TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU

TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU

24. lipnja 2020.

Ove godine, po prvi put, Srednja škola Valpovo upisuje učenike u zanimanje Tehničar za elektroniku. Nastavni kurikulum za zanimanje Tehničar za elektroniku zamjenjuje nastavni program za zanimanje Elektrotehničar koji datira još iz 1994 godine. Prelazak na novo zanimanje predstavlja logičan korak s obzirom na nove okolnosti i potrebne kompetencije koje se danas traže na tržištu rada u sektoru elektrotehnike i računalstva.

Najvažnije promjene u odnosu na stari nastavni program čine nastavni sadržaji vezani uz moderne tehnologije.

U tom kontekstu, pored 2 sata računalstva u 1. i 2. razredu, uvode se i obavezni strukovni modul Računalstvo koji uključuje predmete poput Osnova web dizajna, Obrada slike i zvuka, Programiranje i Uvod u računalne mreže. Novina je i obvezni strukovni modul Automatika u kojem će učenici imati priliku usvojiti znanja na polju automatizacije kroz predmete Uvod u automatiku i Programabilni logički upravljači.

Promjena je i to, da je novi strukovni kurikulum koncipiran na način da nakon dvije godine učenici odabiru jedan od dva ponuđena izborna strukovna modula. Izborni moduli omogućuju učenicima da odaberu predmete koji su bliski njihovim interesima. U okviru izbornog modula Automatika učenici će imati priliku usavršiti svoja znanja na polju automatizacije i robotike kroz predmete Vođenje procesa računalom, Uvod u robotiku, Robotika i Elektromotorni pogoni. U slučaju odabira modula Tehnika u zgradama učenici će se imati priliku usavršiti kroz predmete Tehnologija grijanja i klimatizacije, Električne instalacije, Elektromotorni pogoni i Sustavi tehničke zaštite. U slučaju odabira modula Elektronika u energetici učenici će se imati priliku usavršiti kroz premete Obnovljivi izvori energije, Energetska učinkovitost i Energetska elektronika.

Novi strukovni kurikulum odnosno novi predmeti zahtijevaju i nove materijalno-tehničke uvjete i u tom je kontekstu Srednja škola Valpovo investirala značajna materijalna sredstva u nabavu novih nastavnih sredstava.

Za kraju, možemo zaključiti da se uvođenjem novog kurikuluma, Srednja škola Valpovo svrstala uz bok srednjih škola koje su kadrovski i tehnički-materijalno u mogućnosti provoditi obrazovanje za zahtjevna zanimanja koja predstavljaju budućnost tržišta rada.

 

Nastavnik: Boris Puljek, dipl.ing.