasprave donijet će se preporuke za unapređenje rada Vijeća učenika u toj školi te drugih metoda dijaloga između učenika i predstavnika škola.

Početkom kolovoza PRONI Centar za socijalno podučavanje započeo je s provedbom projekta “Škola za dijalog” koji će se provoditi osam mjeseci, do 31. ožujka 2020. godine, na području Osječko-baranjske županije. Projekt se provodi kroz program Erasmus+ financiran sredstvima Europske unije.

Projekt Škola za dijalog ima za cilj osnažiti srednjoškolske ustanove Osječko-baranjske županije za provođenje dijaloga između mladih (učenika) i donositelja odluka (predstavnika škola), kod donošenja odluka koje se tiču mladih. Specifični cilj je osvijestiti srednjoškolsku zajednicu OBŽ o važnosti funkcioniranja Vijeća učenika i potaknuti ju na aktivnije uključivanje učenika u rad VU. Također, informiranjem i podizanjem razine znanja o potrebi provođenja strukturiranog dijaloga u srednjoškolskoj zajednici, dodatni cilj je motivirati ih i osnažiti za uključivanje u provedbu 7. ciklusa SD posebice tijekom našeg predsjedanja Vijećem EU, 2020. godine. Projekt se provodi u suradnji sa 6 škola Osječko-baranjske županije; – Gimnazijom Beli Manastir, Srednjom školom Isidora Kršnjavoga Našice, Srednjom školom Valpovo, Graditeljsko-geodetskom školom Osijek, Tehničkom školom i prirodoslovnom gimnazijom Ruđera Boškovića Osijek i III. gimnazijom Osijek.

http://www.valpovstina.info/index.php/vijesti/9669-skola-za-dijalog-vijecaonica-u-srednjoj-skoli-valpovo


ŠKOLA ZA DIJALOG – INFO

Poštovani,

još jednom Vam se zahvaljujemo na pozitivnom odgovoru i sudjelovanju na projektu  Škola za dijalog, financiranog kroz ERASMUS+. Također, želimo Vam i puno uspjeha u  ovoj, započetoj školskoj godini te puno entuzijazma i volje kod Vaših učenika za  aktivno sudjelovanje u radu Škole.

1. kolovoza ove godine započeo je s provedbom projekt Škola za dijalog, a u projektnim aktivnostima će sudjelovati ukupno 6 srednjih škola s područja Osječko-baranjske županije;

– Gimnazija Beli Manastir, Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice, Srednja škola Valpovo, Graditeljsko-geodetska škola Osijek, Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića Osijek i III. gimnazija Osijek.

Da podsjetimo, projekt Škola za dijalog  ima za cilj osnažiti srednjoškolske ustanove Osječko-baranjske županije za provođenje dijaloga između mladih (učenika) i donositelja odluka (predstavnika škola), kod donošenja odluka koje se tiču mladih. Specifični cilj je osvijestiti srednjoškolsku zajednicu OBŽ o važnosti funkcioniranja Vijeća učenika i potaknuti ju na aktivnije uključivanje učenika u rad VU. Također, informiranjem i podizanjem razine znanja o potrebi provođenja strukturiranog dijaloga u srednjoškolskoj zajednici, dodatni cilj je motivirati ih i osnažiti za uključivanje u provedbu 7. ciklusa Dijaloga EU s mladima,  posebice tijekom našeg predsjedanja Vijećem EU, u prvom dijelu 2020. godine.

Kolovoz smo posvetili pripremnim aktivnostima, a  rujnu ćemo provesti istraživanje (putem upitnika) na temu razine participacije učenika u školi te funkcioniranja Vijeća učenika u srednjim školama na području Osječko-baranjske županije, u koje ćemo uključiti i učenike Vaše škole. Upitnik bismo počeli distribuirati 15. rujna u tiskanom i online obliku, a tada se možemo dogovoriti koji oblik istraživanja Vam više odgovara (online ili tiskani upitnik).

