VIŠEDNEVNA IZVANUČIONIČKA NASTAVA – ŠPANJOLSKA – ODABIR AGENCIJE

VIŠEDNEVNA IZVANUČIONIČKA NASTAVA – ŠPANJOLSKA – ODABIR AGENCIJE

29. siječnja 2020.

Srednja škola Valpovo obavještava sve zainteresirane subjekte kako je dana 27. siječnja 2020. godine održano predstavljanje 3 izabrane putničke agencije.

Na skupu roditelja, većinom glasova nazočnih roditelja učenika, za realizaciju, provedbu i organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Španjolsku, odabrana je:

ALGA TRAVEL AGENCY d.o.o. iz Zagreba.