UČENICI POMAŽU U UREĐENJU PROČELJA ŠKOLSKE RADIONICE

UČENICI POMAŽU U UREĐENJU PROČELJA ŠKOLSKE RADIONICE

29. listopada 2019.

Na fotografijama možete vidjeti kako su se učenici zanimanja strojobravar, tokar i CNC-opetateri dobrovoljno uključiti u uređenji i bojanju vanjske fasade zgrade školske radionice koja je bila nedavno išarana neprimjerenim grafitima.