Glavne aktivnosti projekta,  6 radionica – Vijećaonica sa srednjoškolcima (6satnih), po jedna radionica u svakoj školi koja sudjeluje u projektu (radionice za učenike srednjih škola u Osijeku, bit će u prostoru PRONI Centra), na kojima će sudjelovati  najmanje 20 srednjoškolaca i najmanje 3 donositelja odluka, započinju s provedbom u listopadu.

Kako prijedlozi Erasmus+ projekata zahtijevaju unaprijed točno određene datume provedbe aktivnosti, tako smo i mi  u projektu odredili datume provedbe za škole u Osijeku i škole u Osječko-baranjskoj županiji.

Naš prijedlog datuma provedbe radionica – Vijećaonica je sljedeći;

 • 10. listopada 2019. – Graditeljsko-geodetska škola Osijek
 • 17. listopada 2019. – III. gimnazija Osijek
 • 24. listopada 2019. – Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića Osijek
 • 7. studenoga 2019. – Gimnazija Beli Manastir
 • 21. studenoga 2019. – Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice
 • 5. prosinca 2019. – Srednja škola Valpovo
 • 30. siječnja 2020. – Velika Vijećaonica u Osijeku, za sve sudionike prethodnih radionica u pojednim školama.

Budući da je vrijeme donošnja kurikuluma u školama, nadamo se da ćete uspjeti i ovu našu zajedničku aktivnost Vijećaonicu, kao i sudjelovanje na završnoj aktivnosti – Velikoj Vijećaonici, unijeti u dokumente Vaše škole te Vas molimo za potvrdu predloženog datuma.

Ukoliko Vam datum ne odgovara, možemo se međusobno čuti pa promijeniti datume provedbe u pojedinoj školi (zamijeniti datume). Nažalost, za promjenu samog datuma provedbe (u neki drugi, koji nije naznačen u projektu) je potrebno dobiti suglasnost ugovornog tijela, pa je to procedura koja traje.

Za sve upite i više informacija, stojimo Vam na raspolaganju – Mirjana Jozanović, , 283 056, 097 609 608 1.

Unaprijed hvala na povratnom odgovoru i lijep Vam pozdrav!

Mirjana Jozanović, koordinatorica projekta Škola za dijalog


STRUKTURIRANI DIJALOG U SREDNJIM ŠKOLAMA

Srednja škola Valpovo aktivno se uključila u projekt koji provodi Mreža mladih Hrvatske, uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za mobilnost i programe EU.

Riječ je o projektu Strukturirani dijalog u srednjim školama – izazovi i prilike.

Cilj projekta je približiti sudionicima strukturirani dijalog (Dijalog EU s mladima) kao koristan alat u radu s vijećima učenika te motivirati i osnažiti Srednje škole u Hrvatskoj  za uključivanje u provedbu strukturiranog dijaloga na nacionalnoj i europskoj razini tijekom predsjedavanja Hrvatske Vijećem EU (prvapolovica2020.)

Proces konzultacija između donositelja odluka i mladih je alat koji osigurava dijalog između mladih i donositelja odluka, te predstavlja participativni proces kreiranja i provedbe politika za mlade.

Pedagoginja Zdenka Lončarić je nedavno sudjelovala na Konferenciji u Ministarstvu znanosti i obrazovanja na kojoj je, zajedno s ravnateljima i pedagozima iz cijele Hrvatske, dobila detaljne upute o tome kako ostvarivati ovu vrijednu aktivnost.

Pri  ostvarenim aktivnostima Konferencije naglasak je usmjeren na slijedeće vrijednosti:

 • učenici kao aktivni dionici u školi i društvu
 • vijeća učenika kao platforma za glas učenika
 • kako osnažiti demokratsku kulturu škole kroz poticanje rada vijeća učenika
 • dijalog EU s mladima
 • metode provedbe dijaloga EU s mladima
 • primjeri radionica.

S obzirom na aktivnu ulogu vijeća učenika Srednje škole Valpovo usmjerenu na ostvarivanje sadržaja Školskog kurikuluma, suradnju s lokalnom zajednicom te sudjelovanje u projektima EU, ova će nastavna godina biti bogata aktivnostima učenika.