„U CENTRU MATURE“

„U CENTRU MATURE“

8. travnja 2020.

Cijenjeni maturanti,

nova digitalna platforma „U Centru mature“ objedinjava višegodišnje znanje i iskustvo Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u pripremi i vrednovanju ispita državne mature. Pripremljeni materijali prvenstveno su namijenjeni maturantima i izravno pomažu učenju, razumijevanju vrednovanja i ostvarivanju dobrih ishoda na državnoj maturi u trenutačnim okolnostima odvijanja nastave na daljinu.