VIŠEDNEVNA IZVANUČIONIČKA NASTAVA – PRAG – ODABIR AGENCIJE

VIŠEDNEVNA IZVANUČIONIČKA NASTAVA – PRAG – ODABIR AGENCIJE

23. prosinca 2022.

Srednja škola Valpovo obavještava sve zainteresirane subjekte kako je dana 19. prosinca 2022. godine na skupu roditelja trebalo biti održano predstavljanje dvije izabrane putničke agencije.

Predstavnici prijavljenih agencija nisu došli na predstavljanje.

Na ponovnom skupu roditelja, nakon naknadne komunikacije, jednoglasnom odlukom, za realizaciju, provedbu i organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Prag (10. do 14. travnja 2023.), odabrana je:

ARRIVA TRAVEL Panturist d.d. iz Osijeka.