VIŠEDNEVNA IZVANUČIONIČKA NASTAVA – ŠPANJOLSKA – ODABIR DVIJE PONUDE

VIŠEDNEVNA IZVANUČIONIČKA NASTAVA – ŠPANJOLSKA – ODABIR DVIJE PONUDE

12. veljače 2019.

Na temelju članka 14. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za realizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Španjolsku u terminu 19. do 29. lipnja 2019. godine, donosi sljedeću:

o d l u k u

 

I.

Odabiru se sljedće ponude potencijalnih davatelja usluge za dodatne prezentacije na roditeljskom sastanku:

 

  1. ALGA travel agency iz Zagreba
  2. ORTRAN putnička agencija i prijevoz putnika iz Orahovice

 

II.

Predstavljanje će se održati u četvrtak, 14. veljače 2019. godine prema sljedećem rasporedu:

  1. ALGA travel agency iz Zagreba u 19:00 sati
  2. ORTRAN putnička agencija i prijevoz putnika iz Orahovice u 19:20 sati

 

III.

Na roditeljskome sastanku roditelja učenika za koje se organizira višednevna izvanučionička nastava odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi.

U slučaju da se potencijalni davatelj ne može odazvati pozivu, ponudu će predstaviti učitelj voditelj. Vrijeme trajanja pojedine prezentacije je najviše 20 minuta.

 

Za  Povjerenstvo

Ravnateljica: Svjetlana Kalpić, dipl.ing. v.r.

Prilog: PDF