VIŠEDNEVNA IZVANUČIONIČKA NASTAVA – ŠPANJOLSKA – ODABIR AGENCIJE

VIŠEDNEVNA IZVANUČIONIČKA NASTAVA – ŠPANJOLSKA – ODABIR AGENCIJE

24. veljače 2023.

Srednja škola Valpovo obavještava sve zainteresirane subjekte kako je dana 20. veljače 2023. godine održano roditeljima predstavljanje putničke agencije.

Za realizaciju, provedbu i organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Španjolsku, 25. lipnja do 5. srpnja 2023. godine, odabrana je:

ARRIVA TRAVEL putnička agencija iz OSIJEKA.