VJEŠTINE UČENIKA STRUKOVNIH ZANIMANJA

VJEŠTINE UČENIKA STRUKOVNIH ZANIMANJA

10. ožujka 2021.

Kao primjer uspješne suradnje sektora strojarstva i elektrotehnike ovih je dana završen školski projekt izrade prototipa nastavnog pomagala koji će se koristi u nastavi strukovnih predmeta navedenih sektora. Radi se o modelu istosmjernog motora sa uzbudom od permanentnih magneta. Model je u potpunosti funkcionalan, a s obzirom da je izrađen od plexiglasa pruža uvid u konstrukciju i način rada motora. Tako će našim učenicima biti olakšano razumijevanje gradiva vezanog uz rad istosmjernih motora.

Učenici zanimanja Elektrotehničar, CNC-operater i Tokar su cijelo vrijeme bili angažirani kroz podjelu aktivnosti, a projekt su vodili i nadzirali nastavnici strukovnih predmeta Miroslav Kupanovac i Boris Puljek.

Dijelovi su modela izrađeni u CNC-praktikumu Srednje škole Valpovo koristeći CNC-glodalicu i 3D-printer, a jedan je dio poslova obrade materijala odrađen na tokarskom stroju u Školskoj radionici za obradu metala u Belišću.

Video možete pogledati ovdje.

Boris Puljek, dipl.ing.

Wordpress Gallery Plugin Free