ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA „SVE TAJNE PISMENOSTI„

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA „SVE TAJNE PISMENOSTI„

17. travnja 2019.

U elektrotehničkoj i prometnoj školi u Osijeku održana je završna konferencija projekta „ Sve tajne pismenosti „ na koju su bili pozvani i učenici naše škole.

Pored učenika i profesora Elektrotehničke i prometne škole Osijek, te partnera : Elektrotehničke škole Split i Tehničke škole Sisak, kao gosti su sudjelovali  učenici i profesori elektrotehničkih škola iz Valpova, Đakova i Vukovara.

Na konferenciji su aktivno sudjelovali učenici 2.razreda elektrotehničara: Ante Janjić, Antonio Krištof, Filip i Martin Uranjek, te profesor Ivan Cvenić. Nakon video prezentacije projekta , naši učenici su dali svoj doprinos u aktivnosti „ Escape room „ .