Školska shema

ŠKOLSKA SHEMA ZA ŠK.GOD. 2018. / 19.

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) je objavila  dana 21. kolovoza 2018. godine  Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u Školskoj shemi. Novina, u odnosu na dosadašnju provedbu mjere, je ta da će osnivači školskih ustanova podnositi zahtjeve za potporu APPRRR-i , što su dosada činile škole.

Osječko – baranjska županija i Srednja škola Valpovo su potpisale Ugovor o provedbi Školske sheme kojim su uredili međusobna prava i obveze. Iznos potpore za 512 učenika iznosi  20.832,00  kn s PDV-om.

Škola je zadužena  za ugovaranje isporuke voća i povrća s dobavljačem, raspodjelu voća i povrća. Tako je Škola potpisala Ugovor s dobavljačem Plodovi Slavonije j.d.o.o. iz Satnice.

Za aktivnosti pratećih mjera zadužena je Savjetodavna služba koja je objavila Javni poziv za sudjelovanje u provođenju aktivnosti u sklopu pratećih obrazovnih mjera Školske sheme u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2018./2019.  Škola se prijavila na prateću mjeru kušanja voća.

Poveznica:  https://www.savjetodavna.hr/projekti/25/skolska-shema/

 

PRATEĆE MJERE U PROJEKTU ŠKOLSKA SHEMA

I ove je školske godine Srednjoj školi Valpovo odobrena provedba pratećih mjere u sklopu projekta Školska shema, tj. podmjera Kušanje i prezentiranje voća. U utorak, 11. lipnja, zanimljivo je predavanje održala predstavnica Ministarstva poljoprivrede Ruža Skenderović.

U zajedničkim aktivnostima, učenicima 3.B i 1.A razreda opće gimnazije prezentirane su jagode kao voće. Učenici su naučili o raznim sortama jagoda, kako ih prepoznati te su imali prigode i kušati voće. Učenici su na evaluacijskom listićima ocjenjivali senzorska (organoleptička svojstva) jagoda tijekom kušanja te na taj način uočavali razlike u sortama jagoda.

Jedna od aktivnosti je bilo predavanje – Kako smanjiti bacanje hrane. Učenici su pozorno poslušali ovo predavanje te se uključili u diskusiju i naveli primjere kako oni paze da se hrana ne baca.

mr.sc.Marija Kopi, dipl.ing.

 

ŠKOLSKA SHEMA ZA ŠK.GOD. 2017. / 18.

 Od školske godine 2017./2018. Europska unija  je započela s provedbom novog modela podjele svježeg voća, povrća i mlijeka u odgojno – obrazovnim ustanovama pod nazivom Školska shema, koja ujedinjuje dosadašnju Shemu školskog voća i povrća i Program mlijeka u školama.

(Izvor: EU Agriculture and Rural Development, The EU school fruit,vegetables & milk scheme in schools from august 2017)

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) je objavila, na svojoj mrežnoj stranici, Javni poziv za iskaz interesa škola  za sudjelovanje u Školskoj shemi.

Srednja škola Valpovo je iskazala interes te podnijela Zahtjev za odobravanje podnositelja zahtjeva za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda

Agencija je donijela Odluku o odobrenju i iznosu prava na potporu  za  570 učenika u iznosu  17.652,90 kn bez PDV-a  (22.066,13 kn s PDV-om).

Ovogodišnja provedba Školske sheme donosi promjene u smislu operativne provedbe. Prema tim promjenama škole same odabiru lokalne poljoprivredne proizvođače, koji se nalaze u bližoj okolici škola. Novost je i ta da sredstva za korištenje potpore ne idu prema dobavljačima nego prema školama. Škole će dobiti odobreni budžet te će ga planski iskoristiti tijekom 35 školskih tjedana. Škole će voditi kompletnu evidenciju, zahtjeve za potporu prilagati Agenciji te nakon primitka sredstava isplaćivati dobavljača.

Srednja škola Valpovo je potpisala Ugovor za isporuku voća i povrća u projektu Školska shema s dobavljačem  Voras. d.o.o. iz Bizovca.

Za promociju i aktivnosti pratećih mjera zadužena je Savjetodavna služba koja je objavila Javni poziv za sudjelovanje u provođenju aktivnosti u sklopu pratećih obrazovnih mjera Školske sheme u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2017./2018.  Škola se prijavila na prateću mjeru kušanja voća.

Poveznica: https://www.savjetodavna.hr/projekti/62/shema-skolskog-voca-i-povrca-20172018/

 

SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA I POVRĆA ZA ŠK.GOD. 2016. / 17.

Projekt se treću godinu provodi u osnovnim školama, a prvu godinu u srednjim školama.  Sukladno uredbama EU parlamenta i Vijeća s ciljem promicanja uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika, provodi se projekt Shema školskog voća i povrća kao sustav potpore EU distribuciji voća i povrća djeci u odgojno – obrazovnim ustanovama. Provedba projekta u šk.god. 2016./17. financirat će se s  90%  sredstava iz EU fonda za jamstva u poljoprivredi  (EAGF) i 10% financijskih sredstava iz Državnog proračuna HR.

Nositelj je projekta u  Republici Hrvatskoj Ministarstvo poljoprivrede, a u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvom zdravlja, Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te Savjetodavnom službom.

Škola je potpisala Ugovor o pristupanju Shemi školskog voća i povrća s dobavljačem VORAS d.o.o. iz  Bizovaca koji školi isporučuje voće prema Ugovoru i Pravilniku.

Nakon odobrenog Zahtjeva za potporu dobavljače isplaćuje Ministarstvo poljoprivrede.

Za aktivnosti promocije i pratećih mjera zadužena je Savjetodavna služba koja je raspisala Javni poziv za sudjelovanje u provođenju aktivnosti u sklopu pratećih obrazovnih mjera Sheme školskog voća i povrća u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2016./2017.  Škola se prijavila na prateću mjeru kušanja voća.

Poveznica:  https://www.savjetodavna.hr/projekti/59/shema-skolskog-voca-201617/