NATJEČAJ – stručni suradnik/ca pedagog

NATJEČAJ – stručni suradnik/ca pedagog

16. studenoga 2020.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. , 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), Srednja škola Valpovo, Valpovo, dr. F. Tuđmana 2, objavljuje sljedeći:

N A T J E Č A J

za prijem pripravnika kroz mjeru HZZ –a

„Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

  1. stručni suradnik pedagog – pripravnik, određeno, puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti: bez radnog iskustva, sukladno općim propisima o radu, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. , 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine«, br. 1/96. i 80/99.). Mjesto rada: sjedište poslodavca.

Prilog: Natječaj