VIDEO SASTANAK PARTNERA U PROJEKTU Robotika i etika u tehnologiji – novi koncept humanih prava

VIDEO SASTANAK PARTNERA U PROJEKTU Robotika i etika u tehnologiji – novi koncept humanih prava

5. svibnja 2020.

Dana 4. svibnja 2020., održan je zajednički sastanak putem Zoom aplikacije kordinataora projekta prof. David Ruaha iz Portugala  i svih partnera projekta, kako bi svi zajedno raspravili o detaljima odgode i prilagodbe projekta uslijed globalne pandemije koronavirusa.