UREĐIVANJE OKOLIŠA

UREĐIVANJE OKOLIŠA

16. listopada 2023.

U jesen, okoliš radionice za praktičnu nastavu treba urediti,pokositi i očistiti od lišća. U radovima pomažu učenici 1. CNC i 3. STR sa svojim nastavnicima.