VIŠEDNEVNA IZVANUČIONIČKA NASTAVA – PRAG – OBAVIJEST

VIŠEDNEVNA IZVANUČIONIČKA NASTAVA – PRAG – OBAVIJEST

24. studenoga 2022.

Srednja škola Valpovo obavještava sve zainteresirane subjekte kako je dana 21. studenoga 2022. godine održano predstavljanje dvije izabrane putničke agencije.

Na skupu roditelja, većinom glasova nazočnih roditelja učenika, za realizaciju, provedbu i organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Prag (18. do 21. veljače 2022.), odabrana je:

ARRIVA TRAVEL Panturist d.d. iz Osijeka.